Tillbaks
OKRs vs Balanced Scorecard:  Vad är skillnaden?

OKRs

OKRs vs Balanced Scorecard: Vad är skillnaden?

03 Nov, 2020

På Heartpace har vi i olika inlägg skrivit ganska utförligt om OKRs (här är hela vår serie om OKRs) samt  Balanced Scorecard. Men vi har aldrig tidigare beskrivit de olika metoderna tillsammans i en artikel. Här beskriver vi därför lite närmare om OKR versus Balanced Scorecard. Vi vill ge dig en bild hur de fungerar tillsammans, de största skillnaderna mellan de två metoderna, fördelarna och nackdelarna och lite mer!

Vad är OKRs?

 

OKR står för Objectives & Key Results. Många anser att OKRs är Silicon Valleys "hemliga vapen" eftersom det förhållningssättet till att sätta och följa upp mål etablerades och idag praktiseras av stora teknikföretag, inklusive Intel, Google, Amazon och många fler. Läs mer om definitionen av OKRs här.

 

Enligt Akram Tariq Khan, VP of Human Resources på YourLibaas, är "OKRs i grunden ett förhållningssätt till målsättning där vi vanligtvis har en uppsättning ambitiösa och kvalitativa mål. Dessa åtgärder kan vara indirekt kopplade, men är det vanligtvis inte, till ett kvantitativt ´nyckelresultat´ som vi avser att uppnå."

 

När OKRs har vunnit i styrka och ofta ges äran för framgångar i stora företag, är det också något annat man har märkt: OKR strategin liknar strukturellt strategin för Balanced Scorecard (BSC). Båda syftar till att tydligt definiera strategiska prioriteringar på hög nivå i en organisation.

 

Få en introduktion till Heartpace OKR modul här.

Vad är Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard är ett äldre ramverk som är väl beprövat och har mer än 20 års historia av användning på arbetsplatser. Emellertid har BSC på senare tid mött mer konkurrens från andra ramverk.

 

Amie Devero, VD på Beyond Better, säger följande "Balanserad Scorecard är byggd från toppen till botten, och utförs genom att skapa projekt och initiativ som görs i den omvända ordningen. Med andra ord, medan de finansiella målen är det yttersta målet, kommer orsakssambanden från medarbetarna, genom processerna de skapar och utför, att leverera värdeerbjudande till kunderna, och i slutändan de finansiella mått som indikerar framgång (eller misslyckande)."

 

BSC är ett strategiskt ramverk som anger ett företags främsta prioriteringar inom fyra nyckelområden: Ekonomi, kunder, interna processer samt lärande och tillväxt. Dessa områden är också kända som "perspektiv." BSC är tänkt att hjälpa organisationen att klargöra och kommunicera sina centrala mål.

 

Vilka är de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan OKRs och Balanced Scorecard?

 

För OKR vs. Balanced Scorecard finns det några viktiga punkter som båda har gemensamt:

Likheter mellan OKRs och Balanced Scorecard

Förenklat delar OKRs och Balanced Scorecard mycket av samma DNA. Båda är:

 

  • Inriktade på mål på hög nivå
  • Underlätta breda mål för att uppnå resultaten
  • Kräver en övertygande förklaring för att införas, med engagemang från ledningen
  • Behöver vårdas och utvärderas fortlöpande som en del av företagskulturen
  • System för att driva tillväxt och förändring
  • Beroende av medarbetarmotivation som ett medel för framgång

OKRs och Balanced Scorecard: skillnader

 

Här är de största skillnaderna mellan de två ramverken/metoderna:

Periodicitet

BSC skapas med avsikt att utvärdera målen för en period på cirka ett år. OKRs har en mer kortsiktig inriktning, och förnyas ofta kvartalsvis.

Referenspunkter

BSC är inriktat på de fyra distinkta perspektiv, vilka vi listade ovan, med mål som faller under en av dessa kategorier. OKRs har inga sådana kategorier och fokuserar helt enkelt på de områden som är viktigast för ett företag under ett visst kvartal.

Definition av resultat

Beroende på naturen i OKRs, är det ofta lättare med BSC att vara tydliga med hur framgång ser ut. OKRs inkluderar "tänjbara mål" något ett företag inte förväntas någonsin nå, men som hjälper dem att ha mer ambition i att försöka uppnå dessa mål än de annars skulle ha. BSC anger helt enkelt exakt vad förväntningarna är, men uppmuntrar inte teamen att gå "längre och utöver."

Frihetsnivå

Det finns mycket mer struktur med BSC och målupplägg än med OKRs. OKRs är ett mer fritt sätt att sätta mål där  team och medarbetare har mer flexibilitet i att bestämma vad som ska mätas och ändra målen efter behov.

Ersättning

Varje organisation är olika i hur de agerar för att genomföra OKR vs BSC strategier. I de flesta fall är BSC knuten till ersättning och årlig löneökning, medan OKR varken är relaterade eller knutna till anställdas lön. Detta ses som en fördel eftersom det ytterligare uppmuntrar team att inte vara rädda för att misslyckas.

 

Fördelar & nackdelar med varje metodik

 

Både OKRs och BSC tillför värde på sitt eget sätt. Det beror egentligen på vilket ramverk som fungerar bäst för organisationen.

 

OKRs har en kortare periodisering, ger medarbetarna mer frihet, och hjälper till att utmana dem. De är inte heller bundna till ersättning, vilket kan vara både positivt och negativt. Även om de uppmuntrar mer ambition i team, kan det också ge medarbetaren känslan av att de aldrig kommer att uppnå tillräckligt.

 

BSC med sina fyra perspektiv ger enorma fördelar och hjälpsam struktur för organisationer. Det kan dock vara mindre flexibelt att arbeta med och har möjlighet att påverka lönen negativt.

Kan OKRs och Balanced Scorecard fungera tillsammans?

 

Så länge det utförs korrekt och utan någon förvirring för företagets medarbetare kan OKRs och BSC definitivt fungera tillsammans. I själva verket har varje ramverk något att lära av det andra.

 

Todd Ramlin från Cable Company säger "de två systemen kan fungera bra tillsammans. Genom att kombinera en strategikarta (en viktig del av Balanced Scorecard-systemet) med OKRs kan organisationer mäta framgångar för utföranden på lång sikt, och strategikartan kan tillhandahålla färdplanen."

 

OKRs kan till exempel ta elementet visualiseringsstrategi från BSC. Detta skulle kunna göra OKRs ännu bättre och ge mer klarhet.

 

På samma sätt kan BSC integreras i ett mer flexibelt format, och ändras varje kvartal i stället för bara en gång om året. Saker och ting går snabbt i världen och det är viktigt att mål- och målramarna utvecklas och håller jämna steg.

 

Det är möjligt att kombinera det bästa av bådas erfarenheter och bygga dem för att vara mer effektiva totalt sett för att nå företagets mål och resultat.


Heartpace kan hjälpa din organisation att följa upp, rapportera och uppnå mål mycket enklare med sin OKR-funktion. Läs mer idag och se om Heartpace är rätt för att underlätta arbetet med målsättning i din organisation.

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Objective och Key Result (OKRs) system

Förvandla bra strategier till uppnådda resultat. Utgå från ett och samma för att hantera mål för ditt bolag, team, avdelningar eller individer. Alla kommer att veta vart de ska och vad som har högsta prioritet.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©