OKRs

Så här definierar du mål med OKR

18 Feb, 2019

En av nycklarna för att göra framsteg är att veta vart du vill. Du behöver en tydlig vision om vad du vill åstadkomma och vilka mått och steg du kommer att ta för att ta dig dit. Du måste helt enkelt ange klara mål.

 

OKR är en kraftfull målfisolsofi och verktygslåda som låter dig ställa upp tydliga mål för ditt företag. Om du vill ta din verksamhet till en ny nivå så läs vidare om hur man definierar OKR-mål.

 

Värdet av målet

Det finns mål som liknar varandra för varje företag. Alla vill vara bäst i kundservice och leverera vinst till aktieägarna. Dessa mål låter ju bra tills man gör en närmare granskning av dem. För hur definieras bra kundservice? Vilka mätvärden tänker man använda? Använder man kundundersökningar, och i så fall hur definieras låga poäng mot dåliga?

 

Det gäller att göra ditt mål så specifikt att du enkelt kan bestämma hur du ska nå det och framförallt när du har gjort det. Det är också viktigt att vara transparent kring dina mål så att ditt team enkelt kan följa med i utvecklingen. Låt oss titta på några saker som hjälper dig att sätta dina mål.

 

Kännetecknen för ett OKR-mål

Det finns tre primära egenskaper som dina mål ska ha n

 

  1. Först bör de inspirera. Du vill att dina mål ska inspirera ditt team så att de också inspireras att uppnå det. Du vill att dina medarbetare inget hellre vill än att uppfylla målet när veckan börjar.
  2. För det andra vill du ha ett mål som är väsentligt. Se också till att du sätter mål som ett team kan nå inom den angivna tiden. Oviktiga eller omöjliga mål ger sämre moral.
  3. Detta ger oss den tredje och kanske viktigaste egenskapen för ett OKR. Du måste ange ett aggressivt mål. Att ställa upp ett mål som är lätt att uppnå leder till tristess. Du kommer inte heller att uppnå mycket med enkla mål.

Man skulle kunna jämföra ditt företag med en uppsättning muskler. Du kan antingen använda dem för slentrianmässiga uppgifter och se dem försvagas eller så kan du belasta dem och se dem växa. Det bästa sättet att utveckla ditt team är genom aggressiv målinställning, utvärdering och ansvarstagande.

 

Det är viktigt att komma ihåg att aggressiva mål  och omöjliga mål är två olika saker. Du vill inte sätta mål som är omöjliga att nå eftersom misslyckandet kommer att sänka ditt teams självkänsla. Ange mål som är nåbara men som kommer att tvinga ditt team att anstränga sig mer och också att tänka annorlunda. Om de inte når ända fram till mål har de då sannolikt ändå kommit längre än vad de skulle ha gjort om målet var lägre.

 

OKRs_Objectives

Fastställande av mål som inte ligger i närtid

Det finns några mål som du kommer att vilja nå men som inte ligger i ett nära tidsperspektiv. Dessa är långsiktiga och gemensamma mål som varje organisation har.

 

Medan du inte vill tynga medarbetare med mål som inte är relevanta just nu, vill du samtidigt få en långsiktig målinriktning. Det bästa sättet att göra det är med transparens. Berätta för dem vilka dina långsiktiga mål är, även om de inte är rätt nåbara just nu.

 

Förklara för dem hur de mål ni sätter nu hjälper er att nå dessa mål, men att de måste utmana sig själva för att de ska gå vägen. Ett populärt exempel som de flesta känner till är den utmaning som president Kennedy gjorde för att få Amerika först till månen. När president Kennedy i maj 1961 meddelade att NASA skulle göra det slog många av de som lyssnade bort idén. De kallade honom en idealistisk ung man utan förståelse för vetenskap. Många av hans kritiker skrattade öppet åt hans galna idé.

 

President Kennedy hade dock en plan. Han visste att de just då inte kunde klara av utmaningen, t ex att NASA inte hade vare sig medel eller teknik.Men han visste också att genom att arbeta på mini-mål kopplat till ett ultimat uppdrag kunde de klara utmaningen.

 

Nasa började sitt uppdrag genom att bedöma nuläget och de problem som skulle de skulle möta längs vägen. De utvecklade sedan sina planer och satte upp mål för att lösa utmaningarna Om målet hade varit "att komma till månen" skulle det inte ha inträffat i slutet av samma årtionde vilket det trots allt gjorde.

