Tillbaka till listan
Så här uppnår du ett hållbart ledarskap på din arbetsplats

Så här uppnår du ett hållbart ledarskap på din arbetsplats

För många företag är det inte alltid en prioritering att definiera ledarskapet på arbetsplatsen. Mindre organisationer och tillväxtföretag i synnerhet tenderar att fastna i det dagliga arbetet vilket leder till att arbetskultur och hållbarhet i ledarskap på arbetsplatsen går förlorad.

 

I den här serien resonerar vi om varför hållbart ledarskap på arbetsplatsen är så viktig och hur fokusering på hållbarhet kan bidra till att förbättra din konkurrenskraft. Just det här inlägget handlar om hur man definierar ledarskapet på arbetsplatsen för att uppnå hållbarhet.Vad betyder ‘hållbart ledarskap’?

Om du tänker på det så spenderar människor väldigt mycket av sin tid på jobbet. När du har flera personer som ägnar så mycket av sin tid till en viss organisation är det viktigt för både företaget och välbefinnandet hos medarbetarna att det finns hållbarhet på arbetsplatsen. Arbetsplatsens hållbarhet vad gäller ledarskap refererar bl a till följande: • Medarbetares hälsa och säkerhet
 • Bra balans mellan arbete och privatliv, en livsbalans
 • Främjandet av en positiv arbetskultur
 • Arbeta med en mission som ger värde för alla medarbetare i organisationen
 • Minskad personalomsättning (eller motsv. hög “retention”)

 

I studien Doing Good: Business and the Sustainability Challenge, om hållbarhet på arbetsplatsen av ‘The Economist Intelligence Unit’, visade undersökningen att företag som investerar i en hållbar arbetsplats presterar bättre överlag än de som inte gör det. Egentligen inte speciellt svårt att ta till sig men det kan alltså ledas i bevis.

 

Definiera din arbetsplats

Att fastställa vad som ska gälla på sin egen arbetsplats leder ofta förvirring om var man ska börja. Även om det kan tyckas som en oöverstiglig uppgift inledningsvis så kommer arbetet och ansträngningen att både öka hållbarheten och samtidigt öka konkurrenskraften.  Här är fem steg att använda för att börja definiera hållbart ledarskap på din arbetsplats:

 

1. Skapa kärnvärden - Sätt av tid för att tänka på företagets viktigaste kärnvärden eller vad du vill att de ska vara. Det här skapar basen för att kunna gå vidare. Om kärnvärden redan har definierats, kanske du ska fundera på om de fortfarande är relevanta för organisationen och också passa på att hämta in feedback från andra ledare.

 

2. Sök inspiration - Dedikera tid att undersöka kulturkoder och praxis från andra företag som din organisation ser som förebilder. Identifiera några av deras kärnprinciper om arbetskultur och rutiner som de implementerar, och börja kompilera en lista över processer som du vill använda i ditt företag.

 

3. Skapa en mapp för samarbete - När du har gjort klart efterforskningen och vill börja skriva så skapa en delbar online-mapp så att andra intressenter i din organisation kan bidra med sina idéer också.

 

4. Håll möten - När du har skapat en komplett och färdigställd lista med idéer, håll ett möte tillsammans med de som bidragit, och inkludera andra viktiga intressenter, för att bestämma hur ni ska gå vidare med dessa idéer och vilka kärnvärden som är viktigast. Tänk på att förankring är omöjlig om du inte har flera dialogmöten.

 

5. Sätt igång och öppna upp - Nu när du har bra idéer om hur du vill definiera processer och ledarskap så kan du börja etablera idéerna i organisationen på lägre nivå för mer feedback. Någon kan ge dig värdefulla insikter som missats och det är också ett uttryck för att det här är en organisation som värderar synpunkter från sina anställda. Fler möten alltså.

 

Hållbarhet för medarbetare

 

Medarbetarnas engagemang är ett hett ämne idag, och det beror på att det kontinuerligt har visat sig att nöjda medarbetare är starkt kopplade till framgångsrika företag. Enligt Gallup har de högt engagerade medarbetarna en 21% högre lönsamhet, en försäljningstakt på 20% högre och också en minskad personalomsättning på 59%. Här är några olika sätt att engagera dina medarbetare för bättre hållbarhet:

Implementera feedbackprocesser

Att checka in med anställda och få regelbunden feedback är avgörande för att få de perspektiv du behöver för att förbättra ditt företag. Det sätt som ett företag gör det kan se väldigt olika ut, till exempel kan feedback vara anonymt genom en enkät eller så kan det ske genom personliga möten. Hur som helst, att räkna ut hur man på bästa sätt skapar ärlig feedback från medarbetarna kommer att hjälpa verksamheten att fungera bättre.

Skapa utrymme för synpunkter

Arbetsplatser blir alltmer demokratiska och det ökar medarbetarnas engagemang när de känner att deras röst hörs och värderas. Ett enkelt sätt att göra detta är att sätta av tid under möten för att fråga medarbtarna om deras synpunkter, om de har avvikande åsikter eller om något kan förbättras. Detta kan bara leda till din nästa stora affärsmöjlighet. Lyssna med ärlig intention.

