Tillbaks
Tre sätt att behålla medarbetarna längre

HR

Tre sätt att behålla medarbetarna längre

03 Aug, 2021

Att behålla och utveckla sina medarbetare är avgörande för en framgångsrik verksamhet. En låg kvarhållningsgrad av medarbetare kommer att skada organisationen. Hur behåller du dina bästa medarbetare på lång sikt, och vilka strategier för att behålla medarbetare kommer att fungera för dig?

 

De flesta av oss inom HR är väl insatt i hur mycket tid, resurser och pengar som går åt till att introducera och utbilda en ny medarbetare till organisationen. Till att börja med kommer produktiviteten gå ner på grund av att befintliga arbetskollegor behöver hjälpa och stötta den nya medarbetaren att hitta sin plats i teamet. Det finns stor risk att förlora resurser och pengar på grund av eventuella fel, som vanligtvis uppstår från nya medarbetare. Tänk dig att gå igenom allt det där för ingenting, när medarbetaren slutar efter sex månaders arbete.

 

Du går igenom screeningen av sökande, intervjuar potentiella arbetstagare, anställer och utbildar dem och förväntar dig att de ska förbli långsiktiga. Om det slutar med att de lämnar, måste du upprepa hela processen igen.

 

Hur viktigt är retention (hålla kvar)?

 

Medarbetare, vilka lämnar abrupt kan definitivt skada företagets tillväxt, särskilt under de tidiga stadierna. Att hitta ersättare och träna dem kan kosta mycket mer än bara tid och pengar. Det kan påverka andra medarbetare och utlösa negativitet och osäkerhet på arbetsplatsen.

 

Att bibehålla / Retention är viktigt eftersom:

 

  • Personalomsättning stör flödet i en fungerande arbetsgrupp. När medarbetare slutar kan de lämna efter sig ett betydande kunskapsgap, vilket skapar merarbete när de återstående teammedlemmarna plockar upp bitarna.

 

  • Att rekrytera och utbilda en ny medarbetare kräver tid och pengar. Varje gång en organisation ersätter en avlönad medarbetare kostar det mellan en och en halv till två gånger lönen.

 

Även om viss omsättning är oundviklig, minskar en definierad strategi för hur man ska gå tillväga att personalomsättningen och tillhörande kostnader ökar.

 

Så här mäter du "retentionsgraden" av medarbetare

 

Retentionsgraden är användbar statistik för en arbetsgivare att kalkylera med – både som riktmärke och som en periodisk övning för att se var organisationen befinner sig (vanligtvis kvartalsvis eller vartannat år). Formeln är enkel: dividera antalet anställda i början av en period med det totala antalet anställda för att få procentsatsen.

Om du väntar till en exitintervju för att ta reda på varför en värdefull medarbetare har bestämt sig för att gå vidare, har du missat ett gyllene tillfälle. Behåll en produktiv medarbetare i teamet och identifiera och åtgärda problem inom organisationen innan du förlorar andra. I kontrast är fortfarande teamet en del i en kritisk strategi för att få en fördel på dagens trånga talangmarknad.

 

Tre metoder som stöd 

 

1. Pulsundersökningar

En Puls-undersökning är en kort, snabb undersökning som arbetsgivare regelbundet t ex kvartalsvis skickar ut till medarbetarna. Syftet med pulsmätningar är just det: ett sätt att ta "pulsen" hos medarbetarna i en organisation. Pulsundersökningar är också ett utmärkt sätt att checka in mellan 1–1-samtal och prestationsutvärderingar.

 

Pulsundersökningar måste, av ledningen, kontinuerligt administrera till samma grupper av medarbetare. De har ofta mycket få frågor, någonstans mellan 3–15 frågor rekommenderas.

För att ta reda på mer om Pulse Surveys läs här.

 

2. Performance Management/prestationshantering

Att ge medarbetarna praktiska sätt att förbättra sina arbetsprestationer genom konsekvent, korrigerande feedback stärker dem under deras utvecklingsresa. En välplanerad, standardiserad metod för prestationshantering kan öka retention, engagemang och produktivitet. Att genomföra en prestationshanteringsstrategi som uppmuntrar individer att öka sina prestationer och öka sina bidrag kan främja arbetstagarnas självständighet och motivation.

 

Liksom de vi har på Heartpace ger ett prestationshanteringssystem medarbetare möjlighet att aktivera sin potential som en grundläggande del av organisationens framgång. Genom att ge medarbetare regelbunden uppmuntran, stöd och vägledning kan de bli bidragande och utvecklande medarbetare till verksamheten. Som ett resultat kan dessa engagerade medarbetare hjälpa till att bygga en hälsosam och engagerande kultur.

 

3. Utvecklingssamtal

Att ha karriärutvecklingssamtal med sina medarbetare är ett måste. Om du vill att dessa samtal ska ge den information du behöver för att verkligen stödja medarbetarnas tillväxt- och karriärmål, måste du göra dem rätt. En medarbetares mål, ambitioner och karriärbana kommer att förändras med tiden. Så som chef, om du verkligen vill utveckla deras karriär, måste du ha utvecklingssamtal regelbundet.

 

För att dina utvecklingssamtal med medarbetarna ska vara effektiva måste du skräddarsy samtalet för den medarbetare du talar med. Vissa medarbetare vill kanske till exempel ha direkt och konstruktiv feedback om de områden de behöver förbättra, medan andra kan ta samma feedback som kritik och bli avskräckta. Vissa medarbetare vet kanske exakt vart de vill nå med sin karriär och vill ha ditt stöd för att komma dit, medan andra kan känna sig låsta och behöver hjälp med att räkna ut nästa steg.

 

Medarbetarutvecklingssamtal är viktiga om du vill hjälpa dina medarbetare att identifiera sina mål, förverkliga sin potential och växa som människa. Nu när du vet, hur du har praktiska, produktiva utvecklingssamtal har du den information du behöver för att delta i den typ av diskussioner som kommer att inspirera det bästa i ditt team - samtidigt som du tar fram det bästa i dig som chef.Slutsats

 

När du anställer en ny medarbetare gör du det för att utföra ett specifikt arbete. Men som chef är det ditt ansvar att hjälpa dem att nå sin fulla potential. Bibehållande av medarbetare kan vända på det. Om det finns ett faktum vill vi understryka så är det att fördelarna med retention och nackdelarna med omsättning är för stora för att ignoreras.

 

Ett företag kan inte expandera över en natt, frammana en ny kundbas ur tomma intet eller göra sig av med konkurrensen – men du och ditt HR-team kan underlätta allt i mindre skala (och hjälpa verksamheten enormt på andra sätt) med ökat bibehållande av medarbetare.

 

Kontakta Heartpace idag och ta reda på hur du kan öka din grad av "retention".

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

HRM & Masterdata

Digitalisera alla HR-processerna med Heartpace och säkerställ att du fångar upp medarbetarnas utveckling, motivation och engagemang.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©