Tillbaks
Ska du skilja OKR från lönerevisionen?

OKRs

Ska du skilja OKR från lönerevisionen?

30 Apr, 2021

OKR (Objective & Key Result) är en metod för att sätta och följa upp mål som främjar tillväxt och utveckling bland medarbetarna. Olika verksamheter och organisationer har därför också använt resultatet från OKR för att fatta beslut om lönesättning. En del tycker att det inte är riktigt rätt utan tycker att det ska separeras. Men är det nödvändigt att separera de två, eller bör chefer faktiskt kombinera OKR metodiken och dess resultat och löneöversyner?

 

Det är inte förvånande att närmare 91% av bolagen vill koppla prestation till ersättning. Ofta är den typen av utvärderingar den enda formella rapporten över en medarbetares arbetsinsats och bidrag till verksamheten, vilket visar att det är svårt att hitta andra lämpliga resonemang för löneöversyn. Men när du direkt kopplar OKR till löneöversyner kan det vara till mer skada än nytta, eftersom OKR bör användas som ett ledningsverktyg, inte ett verktyg för utvärdering av medarbetare.

 

Många chefs- eller ledningsgrupper har olika åsikter om huruvida du ska kombinera OKR resultat med löneöversyner. Det finns många faktorer att tänka på, men låt oss först peka på vad var och en av dem innebär. Vad är en OKR?

 

OKR står för Objectives and Key Results (Mål och Resultat), ett populärt ramverk för målhantering som hjälper företag att implementera och genomföra strategier. Fördelarna med ramen är att den inkluderar ett bättre fokus på resultat som är viktiga, ökad öppenhet och en mer strategisk anpassning. OKR uppnår detta genom att organisera medarbetare och det arbete de gör för att uppnå gemensamma mål.

OKR är lika mycket en ledarskapsmetod som målstyrningsmetod, då ansvaret att sätta upp, beskriva, reflektera och ge feedback främst ligger på individen själv.

 

Om du är intresserad av att sätta upp och följa teamets mål kan Heartpace optimera OKR-planeringsprocessen ytterligare.

 

Vad är en löneöversyn?

 

Löneöversyner är en regelbunden del av verksamheten i de flesta moderna organisationer. Trots dess nödvändighet funderar många ledare över hur de ska göra en löneöversyn korrekt. Heartpace tillhandahåller löpande såväl integrationen av utvärderingen av prestation som löneöversyn. Du kan använda data från medarbetarnas 1 till 1 samtal, mål och prestation, nöjdhetsundersökningar och 360 utvärderingar för att fastställa lämpliga löneförändringar.

Det unika med Heartpace SMART Lönerevision

Heartpace erbjuder en unik lösning. Vi har ännu inte stött på något annat verktyg som kan koppla ihop helheten I en lönerevision i en enda process. Det unika med Heartpace SMART Lönerevision är att:

 

  • Verktyget kan koppla olika mätningar (uppföljningar) till organisationens lönesättande kriterier.
  • Chefer får hjälp med löneförslag via en algoritm som tar hänsyn till organisationens lönekriterier (en algoritm ni kan laborera med)
  • Ledningen kan säkerställa att satt budget håller genom hela processen då alla kostnader kopplade till medarbetaren finns med i kalkylen. Inga överraskningar! 
  • Allt ryms på en GDPR-säkrad plats och inte i olika Excelark 

 

Om du är intresserad av att lära dig att göra en bättre löneöversyn med Heartpace, kontakta oss idag eller läs mer om vår lösning för att lära dig mer.  

 

Vilka är för- och nackdelarna med att kombinera OKR och löneöversyner?

 

Låt oss först prata om den negativa sidan av att kombinera OKR och lönerevisioner. En anledning till att vissa företag anser det bäst att hålla dem åtskilda är att löner baserade på OKR kan leda till underskattade mål och överskattade prestationer. 

 

Till exempel arbetar medarbetare A på ett försäljningsföretag, har en solid arbetsinsats och är mycket proaktiv i sitt jobb, men om denne av någon anledning inte har uppnått sitt månatliga mål, kan medarbetaren mista sin monetära bonus. Medan medarbetare B som inte arbetar lika hårt som A, men har ett mycket lägre försäljningsmål, lyckas fortfarande få sin bonus varje månad. Medarbetare B förtjänar inte bonusen lika mycket som A, men på grund av det underskattade målet förväntas B fortfarande uppnå sina incitament. En sådan kultur kan vara mycket negativ i vilken organisation som helst eftersom det kan leda till en orättvis analys av medarbetarnas prestationer. Det kan orsaka en lägre nivå av samarbete mellan teammedlemmar, eftersom de kan känna att deras arbete inte uppskattas eller belönas rättvist.

 

Men i vissa fall kan en höjd lön eller ekonomisk kompensation vara ett starkt incitament för medarbetare att arbeta hårdare. Till exempel kan medarbetare B börja arbeta hårdare om hen vet att det kommer att kompenseras. Detta kan leda till positiva resultat och OKR uppnås oftare.

Det är vettigt att om du som en del av dina OKR målsättningsprocesser kommer överens om att mätvärden, vilka indikerar extraordinär framgång, kompenseras när de uppnås.

 

Slutsats


OKR och prestationsutvärderingar tjänar olika syften, och det bör övervägas om det är lämpligt från organisation till organisation om de ska kopplas ihop.

 

Att kombinera OKR och löneöversyner eller bonusar fungerar i detta sammanhang bäst när de uppmuntrar medarbetare att vara ambitiösa och självmotiverade. Det positiva med att kombinera de två är när medarbetare och team i sig följer motiverande faktorer som autonomi, tillhörighet, och tar sig an nya utmaningar som inspirerar dem. 

 

Men när kompensation eller bonusar kommer in i bilden kan motivationen skifta mot mycket mindre effektiva yttre mål, vilket innebär att beteendet kan variera mellan att se bra ut eller lägga felet på andra för eventuella misslyckanden.

 

Oavsett om du bestämmer dig för att kombinera OKR med den årliga lönerevisionen eller inte, är Heartpace här för att hjälpa till. Vi kan stötta med att koppla ihop resultat, lön, pension, förmåner och all extra data du behöver för att göra en smidig och rättvis översyn som håller budgeten. Läs mer här.

 

Låter det bra?

Kontakta oss så kan vi berätta hur du kommer igång. Tänk på att revisionsprocessen för 2022 börjar nu så vänta inte med att få mer kunskap för hur din lösning skulle kunna se ut.

 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Objective och Key Result (OKRs) system

Förvandla bra strategier till uppnådda resultat. Utgå från ett och samma för att hantera mål för ditt bolag, team, avdelningar eller individer. Alla kommer att veta vart de ska och vad som har högsta prioritet.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©