Tillbaks
Varför behöver du ett HR-system som stöd för att driva engagemang?

HR

Varför behöver du ett HR-system som stöd för att driva engagemang?

12 Mar, 2020

I dagens värld, där begåvade medarbetare lätt kan byta till vilken ny arbtetsgivare de vill, är det viktigt att hålla dem engagerade. Att erbjuda sina medarbetare en ny erfarenhet och utveckling utöver rimliga förmåner och lön är ett måste idag för att upprätthålla högt engagemang i hela organisationen.

 

Här beskriver vi närmare hur ett intuitivt HR-system kan bidra till att engagera dina medarbetare. Vi kommer också att ta upp de potentiella fördelar digitaliseringen inom HR kan ge små och medelstora organisationer.

 

Just nu har HR-system aldrig varit mer kostnadseffektiva eller användarvänliga, så det är svårt att hitta en anledning till att inte lägga in en HR-programvara i din övergripande affärsstrategi.

Fördelar med ett engagemangsdrivet HR-system

 

Nedan några viktiga fördelar för din organisation om och när ni använder ett engagemangs-drivet HR-system.

• Enkla HR-uppgifter hanteras enkelt

Ett HR-system lagrar information som medarbetares födelsedagar och kontaktinformation, anställningsinformation (jobbroller, avdelningar, anställningsstart och avslut), tidsstämplar och lönelistor samt annan information. Detta gör jobbet för HR mycket enklare och minskar tiden för enkla uppgifter som att skicka ut påminnelser.

• HR-data inrymt på ett ställe

Med ett HR-system kan chefer och HR-avdelningar säga adjö till stökiga processer med flera tekniker, kalkylblad och pappersdokumentation. Ett HR-system omfattar all viktig information på ett ställe. Detta innebär att alla med rätt auktorisering kan komma åt medarbetare, sökande och löneuppgifter. HR-system har också den ytterligare fördelen att lagra uppgifter så att företagen har tillgång till historiska data.

• Enklare daglig hantering och underhåll

Små och medelstora företag som redan är tunt bemannade kan dra stor nytta av ett HR-system. Det beror på att HR-tekniken automatiskt kan ta över mycket av det dagliga HR-underhållet, eller på ett sätt som gör det lättare för HR-professionen att hantera.

 

Med ett allt-i-ett-system som Heartpace erbjuder, blir HR-processer enkla, som 360-graders feedback, 1 till 1 samtals-moduler liksom introduktionsdata för sökande. Allt med ett enda digitalt verktyg.

 

• Självbetjäning

Informationen demokratiseras med ett HR-system. Det låter användare gå in och personligen uppdatera information som adresser och annan personlig information. Detta lyfter bort arbete från HR-professionen så att de kan fokusera på andra uppgifter. Det ger också medarbetarna mer makt över sin egen information och kan bidra till att höja nivån på engagemanget.

• Tillgänglighet

Ett bra HR-system kommer att vara tillgängligt direkt för medarbetarna. Så, om vissa individer i företaget behöver arbeta hemifrån eller om vissa reser i arbetet, kan de komma åt HR-systemet från flera typer av media (mobiler, iPad). Medarbetare är mer benägna att bibehålla engagemanget för företaget, när programvaran passar in i en aktiv livsstil.

• Integration

Förutom ett HR-system som integrerar sökandes information med information från medarbetardatabasen finns det mycket annat, som gör en integrerad databas värdefull.

 

En integrerad databas gör det lättare att lagra information tillgängligt och gör det enklare att koppla till andra system. Den kommer inte bara omfatta all medarbetardata och information, utan den har potential att bidra till viktiga insikter utifrån informationen (t.ex. mönster i prestationsutvärderingar). Detta kan inte enkla kalkylblad erbjuda.

• Användarvänligt

Ett sätt att hålla anställda engagerade och fokuserade på sina jobb är att ha ett HR-system där ett användarvänligt gränssnitt är absolut nödvändigt. Vissa företag försöker använda flera system, vilket ger medarbetarna den extra uppgiften att hålla reda på flera inloggningsuppgifter. Detta slösar tid och gör det också förvirrande för både medarbetare och HR-profession, när data lagras i mer än ett system.

 

Dessutom, när ett system inte är lätt att använda, omintetgör det dessutom syftet med att använda HR-teknik. Dessutom får företagen inte den avkastning på investeringen de hoppades på.

 

Lyckligtvis  erbjuder Heartpace en intuitiv lösning som är helgjuten och lätt att använda för individer oavsett hur tekniskt kunniga de är.

 

• Återkoppling och resultathantering

 

Ett HR-system kan ta bort mycket av det manuella och administrativa arbetet kring Performance management (anteckningar, mötessammanfattningar, uppnådda mål etc.). Men ännu viktigare är att för att verkligen engagera medarbetarna, måste de känna att systemet stöder dem. Det är här återkoppling och resultathantering kommer in.

 

Ett feedback- och resultathanteringssystem hjälper till att demokratisera medarbetarnas utveckling, vilket gör att medarbetarna känner mer ansvar för sin egen utveckling. När medarbetare kan få ut ett värde från ett HR-system kan det ge mycket högt engagemang.

 

Få reda på mer om varför mjukvara är framtiden för Performance Management och hur Heartpace kan erbjuda en helgjuten lösning med kontinuerlig prestationsutvärdering för ditt företag.

 

• Kvalitetsrapportering

När sökandes och medarbetares data lagras på ett ställe i ett HR-system blir det lättare att spåra framsteg och mönster. Detta leder till en mer exakt och insiktsfull rapportering, vilket är oerhört viktigt för företag av alla storlekar– men särskilt för små och medelstora.

 

Att ha mer tillförlitliga data och rapportering av bättre kvalitet ger också cheferna information, vilket ger möjlighet att fatta mer välgrundade affärsbeslut. I slutändan kan detta leda till högre lönsamhet. Några av de insikter företag kan vinna via HR-system är:

 

  • Omsättningskostnader (pengar förlorade på nyanställda och att talanger lämnar)
  • Resultatgranskningsdata (vem överpresterar kontinuerligt och vem underpresterar)
  • Total kostnad för löner och förmåner ställd mot resultat.

 

Denna information ger företagsledare en tydligare bild av sökande och medarbetares arbete och hur det påverkar verksamhetens resultat. Att inte dra nytta av denna typ av data med en HR-lösning kan innebära att förlora pengar, och mycket värdefulla affärsinsikter!Engagement-Driven HR System

 

 

Löneöversikt

 

Ett HR-system som kan ge prestations- och  lönedata bidrar till att säkerställa en smidig och mer engagerande löneutvärderingsprocess. Heartpace har en ny löneutvärderingsfunktion som gör det möjligt för organisationer att göra följande:

 

Smarta systemberäkningar för att se till att rätt personer belönas

Automatisk inkludering av kostnader förutom lön (pension, försäkring, ersättningar osv.) vid fastställandet av löneökningar

Intuitiva lönerapporter

Prognostisering av framtida kostnader

 

Att ha en löneöversyn och revision inbyggd i ett HR-system är viktigt för medarbetarnas engagemang. Vår programvara kopplar löneöversyn till kontinuerlig prestationsutveckling, vilket bidrar till att förbättra engagemanget ytterligare genom att göra processen tillförlitlig.

Slutsats

Att skaffa ett enkelt, flexibelt HR-system för effektivare hantering av all data som är viktig att ha kunskap om innebär inte att överbetala för en komplicerad lösning som är svår att införa. Med Heartpace kan våra kunder dra nytta av alla våra moduler. 

 

Ta reda på mer om vår lösning och hur vårt HR-system kan hjälpa din organisation att nå nästa nivå med målsättning,  resultat- och lönehantering

 

 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

HRM & Masterdata

Digitalisera alla HR-processerna med Heartpace och säkerställ att du fångar upp medarbetarnas utveckling, motivation och engagemang.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©