Tillbaks
Verktyg för Lönekartläggning

Lönekartläggning

Verktyg för Lönekartläggning - och varför du behöver det

08 Apr, 2019

För att upptäcka, förändra och förebygga orimliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män måste alla företag genomföra en lönekartläggning varje år enligt 3 kap. Diskrimineringslagen, §8-10. Företag med mer än 10 anställda behöver också genomföra en skriftlig rapportstruktur med handlingsplan om det föreligger oskäliga skillnader.

 

Här är de vanligaste problemen som företagen står inför för att utföra en professionell lönekartläggning:

 

 1. Metoden är både svår och tidskrävande.
 2. Specifik kunskap och förberedelse krävs.
 3. Företagen har normalt inte en rikbratig översikt över organisationens löneprestanda eller tydlig lönepolicy
 4. Svårighet att utvärdera roller och koppla dessa till medarbetare

Hur kan du göra Lönekartläggning och Löneanalys med Heartpace?

 

Verktyget för Lönekartläggning fungerar som en separat modul hos Heartpace. Genom att använda Heartpace Pay för analys av löneskillnad mellan kön minimerar du risken för misstag och subjektiva bedömningar. Den här modulen automatiserar din analysprocess och gör förberedelsedelen enklare. Den hjälper dig också att automatiskt skapa rapporter.

 

Utöver den årliga kartläggningen kan du enkelt ladda upp data under året som omfattar både det innevarande året och tidigare. På så sätt kan du jämföra data och arbeta med långsiktigt.

Vad automatiserar verktyget för Lönekartläggning?

 

Heartpace Pay automatiserar det mest tidskrävande arbetet i lönekartläggning och tar dig från att kategorisera anställda och göra utvärdering till analys och definiera handlingsplanen (vilket blir lättare tack vare tydliga och visualiserade rapporter).

 

Om du behöver hjälp i din lönekartläggningsprocess, står dessutom ett av de mest erfarna lönekonsulterna hos Novare Pay Consulting redo.

 

Lönekartläggning och löneanalys utförs i följande steg:

 

 1. Förberedande arbete - vi hjälper dig med ett processmöte och sen är du igång
 2. Samla in dina data (Kartläggning - Gruppering - Definition av roller - Arbetspoäng)
 3. Överför data till systemet och skapa visuella rapporter (enkel import)
 4. Analysera ev löneskillnader
 5. Definiera handlingsplan (om du finner avvikelser)

 

..och du kan göra alla steg online i vår lättanvända applikation, Heartpace Pay.

 

Varför lönekartläggning?

 

 I organisationer finns ett ansvar att analysera data kring löneskillnader för att se om det finns könsberoende lönesättning. I så fall utgör de oskäliga löneskillnader som måste korrigeras genom aktiva åtgärder.

 

Om organisationen har fler än 10 anställda, finns det krav på att analys och  handlingsplan ska vara skriftlig. Där presenteras rapporterna från kartläggningen och analysen samt alla planerade steg med lönejustering om det måste göras. Även andra åtgärder för att uppnå lika lön redovisas.

 

Även om det inte hör till vanligheten så kan DO (Diskriminerings Ombudsmannen) kontakta en organisation för att granska lönekartläggningen. Om det sker så har man tre veckor på sig att svara DO och lämna in uppgifterna. Mer vanligt är däremot att organisationen blir tillfrågad av arbetstagarrepresentanter om dess prioritering när det gäller lönekartläggning.

 

Om du behöver hjälp finns Novare Pay Consulting kopplade till Heartpace Pay och de kan hjälpa till med en fullständig analys. Ibland kan skillnader i löner vara förklarliga utifrån faktorer som endast är tillgängliga som intern kunskap, varför en gemensam diskussion också är viktig i kombination med analysarbetet. Novare Pay Consulting skapar en plan och förslag på vilka grupper av anställda där lön måste justeras, eller förklarar varför denna avvikelse existerar och varför det är motiverat.

 

Så här kan du ta del av vår lösning

 

Begär en gratis demo där en av våra medarbetare visar dig hur Heartpace Pay  fungerar. Vi visar dess fördelarna och det lättanvända gränssnittet och också hur enkelt du också kan begära support från Novare Pay Consulting.

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Lönekartläggning och Löneanalys Verktyg

Heartpace Pay Gap hjälper till med lönekartläggning och analys. Modulen levererar analys enligt bästa praxis och minimerar subjektivitet.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
  ©