Tillbaka till listan

Trivsel och arbetsmiljö ska inte vara huvudfokus

Vad gäller saken..

För ett år sedan kom det nya lagkrav på dig som arbetsgivare. De nya lagkraven kom i samband med föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, som behandlar olika orsaker till stress och ställer krav på ett förebyggande arbete. Det ställs även specifika krav på att chefer/ledares kunskap och kompetens ska omsättas i praktiken. Det finns goda skäl att blogga om det här igen, dels för att arbetet släpar efter men också för att det inom många organisationer tagit överhanden.

Det låter utmanande kanske, men låt oss förklara.
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det är viktigt och det finns nu mycket upparbetad kunskap om hur man förhåller sig till området.

Har ni tex koll på att?

  • chefer/ledare förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning?
  • medarbetaransvaret är kommunicerat och förutsättningar finns för dialog?
  • arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa och att tid för återhämtning finns?
  • chefer/ledare praktiskt kan hantera konflikter?
  • det finns tydliga rutiner gällande kränkande särbehandling?
  • arbetstagarna känner till de mål hos er som främjar en god arbetsmiljö?

Men låt inte Trivsel och arbetsmiljö bli ditt huvudfokus
Det är som vi skriver en utmanande rubrik men vi tycker att det är viktigt att samtidigt understryka att trivsel och arbetsmiljö är faktorer som i sig inte skapar engagemang. Mycket lite i beteendevetenskapen kopplar samman dessa faktorer till organisationers engagemang och framgång. Så blanda inte samman begreppen. Arbetsmiljöarbetet är  en viktig hygienfaktor att ha på plats och det är detta lagkravet gäller. Med det vill vi ha sagt att det ska fungera bra men ditt huvudfokus måste vara ett annat nämligen på det organisationen faktiskt ska uträtta. Ylwa Elwin-Nowak har skrivit en bra artikel i SvD om saken som vi gärna länkar till, du hittar den här < Klicka >. Här skriver hon bl a ”Föreställningen om att arbetsplatsen är till för de anställda snarare än för dess kunder är något chefer brottas med” vilket är ett bra exempel på när priroiteringarna i oganisationen har hamnat fel.

Heartpace kan stötta till lösning
Heartpace är ett verktyg som underlättar dialogen och genomförandet för hela organisationen när det handlar om att inventera, förebygga och följa upp ohälsa. Samtidigt kan man se till att dialogerna också prioriterar organisationens målstyrning. Det ställer stora krav på enkelhet och transparens. Heartpace uppfyller de kriterierna.

En kontinuerlig dialog är tveklöst den bästa metoden för att skapa framgång som arbetsgivare. Vi tror också att den digitala utvecklingen underlättar möjligheten för målstyrda dialoger mellan chef- och medarbetare var man än befinner sig i världen. På så sätt kan du uppfylla lagkrav samtidigt som du bygger en framgångsrik verksamhet.

Vi berättar gärna mer om hur det praktiskt fungerar!

Team Heartpace

Har du frågor?

Kontakta oss