 

Tre saker avgjorde att man nådde fram:

 

  1. Först insynen i målet och hur specifikt det var.
  2. För det andra, förmågan att se problem och utveckla mål baserade på det övergripande målet för att komma fram vägledde NASA längs vägen.
  3. De första människornas mod att bege sig ut i i rymden spelade också en avgörande roll för att möta Kennedys mål.

 

Detsamma gäller för ditt team. Ställ upp långsiktiga mål men bestäm sedan vägen fram med mål som ligger inom räckhåll så kommer ditt team att åstadkomma ett fantastiskt resultat. Låt oss kalla dem för “Moonshots”, de hjälper dig att nå längre helt enkelt.

 

Hur ambitiös borde du vara?

Alla talar om ambition i diskussion om OKR, och med goda skäl. Utan hög ambition kan du inte fastställa vilka typer av mål som kommer att driva ditt team till stordåd. Du kommer inte genomföra dina mål när det blir tufft, och du kommer inte att hantera misslyckanden när de inträffar (vilket alltid sker längs vägen).

 

Men när det gäller att sätta upp mål är det viktigt att komma ihåg att ambition inte bara är något som står skrivet på en sida. Att ställa ambitiösa mål och vara ambitiös är två olika saker. Vad är meningen med att sätta ambitiösa mål om du inte har ambitionen att göra jobbet?

 

OKR kommer att ge dig en klar och tydlig väg för att nå dina mål, men du måste sjösätta i och driva arbetet. Skillnaden mellan ambitiösa mål och ambition leder dock till en naturlig fråga. Hur mäter du ambition? Hur kan du veta om du och ditt team har drivkraften att få igenom och nå dina mål?

 

En ambitiös medarbetare kommer alltid att leta efter mer att göra. I stället för att avsluta sitt arbete när en uppgift är klar frågar de dig var teamet behöver dem nu. Deras mål är att göra sitt och teamets jobb enklare, oavsett om du ber om det eller inte. För att sätta effektiva mål som hjälper och driver ditt team behöver du ambitiösa människor. Dessa medarbetare kommer att arbeta för att nå viktiga resultat och mål. De kommer alltid att fråga "varför kan vi inte sikta lite högre?" Se till att du alltid involverar dem i din målprocess.

 

Hur många mål ska du sätta?

Frågan är beroende av många olika faktorer. Hur stort är ditt företag? Är det ett yngre företag eller väletablerat? Hinner du själv mäta framsteg eller har du andra som du litar på som kan göra det? För ett större företag med flera avdelningar är det bäst att sätta upp mål för varje. Din marknadsavdelning, försäljning, HR och andra bör alla arbeta mot ett mål.

 

Du kan använda OKR för att sätt upp ett företagsövergripande mål och sedan tillämpa mål för varje avdelning. som hjälper dig att nå det. Till exempel, om ditt företags mål är att öka försäljningen med 10%, berätta  då för försäljningsavdelningen hur många fler försäljningar som behövs.

 

Prata med HR och be dem att komma igång med ett träningsprogram för nya medarbetare som kommer att bidra till att öka produktiviteten. Din marknadsavdelning kan arbeta för att öka närvaron i dina sociala medier, eller utveckla en PPC-strategi för att hjälpa dig att nå ditt övergripande mål.

 

Du måste alltid ange mål som du och ditt team kan mäta. Du måste definiera villkoren för framsteg i början så att ditt team vet vad det mäts mot. För att göra detta ska du använda Key Results (KR) som en viktig aspekt av att sätta mål.

 

KEY RESULTS

Key Results (KR i OKR) är det som företag använder för att mäta framgången med sitt mål. Dessa varierar beroende på företag, deras mål och branschen som de gör affärer i.

 

Du kanske har tagit del av de kundundersökningar som finns längst ner på Walgreens-kvittot man får när man handlar där i USA. Dessa undersökningar är ett av företagens viktigaste resultatmått. De vill uppnå en viss poäng för att visa ägarna hur framgångsrika de är med att hålla kunderna nöjda. Med den mängd konkurrens de möter är återkommande kunder en viktig del av deras framgång. Dessa undersökningar låter dem veta om kunderna kommer tillbaka till dem eller går till en konkurrent.

