Tillbaks
OKRs för "Agila" team

OKRs

OKRs för "Agila" team

06 May, 2020

 Inom Heartpace har vi talat mycket och intensivt om OKRs som är en engelsk förkortning för Objective Key Result. I den här artikeln kommer vi att fokusera på hur man arbetar med OKRs i en agil arbetsmiljö.

 

Eftersom Agila team har specifika sätt och metoder hur de genomför projekt och hur de arbetar tillsammans, syftar den här artikeln till att ge ett sammanhang för hur OKRs kan användas på ett sätt som är mest optimalt för den här typen av kultur och verksamhet.

Vad är OKRs?

 

OKRs betyder översatt till svenska mål och mätbara resultat. Om du inte redan visste det så har OKRs ursprungligen utvecklats av teknologiföretag, så metoden passar därför perfekt för Agila team. Konceptet utvecklades ursprungligen av medarbetare på Intel på 1970-talet. Idag har stora företag som Google, LinkedIn, Oracle och flera andra bolag implementerat detta effektivas styrsystem i sin organisation. Många går till och med så långt som att framhålla att framgången för Google som företag till stor del är tack vare att de har OKRs som en central del i sin verksamhetsstrategi vilket i sin tur också är en stor del av deras kultur. 

 

Det finns två grundläggande komponenter som utgör OKRs. Det finns "mål", som är kvalitativa och som definierar vad du försöker åstadkomma. Nyckelresultaten är kvantitativa och mäter om du har uppnått det uppsatta eller de fastställda målen.

 

Om du vill veta mer om OKRs i allmänhet och hur de fungerar, rekommenderar vi att du läser våra tidigare inlägg i ämnet:

 

En kort sammanfattning av att arbeta Agilt

 

"Agilt team" avser ett tvärfunktionellt team som består av alla de individer och resurser som behövs för att skapa en produkt eller tjänst. En agil struktur säkerställer att teamet förblir dedikerat till en viss del av en produkt/tjänst och rör sig inte mellan team när kraven förändras.

 

Att arbeta agilt uppstod som ett alternativ till vattenfallsmodellen, en sekventiell systemutvecklingsprocess, vilken lägger tonvikten på att hantera slutprodukter. Med ett ord skapades agilt arbete, som en arbetsmetod för att leverera programvara. Eftersom denna metod kräver en högre nivå av interaktion med kunden och innebär mer frekvent feedback, anses den allmänt, i de flesta fall, vara mer optimal av de två alternativen. Den bidrar till att säkerställa att det finns en kontinuerlig iteration av utveckling och testning i programvaran. 

 

Så det Agila förhållningssättet handlar bland annat om att: 

 

 • Främja regelbunden kommunikation på alla nivåer.
 • Flytta beslutsmandat längre ut i organisationen.
 • Inkluderande och iterativt arbete med utvärdering i varje steg är nödvändigt för en bra slutprodukt.
 • Förändringar i grundidén är välkommet genom hela processen.

 

Det Agila tankesättet följer inte processen kring deadlines på samma sätt som traditionella processer. Samtidigt strävar det efter att minimera risk samt producera en bättre anpassad slutprodukt på kortare tid.

Så här hanterar du OKRs i Agila team

 

Så hur skapar du OKRs för Agila team? Först och främst är det viktigt att förstå hur OKRs och Agil är tänkta att fungera. När båda används på rätt sätt kan de vara mycket effektiva. Tillsammans har OKRs och Agila strukturer kraften att helt förändra hur en organisation fungerar.

 

Vissa organisationer och Agila team kan känna motstånd mot att införa OKRs ovanpå en agil struktur. Trots allt är det huvudsakliga syftet med en agil miljö att målen kan uppnås snabbt och effektivt. Men det är viktigt för team att komma ihåg att OKRs och Agil utgår från likartade filosofier.

 

Varför kombinera OKRs och Agila metoder?

 

Så varför kombinera OKRs och Agila arbetsmetoder? Det finns många skäl till att detta skulle vara fördelaktigt.

