Tillbaka till listan
Varför din advokatbyrå behöver 360-graders resultatutvärdering

Varför din advokatbyrå behöver 360-graders resultatutvärdering

Historiskt sett är juristkåren inte en bransch känd för att ägna stor uppmärksamhet åt medarbetarnas arbetstillfredsställelse utan fokus har varit grad av kunskap och leveransförmåga mot kund. Men med nya verktyg, kulturella förändringar och teknik har detta ändå börjat förändras. Flera advokatbyråer omvärderar nu arbetskulturen inom byrån för att attrahera, engagera och behålla de bästa talangerna.

Vad är 360-graders resultatutvärdering?

 

360-graders resultatutvärdering är en process där feedback inte bara ges av en medarbetares chef, utan även från högre ledning, gruppmedlemmar och, i förekommande fall, underställda och kunder. Många företag använder i allt högre grad denna typ av resultatutvärdering, eftersom den ger en mer nyanserad bild av hur en viss medarbetare presterar ur flera perspektiv.

Varför behöver din advokatbyrå det

 

Att genomföra 360-graders resultatutvärdering inom advokatbyråer leder till mer meningsfull professionell utveckling för jurister i företaget, även för andra involverade medarbetare (HR, marknad, IT etc.)

 

I dessa tider gäller det för advokatbyråer att inte bara prestera bra utan även att utvecklas, vilket kräver att ha advokater och byråmedarbetare, vilka uppmuntras att nå sin fulla potential.

 

I juridikvärlden läggs ofta fokus på kundrelationer och kundtillfredsställelse. Många förbiser dock vikten av att investera mer tid och energi i de viktigaste personerna advokatfirman vilar på. Detta kan resultera i ännu bättre produktion och kundnöjdhet.

 

Genom att utföra en resultatutvärdering på advokatfirman kan du identifiera varje medarbetares styrkor mer effektivt och uppmuntra bättre samarbete mellan advokater och andra arbetskollegor. Det ger också möjligheter att jämföra och utveckla prestationsmål för framtiden. Detta kan bidra till en bra förändring av inriktningen snarare än att bara fokusera på kunder och löpande uppgifter.

 

Dessutom genom att införa ett mer bejakande program som innehåller 360-graders resultatutvärdering kan det bidra till att skapa en miljö som ger långsiktiga fördelar för både advokaterna individuellt och företaget som helhet.

 

Syftet med resultatutvärdering av advokatbyråns medarbetare, särskilt 360-graders utvärdering, får advokaterna att känna sig mer säkra på sina styrkor men även upptäcka vad som inte fungerar så att de kan förändra praxis och beteenden.

 

Mätvärden för utvärdering av jurister

För att bidra till att få din advokatbyrå att börja med 360-graders resultatutvärdering, kommer vi att lyfta fram några användbara mått att användas för jurister inom advokatbyråer. Det är viktigt att komma ihåg att oavsett vilket mått du använder för 360-graders resultatutvärdering, bör de innehålla både kvalitativa och kvantitativa värden.

Kundmått

Genom att utvärdera kundnöjdhet genom enkäter och Net Promotor Scores (NPS) kan advokatbyråer förstå vad kunderna gillade och ogillade med både företaget och specifika advokater. Med dessa data kan företaget också beräkna poäng och trender för alla kunder för att få en vidare bild av hur företaget fungerar som helhet.

Ansvars- och arbetsbelastningsmått

Om man bedömer hur många projekt/fall en advokat arbetar med under en viss period och hur lång tid som behöver avsätta för att slutföra varje fall får avdelningarna förståelse för hur mycket varje advokat kan hantera under en given tid. Detta bidrar också till att fördela arbetsbelastningen och inse, när och var man ska ge mer ansvar.

Kostnadsmått

Kostnaden återspeglar saker som interna kontra externa utgifter och vilka kan kopplas ihop mot branschgenomsnittet. Detta hjälper företag att upptäcka om de är konkurrenskraftiga nog att vara den mest värdefulla leverantören och även vilka advokater som genererar mest avkastning på investeringen. Det är också viktigt att titta på de avgifter som är knutna till varje fall och analysera dessa.

Juridikkunskap och kompetens

Värdefulla och kunniga advokater måste ha ett gediget grepp om fakta och lagen. De bör ha ett fortlöpande lärande och uppdatera sina kunskaper för att på ett korrekt sätt förutse problem och genomföra kompetenta konsultationer med kunderna.

Resultatutvärdering medarbetare Advokatbyrå Tips för bästa resultat

 

Här är några av våra tips för att få de mest optimala resultaten av advokatbyråns resultatutvärdering. 

 

 1. Försök att strukturera utvärderingsformuläret kring beskrivningen av positionen. Sedan, för 360-graders resultatutvärderingen, kan medarbetaren utvärderas baserat på dessa faktorer.

 

 1. Försök att inte ta med mer än sex grundläggande uppgifter i formuläret för resultatutvärderingen. Beroende på rollen, kan du inkludera lite mer eller mindre, men håll nära det talet.

 

 1. Utöver befattningsuppgifterna bör formuläret även innehålla de företagsomfattande mål och värderingar, vilka medarbetaren, som utvärderas, måste hållas ansvarig för. Detta kan vara saker som högkvalitativ service, en etisk kod, teamsamarbete med mera.

 

 1. Utvärdera utifrån specifika mål baserade på tidigare utvärderingsperioder och/eller för det kommande året. Detta kan hjälpa till att identifiera styrkor kontra svagheter så att medarbetaren förstår vad som ska förbättras.

 

 1. 360-graders utvärderingens resultat bör omfatta så mycket input som möjligt. Detta innebär att inte bara ha en medarbetares självutvärdering och chefen utvärdering, utan även från andra personer som arbetskamrater, mentorer, underställda och advokatkollegor vilka medarbetaren arbetar med regelbundet.

 

 1. Kom ihåg att det för advokatbyrån oftast inte är själva utvärderingsprocessen, som är den svåraste, utan snarare genomförandet och att få allas acceptans. Se till att företaget är förberett och avsätter tid för införandet av denna nya metod.

Sammanfattning

Att genomföra en 360-graders resultatutvärdering av medarbetare på en advokatbyrå har potential att ge företaget många fördelar. Emellertid kan det i en alltmer komplex miljö med höga insatser vara svårt att införa nya metoder.

 

Genom att implementera ett lättanvänt verktyg för att automatisera och spåra resultatutvärderingen och 360-graders återkopplingsprocessen kan det bli enklare.

 

Läs mer om 360 graders resultatutvärdering  med Heartpace som verktyg och kontakta oss för mer information om hur du kommer igång för ditt företag. 

Henrik Dannert

CEO

The OKR Book: From Scratch to Success Download a free copy

okr book get a guide

Ta del av fler inlägg

 • “Det handlar inte bara om resultatfokus”, ny bok om OKR

  Niklas samlar nu sin research och sina erfarenheter i en bok om OKR. Vi lyckades fånga honom för en pratstund.

 • Varför din advokatbyrå behöver 360-graders resultatutvärdering

  Historiskt sett är juristkåren inte en bransch känd för att ägna stor uppmärksamhet åt medarbetarnas arbetstillfredsställelse utan fokus har varit grad av kunskap och leveransförmåga mot kund.