Implementera ett robust ersättningsprogram

Faktum är att förmåner spelar en viktig roll för att hålla medarbetare engagerade och för att öka retention (minska personalomsättning). Ersättning är inte den starkaste motivatorn för engagemang men den är definitivt en demotivator när det inte fungerar. Det är också viktigt att notera att du inte behöver vara ett stort och lönsamt företag för att kunna erbjuda medarbetarna ett bra upplägg. I den digitala eran kan fördelar komma i många former:

 

 • Låt medarbetare arbeta på distans
 • Ha flexibla arbetstider
 • Avsätt tid för hälsa för att undvika överbelastning
 • Genomför ett prestationsbaserat bonusprogram
 • Erbjud hälsovård;
 • och annat..Observera att flera av ovanstående förmåner inte är en monetär investering utan mer handlar om policies och organisering. T ex kan en arbetsplatsbesparing spara ordentligt på kostnadssidan varför allt fler använder den modellen idag.

Tydliggör förväntningar

Att ställa upp tydliga förväntningar på arbetsplatsen är absolut nödvändigt för att olika team ska kunna se hur de presterar. Det ökar dessutom hållbarheten på arbetsplatsen som en biprodukt. Här följer några olika sätt att tydliggöra förväntningar bättre:

 

 • Utgå aldrig att en medarbetare har all den information de behöver; var så specifik som möjligt.
 • Kommunicera i förväg vad behoven av ett projekt är.
 • Ha en agenda för möten.
 • Lämna inte ett möte utan att fastställa tydliga nästa steg och leverabler. Alltid!
 • Håll kommunikationsflödet öppet så att eventuella problem kan lösas snabbt.
 • Fråga efter förväntningar från motparten för att se till att ni är samspelta.
 • Ange klara regler som medarbetarna måste följa
 • Upprätta tydliga mål, så alla vet vad slutprodukten och/eller resultaten ska vara (läs gärna vår artikelserie om OKR, Objectives and Key Results).

 

Identifiera och eliminera negativ arbetskultur

En negativ arbetskultur, oavsett om det kommer från allmänt dåliga företagspolicies eller en enda medarbetare, kan skapa katastrofala resultat för hållbarheten på arbetsplatsen.

Förstå roten till det negativa

För att få bukt med negativitet på arbetsplatsen är det viktigt att förstå var det kommer ifrån. Negativ arbetskultur kan bero på:

 

 • Värderingar
 • Språk
 • Normer
 • Tro (i formen av att man tror på ett givet förhållande på arbetsplatsen som inte motsvaras av fakta)

 

Ibland är orsakerna till arbetsplatsens negativitet inte alltid uppenbara. Det är därför det är värdefullt att definiera ledarskap och de värderingar som din organisation vill upprätthålla.

Hur hanterar man bäst negativitet på arbetsplatsen

Det finns några enkla saker att komma ihåg som kan hjälpa till när man vill få bukt med negativitet :

 

Uppmuntra autonomi - Vi har berört vikten av kommunikation och att sätta upp klara förväntningar, men det betyder inte att medarbetarna i företaget inte kan vara autonoma. Ge medarbetarna ramverket, men se till att det finns gott om plats för dem att nå till målen på egen hand. Här kan du gärna jämföra med filosofin bakom OKR (se vår blog).

 

Fira framgångar - Oavsett om ett helt team åstadkommit något eller en enskild medarbetare, bör det finnas en kultur för att fira framgången. Det sista du vill är att direkt gå vidare till nästa utmaning utan att uppskatta framsteg. Upprepar du det beteendet kan det orsaka både oengagemang och utbrändhet över tid.

 

Lämna ego’t vid dörren - Det finns inget utrymme för ego i ett framgångsrikt företag, och det börjar alltid på toppen. Ledare ska erkänna sina egna misstag, undvika att skylla på andra och ta på sig ansvar för sina insatser. Det beteendet kommer att främja en öppen och omtänksam arbetsmiljö.

 

Fastställ organisationens mission

 

Vi berörde detta tidigare i artikeln, men det är kan vara av vikt att nämna det en gång - en bra mission att samlas kring bidrar till att skapa hållbarhet. Missionens syfte är att hålla alla i organisationen engagerade, även under mer utmanande tider som de allra flesta möter någon gång. Ledare och medarbetare måste ha en anledning att vara där de är för att känna sig uppfyllda av sin yrkesutövning.

 

Rätt programvara kan också vara ett av de verktyg du behöver för att förbättra den övergripande kommunikationen inom organisationen och därmed uppnå hållbarhet på arbetsplatsen. Läs mer om performance management och vår målstyrning här och kontakta oss gärna för en demo för att se hur det kan hjälpa dig att ta steget vidare.

 

Henrik Dannert

CEO

Ta del av fler inlägg

 • Vad är en bra eNPS?

  Att skapa riktmärken för eNPS kan vara en komplicerad process, eftersom poäng kan se olika ut i olika branscher, organisationstyper och yrken. Det finns flera faktorer som påverkar varje mått över tid.

 • Mät engagemangsnivån genom pulsmätningar - Frågor du bör ställa!

  Om du behöver en uppdatering beträffande pulsmätningar, läs vår Heartpace guide här om vad pulsmätningar innebär och hur du kommer igång.