Är OKRs agilt?

 

Ett vanligt missförstånd är att OKRs är som en svallvåg i organisationer. Detta skulle innebära att de saktar ner processer och motverkar de nivåer av autonomi som Agil bryter ner. OkRs fungerar dock på ett sätt som gör processerna mer transparenta och tydliga.

Vad saknas i agil, och varför är OKRs ett utmärkt komplement?

 

I grund och botten gör OKRs agila processer ännu bättre och ökar fördelarna med agila strukturer. Här är några av de största fördelarna den bidrar med:

 

 • Det hjälper teamen att sätta upp tydliga mål tillsammans
 • Skapar högre nivåer av autonomi
 • Hjälper team att tydligt definiera resultat.
 • Ger ytterligare disciplin till validerad inlärning
 • Det hjälper till att hålla teamen fokuserade på kortsiktiga, specifika mål
 • Förbättrar kopplingen mellan verksamheten och dess kunder
 • Kompletterar SCRUM-möten
 • Hjälper till att prioritera produkteftersläpningar

 

Precis som alla verktyg kan OKRs missbrukas. Det viktigaste inslaget i hanteringen av OKRs i Agila-team är att lägga tonvikten på värden. Med OKRs behöver inte bara resultaten mätas, utan teamen måste förstå vad som är värdefullt för organisationen. OKRs ger mer insikt i det värdet.

 

När du hanterar OKRs i Agila team är det viktigt att göra allt av följande:

 

 • Åstadkomma ett tydligt uppdrag
 • Definiera resultaten
 • Etablera autonomi över hela linjenExempel på agila OKRs

 

OKRs arbetar oftast i cykler av kvartal (i stället för årligen). När det gäller hur många OKRs som ska sättas upp, beror till stor del på organisationen, behoven hos teamet, och de projekt som arbetas på. Det är vanligt att sätta upp så många som tre OKRs per kvartal.

 

Här är ett mer detaljerat exempel på hur OKRs fungerar i agila miljöer:

 

Säg att ett Agilt team sätter upp ett mål om "Öka kundengagemanget". Här är några nyckelresultat:

 

 • Öka återkommande webbplatsbesökare till upp till 4 per vecka
 • Uppnå ett Net Promotor Score (NPS) på 90%
 • Öka den organiska trafiken till 80%
 • Engagemang: 60 % av användarna fyller i en fullständig profil

 

OKRs bör ge en väg till kontinuitet, åtminstone under hela kvartalet. De ska alltid spegla vad som är viktigast för Agila-teamet. Eftersom OKRs är gjorda för att vara anpassningsbara, kan företag ändra ramverket beroende på teamsammanhang.

Hur man implementerar OKRs i en agil miljö

 

Justering är en av de viktigaste komponenterna för att implementera OKRs i en agil miljö. Här är de saker ditt Agila team bör fokusera på:

 

 • Ha öppna diskussioner tidigt om vad som behöver göras
 • Hämta viktiga intressenter på samma sida
 • Upprätta de verktyg och resurser som behövs för projektet
 • Förbereda för eventuella negativa resultat
 • Definiera parametrar och gränser
 • Fokus på det faktiska målet/målen
 • Skapa autonomi i teamet

Varför använda Heartpace för Agil OKR planering

 

Att sätta in OKRs i ett agilt team kräver inte mycket arbete. Det är så enkelt som att ha några samtal för att fastställa målen och åtföljande nyckelresultat, och potentialen för värde som genereras är hög. Heartpace kan optimera OKR planeringsprocessen ytterligare genom att förbättra OKR uppföljning och resultat. Läs mer om hur OKRs fungerar med Heartpace som programvara och om du är redo att genomföra OKRs i agila team kan du komma igång redan idag. 

 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Objective och Key Result (OKRs) system

Förvandla bra strategier till uppnådda resultat. Utgå från ett och samma för att hantera mål för ditt bolag, team, avdelningar eller individer. Alla kommer att veta vart de ska och vad som har högsta prioritet.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
  ©