 

Att i genomsnitt få minst 4 av 5 möjliga på dessa undersökningar är ett viktigt KR för Walgreens mål att leverera utmärkt kundservice. Dina Key Results varierar beroende på vilken typ av verksamhet du befinner dig i. Prenumerationstjänster som Netflix eller Xbox Gold mäter återköpsfrekvens. Om kunderna slutar förnya sin tjänst vet de omedelbart att de måste ta reda på problemet och åtgärda det.

 

Du behöver organiska KR för en hälsosam OKR kultur. Dessa KR bör härstamma från din dagliga verksamhet..Hur ofta bör du ändra mål

 

Tidslinjen du anger för dina mål är beroende på ditt företag och din bransch, men i allmänhet finns det tre typer av mål:

 

 

Dessa mål tenderar att överlappa. Kontinuerliga mål är viktiga för ditt företag. Dessa är de mål som finns i ditt uppdragsbeskrivning. Att leverera branschledande kundtjänst är till exempel ett mål som du alltid kommer att arbeta med. Det finns aldrig en tidpunkt när detta mål är avklarat. Långsiktiga mål tenderar att vara baserade på ett kalenderår eller längre. Dessa mål ska koppla mot dina kontinuerliga mål. Kortsiktiga mål hjälper dig att nå dina långsiktiga mål. De flesta företag bryter ner dem i månatliga eller kvartalsvisa mål.

 

För det ovan angivna målet, att leverera branschledande kundservice, måste du först utveckla dina nyckelresultat. Därifrån kan du sedan bestämma vilka mål du ska placera i var och en av de tre kategorierna.

 

Gör lite efterforskning för din bransch och ta reda på vad en bra benchmark är för andra företag är. Hur kommer du att kunna göra det bättre?

 

Att koppla korta, långsiktiga och kontinuerliga mål

Kanske är ett av dina kontinuerliga mål 80% återköp. För att göra detta måste du möta en rad mål på kort och lång sikt. Först måste du skapa en idealisk kundprofil. Fundera på vem som beställer din produkt och deras demografi. Därefter måste du utveckla en marketingstrategi som effektivt når din idealiska kund. Behöver du köra en traditionell mediekampanj? För en yngre publik, kanske en influencer och videobaserad kampanj bättre passar dina behov?

 

Genomförandet av din kampanj kan vara ett långsiktigt mål. Dina kortsiktiga mål kan hjälpa dig att utveckla dina metoder. Att hitta influencers och övertyga dem att sprida ordet om din kampanj kan vara steg ett. Därefter spela in videoannonser för att skicka på YouTube ett nästa.

 

Ett annat mål kan vara att skapa en SEO-kampanj för att se till att kunderna kan hitta dig online. Att ha en webbplats är inte tillräckligt om den är begravd på sidan åtta i ett sökresultat.

 

När du annonserar måste du mäta kundtillfredsställelse. Du kan göra detta på olika sätt. Med en aktiv social media-närvaro kan du göra realtidsundersökning för dina produkter och få svar på olika frågeställningar.

 

Du kan också gå på den betrodda undersökningsvägen. Erbjud t ex rabatt på framtida beställningar om dina kunder tar sig tid att ge dig feedback. Detta gör att du kan avgöra om dina produkter uppfyller kundernas förväntningar. Om inte, kan du justera dina mål för att lösa problem.

 

Alla dessa mål arbetar mot dina kontinuerliga och långsiktiga mål. Du kan inte ha den ena utan de andra två. Förslagsvis börjar du med de större målen och bryter ner dem i mindre, hanterbara mål där de möts.

 

Kraftfulla mål kräver kraftfulla verktyg

Snabbrörliga företag behöver programvara som kan möta deras behov. De behöver en programvara som uppmuntrar samarbete och ansvar.

 

Heartpace låter dig koppla organisations-, avdelnings- och individuella mål till en kedja. Du kan se var alla befinner sig med sitt mål och hur det knyter till helheten. Du kan också uppdatera dina Key Results (KR), så att hela teamet kan arbeta mot sitt mål. Med verktyget kan du sätta  ambitiösa mål som uppskattas av ditt team.


Om du vill prova på en OKR-programvara för ditt företag, kolla in vår gratis 20-dagars prov här.

 

Henrik Dannert

Henrik Dannert

CEO

Heartpace logo

© 2023

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo