Tillbaka till listan

Utvecklad målstyrning mot strategi och vision

Det är tydligt att organisationer som ser till enskilda medarbetares potential har större möjlighet att överträffa sina konkurrenter. Målinriktning på rätt sätt kan hjälpa företag att använda medarbetarnas prestationer effektivt till fördel för organisationsstrategin. En organisation kan på så sätt uppnå en vision tillsammans.

Det bästa sättet att maximera prestanda för en enskild anställd är att koppla individuella mål till organisationens strategi och vision. Sådana kopplingar bör utvecklas målmedvetet och på ett sådant sätt att de förstås av alla i teamet och hur medarbetarnas arbete stödjer deras avdelnings- och företagsstrategi.

 

 

 

Till att börja med används vision som utgångspunkt. Sedan skapas strategier som styr mot visionen. Därefter definieras avdelningsmål och och aktiviteter som måste utföras för att uppnå företagens mål. Som en följd av detta kan avdelningsansvariga sätta sina egna mål kopplat till organisationens strategi. Det kan låta enkelt men kräver en del arbete för att det ska fungera.

 

Enskilda anställda och avdelningar utgör grunden för organisatorisk framgång. Processen med att skapa målstyrning börjar som mission och kopplas sedan genom företagsorganisationsstrukturen till medarbetarna. Här finns inga genvägar än att förankra det strategiska arbetet. Förankringen sker bäst genom målstyrda dialoger och samtal med regelbundna uppföljningar.

 

Modellen skapar en kultur med meningsfullt arbete, flexibilitet och autonomi.

 

 

Om personliga mål anges isolerat från målkedjan kan stora ansträngningar slösas bort på något som inte är viktigt och prioriterat. Därför måste målen grundas på företagets övergripande strategi. När alla i teamet förstår vikten av det egna arbetet och dess personliga inverkan på företagets framgång kommer framgångarna.

Använd rätt programvara

Heartpace är ett flexibelt och enkelt verktyg för att skapa organisatorisk målstyrning eller "performance management". I vår senaste uppdatering introducerar vi en utvecklad målmodul som är enkel att arbeta med. En ny avdelningningsnivå gör entré, vilket ger möjlighet att anpassa målkedjan från organisationens vision via strategi, avdelning och individuella mål och aktiviteter.

 

 

Boka en live demo med någon hos oss så visar vi hur lätt du kan arbeta med målstyrning.

Team Heartpace

Ta del av fler inlägg

  • post-image

    Skräms inte med Schrems

    Vi menar att vi måste sluta skrämmas med Schrems. Det är en grov misstolkning att den har sådana effekter som många vill låta påskina och utöver det finns flera tekniska lösningar att använda. “Much ado about nothing" kanske, njae visst har den implikationer men inte så långtgående som många ibland vill tro.

  • post-image

    Heartpace har precis passerat 100 000 användare spridda i 80 länder

    Heartpace har precis passerat 100 000 användare spridda i 80 länder och ytterligare två nya stjärntillskott har börjat i vårt team.