Tillbaks

OKRs

Så här implementerar du OKR. Några enkla steg till din nya arbetsmetodik för målstyrning

11 Dec, 2018

Om du uppnår ditt mål med 100%, då var det inte tillräckligt ambitiöst, enligt Google

Att bygga en intern, årlig strategisk plan för verksamheten är en av de viktigaste utmaningarna för en ledning. Om du i det arbetet någon gång ställt dig frågan: Hur kan vi växa snabbt och också skala affärsprocesser på ett enkelt sätt? Då är det kanske rätt tidpunkt att introducera ett modernt ledningssystem nämligen OKR.


Objectives and Key Result, eller mål och nyckelresultat på svenska (OKR) är ett ledningssystem som hjälper till att fokusera på riktigt viktiga mål och synkronisera arbetet för alla team och avdelningar. OKR är avgörande för de företag där det är viktigt att ha en enkel målstyrningspriocess med ett tydligt uppföljningssystem. Resultatet är också mycket engagerade medarbetare som får möjlighet att förverkliga sina egna ambitioner.

 

Så här börjar du

 

Till att börja med bör du se till att din vision och företagets övergripande strategi är tillgänglig och förstådd av alla dina medarbetare. Fråga dig själv, är strategierna för varje avdelning transparent och tydlig för alla? Förutom affärsprioriteringar, behöver du tänka på den mänskliga faktorn dvs hur du kommunicerar den.

 

När du bestämmer företagets vision bör du komma ihåg att den svarar på frågan "Hur ser vi oss själva i framtiden?" Visionen kan förändras över tid och inte omfatta en specifik tidsrymd. Faktum är att visionen är en ambition, företagets önskan att bli så som de vill vara (sådan och sådan) på x antal år.

 

Samtidigt svarar företagets strategi frågan "Hur exakt ska vi nå vår vision?". Strategi - är en mer komplett avkodning av vägen för att nå företagets vision. Så snart dessa definitioner är gjorda är det dags att sätta dina OKR

Ange strategins mål. Låt teamen sätta sina OKR själva

 

Grundprocessen är följande: Du anger mål som problem som behöver lösas. Dessa sätts som kaskad från högre nivåer. Du bör endast definiera strategiska mål för de övre nivåerna och låta målformuleringar ske nerifrån och upp.

 

Det betyder att om avdelningarna får riktningsmål kan teamen själva ange sina OKR. Den bästa praxisen är att sätta målen på lägsta nivån i organisationen.

 

 

 

 

Fastställ viktiga och mätbara resultat 

Det sätt på vilket du definierar Key Results, eller KR, är själva själen i hela OKR-tänket. De är mätbara indikatorer på hur resultaten av bolagets mål ligger till. De berättar alltså hur långt målet uppnåtts. KRs för varje nivå är inte aktiviteter eller uppgifter, utan själva resultatet. Bästa praxis för att sätta KR är:

 

 • Utfallet graderas på en skala från 0 till 1 (eller 0-100) där siffran reflekterar status.
 • De måste vara klart och tydligt definierade.
 • Principen för KRs är att teamen arbetar tillsammans för att identifiera de bästa sätten att lösa dem.
 • OKR ska inte användas för att utvärdera medarbetares prestation.

 

Nu är det upp till dig

OKR-systemet kan utgöra en grund för din strategiska planering. Det kan vara en lösning för att öka produktiviteten, resultat och medarbetarengagemang. Med OKR kan du fp:

 

 • Få ambitiösa mål med mätbara KPIer.
 • Synkronisera arbetet mellan team och avdelningar
 • Få en tydlig koppling till Strategi och Vision
 • Öka tydlighet och samarbete på alla företagsnivåer

 

 

Den här artikeln är en del i en serie där vi har diskuterat OKR (Objectives and Key Results), ett målsystem som används av bl a Google och många andra framgångsrika företag och organisationer. Hittills i denna serie har vi skrivit om:

 

 1. OKRs historia
 2. 8 skäl till varför du bör arbeta med OKR
 3. Hur du definierar du dina mål i OKR
 4. Hur du definierar du dina nyckelresultat i OKR
 5. Så här definierar du initiativ i OKRs
 6. Hur objektiv kan man vara när man utvärderar sina OKRs
 7. Examples of OKRs
 8. 10 tips för att göra en OKR mall
 9. Introduktion till Heartpace programvara
 10. OKRs för "Agila" team

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Objective och Key Result (OKRs) system

Förvandla bra strategier till uppnådda resultat. Utgå från ett och samma för att hantera mål för ditt bolag, team, avdelningar eller individer. Alla kommer att veta vart de ska och vad som har högsta prioritet.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
  ©