Tillbaka till listan
Prediktiv HR Analys: Hur du kan förbättra din HR-strategi 2021

Prediktiv HR Analys: Hur du kan förbättra din HR-strategi 2021

Förutsägande analys använder historiska data i kombination med aktuella trender för att förutse framtida händelser.

 

I HR sammanhang kan olika analyssystem bidra till att göra förutsägelser inom HR-områden. Ur ett kulturellt perspektiv kan HR med hjälp av dess data bidra till att förutsäga en medarbetares sannolikhet att förbli engagerad i sitt arbete, dennes förmåga till kompetenshöjning och utveckla färdigheter i branschen samt möjligheten att stanna i en position under en längre tid. Förutsägande analys är en teknik som "lär sig" av befintliga data och använder detta för att hjälpa företag och organisationer kvantifiera kvalitativa data genom att poängsätta olika områden som måste mätas, vilket visar en händelses sannolikhet.

 

Varför är det viktigt att behärska förutsägande HR Analys?

 

Dessa analyser är avgörande för att förstå hur medarbetare reagerar på organisationens policys och arbetsmiljö.

 

När ledare förstår vikten av att behärska dessa prediktiva HR-analyser, särskilt när lättanvänd programvara blir lättillgänglig, kommer HR-team att förvandla historiska personaldata till en konkurrensfördel. 

 

Med hjälp av verktyg för att göra analyser kan HR-proffs samla in korrekt och viktiga insikter i aktuella HR-processer till exempel: hur medarbetarna interagerar med sitt arbete och deras inverkan på verksamheten och leverera en exceptionell, personlig medarbetarupplevelse.

 

Rolf Bax, HR Manager på Resume i USA och karriärrådgivare säger följande, "Prediktiv analys kommer att fortsätta att vara avgörande för HRs framgång, och är därför också avgörande för företagens framgång under 2021. Hastigheten har ökat med vilken COVID-19 har påskyndat automatiseringen och därmed tvingat tekniska förändringar på företag, och bidragit till skärpning inom de flesta större branscher, vilket innebär att arbetsgivaren i ännu högre utsträckning än tidigare måste kunna upptäcka brister och möjligheter innan de uppstår."

 

Framstegen inom HR-tekniken har visat på vikten av prediktiva HR-analyser för att förbättra "The Employee Journey", som en gång ansågs vara en isolerad verksamhetsområde. Noterbart är att HR inte bara är en funktion i kärnverksamheten utan en meningsfull bidragsgivare till organisationens tillväxt.

 

Vi frågade Ethan Taub, VD för Goalry och Loanry, varför det är viktigt att införliva prediktiva analyser i en HR-strategi, han sa: "Om du behärskar analyser, kan du bibehålla dina medarbetare engagerade i sina roller, se till att de inte lämnar företaget och även engagerar sig i kulturen på arbetsplatsen."

 

Några områden där förutsägande analys kan förbättra din HR-strategi

 

Smidigare lönesystem

Införandet av prediktiv analys gör att HR-proffs kan utveckla bättre kontinuitet i hela sitt team. Till exempel vissa problem, medarbetare vilka fuskar med tidsredovisningen, slöseri med företagets resurser och bonusavvikelser, är mycket vanliga i många organisationer. Dessa fel kan åtgärdas effektivt genom en systematisk, datadriven analysplan, som i slutändan kan spara företag värdefull tid och pengar.

 

Bättre ledarskap Bedömningar

Chefernas förmåga att leda är avgörande i många fall. Det är viktigt att följa upp medarbetarnas prestationer och mäta ledarskapspotential bland nuvarande medarbetare för att bana väg för en hållbar framtid. Många organisationer har interna bedömningsprocesser för att säkerställa ledarskapspotentialen. Prediktiv Analys och relaterad datainsamling kan ge ett datadrivet system som kan analysera medarbetarnas egenskaper och hitta potentiella ledare.

 

Proaktivt behållande av medarbetare

Medan personalomsättningen är normal - i viss mån - för många företag, bör organisationer minimera omsättningsrisker genom att förutsäga högpresterande medarbetares utträde. Medarbetarnas avgångar kan dramatiskt påverka ett företags resultat. Det är upp till HR-ledare att noggrant övervaka nöjdhetsnivåer för medarbetare. Bortsett från att bara spåra hur glada och nöjda nuvarande medarbetare är, måste organisationer också fokusera på mått för att identifiera luckor i kompetens och utveckla lärandet därefter.

 

Riskhantering

Med hjälp av prediktiv analys kan HR-proffs förutse potentiella risker inom sina organisationer tidigare, vilket möjliggör bättre hantering av olämpliga reaktioner, vilket minskar dåliga resultat inom teamet. Om du använder mätbara analyser kan det också bli möjligt för arbetsgivare att hitta den grundläggande orsaken till problemen, vilket möjliggör en enklare övergång till en specifik faktor, oavsett om det är utbildning för medarbetare eller högre upp i hierarkin.
Sammanfattning


Förutsägande analys inom HR är i allmänhet ett ganska nytt koncept; dock har den en stor potential att förändra vårt sätt att använda HR-data. Många organisationer är fortfarande inne på manuell datautvinning, vilket är tidskrävande och ofta vanligtvis bidrar till felaktigheter. HR Analys kommer att visa sig vara en spelplansförändrare, eftersom det kommer att göra den dagliga verksamheten smidigare. Ändå kommer den också hjälpa HR-ledare förutsäga risker och formulera effektiva åtgärder framgångsrikt.

 

Sammantaget levereras lösningar för förutsägande analyser med anpassningsbara gränssnitt som är intuitiva och enkla att använda. Varje organisation har unika krav, och att välja ett specifikt verktyg för att uppfylla de kraven är avgörande för ett positivt resultat. Med prediktiv analys, kommer HR-team sannolikt att spendera mindre tid på att fundera kring hur den allmänna stämningen i organisationen är och kan i stället förlita sig på verkliga data för att vidta åtgärder som kommer att driva produktiva resultat. 

 

Heartpace är ett analysverktyg som hjälper dig att uppnå anmärkningsvärda resultat i din organisation. Engagera dina medarbetare med vårt prestationsstyrda HR-system och nå din strategi och målsättning. 

 

Du får gärna prova kostnadsfritt under en 20 dagar.

 

Henrik Dannert

CEO

Ta del av fler inlägg

 • post-image

  Skräms inte med Schrems

  Vi menar att vi måste sluta skrämmas med Schrems. Det är en grov misstolkning att den har sådana effekter som många vill låta påskina och utöver det finns flera tekniska lösningar att använda. “Much ado about nothing" kanske, njae visst har den implikationer men inte så långtgående som många ibland vill tro.

 • post-image

  Heartpace har precis passerat 100 000 användare spridda i 80 länder

  Heartpace har precis passerat 100 000 användare spridda i 80 länder och ytterligare två nya stjärntillskott har börjat i vårt team.