Tillbaks

1:1 Samtal

Vad är några av de bästa sätten att ge medarbetarigenkänning

19 Oct, 2018

Under de senaste åren har trenden att uppmärksamma och engagera sina anställda genom till exempel belöningsprogram fått rubriker. När vi kommit vidare in i 2000-talet och förståelsen kring psykologin kring medarbetare förbättras blir det allt tydligare att engagemanget hos ett företags medarbetare faktiskt påverkar hur hela verksamheten fungerar och presterar.

 

Egentligen är idén kanske konstig - hur kan uppmärksammande av anställdas prestationer förbättra sättet som resten av verksamheten driver och utför sitt arbeta på? När du gräver djupare i statistiken är beviset dock obestridligt ...

 

      I en undersökning bland 1 000 anställda vid ett stort företag visade nivåer av uppmärksammandet av anställda en stark korrelation med arbetsnöjdhet. Sju av tio anställda som kände att de fick goda erkännanden var nöjda med sina jobb medan endast 39% av de anställda som kände att de inte fick ett tillräckligt erkännande var nöjda i sina roller.

     Uppgifterna ovan är särskilt viktiga med tanke på arbetsnöjdhet tenderar att relatera direkt till hur produktiv en anställd är i rollen .

     Dessutom är de engagerade medarbetarna desto mer troliga att stanna kvar i sin roll, vilket bidrar till att förbättra personalomsättningen, dvs den minskar.

     Medarbetarenställda som känner sig erkända i sina roller är mer benägna att känna sig engagerade i ditt företag. Engagerade medarbetare är kända för att ha lägre sjukfrånvaro och är generellt mer produktiva.

 

Med tanke på ovanstående kan vi dra slutsatsen att erkännande av medarbetare resulterar i:

 

        Högre produktivitetsnivåer i hela verksamheten.

        Högre nivåer av engagemang

        Lägre kostnader till följd av minskad personalomsättning och lägre frånvaro.

 

Det är uppenbart att erkännande av medarbetare är oerhört viktigt och kan ha en verklig, mätbar inverkan på hur ditt företag presterar och - i sista hand – den "nedersta raden" i företagets resultaträkning.

 

Nu när vi har fastställt vikten av erkännande av anställda och engagemang kan vi se djupare på hur du kan implementera det i din verksamhet.

 

Hur kan du uppmärksamma och ge anställda ett erkännande?

 

     Ge enskilt erkännande. Det är mycket bättre att erkänna en medarbetare individuellt än som en grupp. Ett "bra gjort alla!" är till nytta för den övergripande personalens känsla, men medarbetare tenderar till att föredra att bli individuellt uppskattade.

     Överraskningsledigt. Om dina medarbetare har arbetat hårt på ett projekt, överraska dem med en improviserad extra ledig timme till lunch eller till och med en hel eftermiddag - något som visar att du noterar dem, och att du är tacksam för deras insatser.

     Offentligt erkännande. Använd din företags webbplats och sociala medier för att offentligt erkänna prestationer och bra arbete hos medarbetare.

 

Hur kan du bygga upp medarbetarnas engagemang?

 

     Uppmuntra medarbetare att lära känna varandra för att bidra till att skapa en sammanhållen miljö.

    Tillbringa tid med anställda utanför jobbet. Ta med dina anställda till lunch för att lära känna dem bättre.

     Håll regelbundna brainstormingsessioner. Samla alla anställda regelbundet för att brainstorma idéer om företagets framtid och klargör att inget är "fel" - alla bidrag bör vara välkomna, värderas och uppmuntras.

 

Dessutom…

 

Det här är grunderna för erkännande och engagemang, men det finns ytterligare ett element du kommer att vilja överväga som påverkar båda dessa områden: ledning och belöning av anställda.

 

Varför är det viktigt att hantera och belöna dina anställda?

 

Ledning och belöning är viktigt för både uppmärksammandet av medarbetarna och deras engagemang.

 

      Med effektiv hantering kommer medarbetarna att känna att de leds av en omtänksam arbetsgivare som vill säkerställa att de kan prestera sitt allra bästa.

      Belöningar är också viktiga för att erkänna ett väl utfört arbete, liksom att fungera som ett incitament som kan göra en medarbetare mer engagerad i sin arbetsmiljö.

 

Vad är det bästa upplägget för uppmärksammandet av medarbetare?

 

Det finns tusentals olika element som du kan inkludera i ditt program för personalbelöning, men här är några populära exempel som du kanske vill överväga, inklusive ...

 

      Fira och belöna bra prestationer - till exempel bonusar för anställda med bra teamresultat.

      Möjligheter för både så kallade peer-to-peer- och anställd-till-arbetsgivare-erkännanden av prestationer.

      Tillgängliga belöningsmöjligheter på olika nivåer, så varje anställd kan vara berättigad till något om de presterar bra.

 

Sammanfattningsvis

 

Ökat erkännande av medarbetarna kommer att förbättra en rad olika coh viktiga mätvärden för din organisation.

 

Ytterligare källor

 

https://blog.bonus.ly/15-creative-employee-reward-ideas/

https://www.snacknation.com/blog/employee-recognition-ideas/

https://www.inc.com/will-yakowicz/the-importance-of-giving-recognition.html

https://www.inc.com/gordon-tredgold/heres-why-recognition-is-the-key-to-employee-engagement.html

https://www.corporaterewards.co.uk/news-ideas/5-must-haves-for-your-employee-recognition-programme/

https://axerosolutions.com/blogs/timeisenhauer/pulse/206/49-employee-engagement-ideas-the-ultimate-cheat-sheet-your-team-will-love

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Bygg förtroende och utveckla relationen genom 1:1 Samtal

Håll ditt team motiverat och engagerat, ge uppmärksamhet, uppmuntran och beröm. Teammötet är en plats för coaching, mentorskap och att ventilera olika frågeställningar.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©