OKRs

OKR Exempel

24 Apr, 2019

OKR Exempel - VD, Försäljningschefs, Marknadschefs

 

Den här artikeln är en del i en serie där vi har diskuterat OKR (Objectives and Key Results), ett målsystem som används av bl a Google och många andra framgångsrika företag och organisationer. Hittills i denna serie har vi skrivit om:

  1. OKRs historia
  2. 8 skäl till varför du bör arbeta med OKR
  3. Hur du definierar du dina mål i OKR
  4. Hur du definierar du dina nyckelresultat i OKR
  5. Så här definierar du initiativ i OKRs
  6. Hur objektiv kan man vara när man utvärderar sina OKRs  

 

I den sjunde delen av denna serie kommer vi att bli mer granulära. Vi gör ett djupdyk och ger dig olika exempel på hur OKR kan se ut. Nedan följer OKR-exempel för några olika roller. Läs vidare för att bättre förstå OKR för en VD, en försäljningschef och en marknadschef.

 

VD exemplet

Här är en uppsättning OKR som är specifika för rollen som VD för ett företag. Vi har hållit det ganska allmänt, så kom ihåg att det skulle behöva anpassas till din bransch, företagsmål och organisationsstorlek.

Mål I: Genomför övergripande besparingar och genomföra bättre kostnadskontroller i hela företaget.

 

Key Result 1: Uppnå nettovinstmarginaler på 15% under tredje kvartalet

Key Result 2: Skapa scenarier och nödvändiga åtgärdsposter för att hjälpa oss att uppnå 20% vinstmarginaler under fjärde kvartalet

Key Result 3: Implementera Balansräknings-kontroller för ledningsgruppen.

Mål II: Påbörja förvärvsstrategi för att öka organisk tillväxt

Key Result 1: Påbörja due diligence för att förvärva $ +1M som kan stängas under fjärde kvartalet

Key Result 2: Anställ Affärsutvecklingschef för att ta hand om förvärvsstrategin
Key Result 3: Synka förvärvsstrategin med Finansavdelningen för att skapa detaljerad 3-årig prognos

Mål III: Säkerställ strategi för tillväxt av kontor

Key Result 1: Ingå kontrakt för expansion på tredje våningen under första kvartalet 2016
Key Result 2: Execute New York office lease to support 15 New York-based employees in the next 18 months. Kontraktera nytt New York kontor för att husera 15 New York-baserade anställda under de närmaste 18 månaderna.
Key Result 3: Bli ansedd att vara en av de 10 bästa ställena att arbeta hos i USA

 

Försäljningschefs-exemplet

För en försäljningschef handlar dessa OKR om att förbättra försäljningsprocesser och att generera mer intäkter för företaget via återkommande kunder. Här är en sammanfattning av OKR-exempel för försäljning för denna rolltyp:

 

Objective I: Öka återkommande intäker

Key Result 1: Öka månadsabonnemangens andel med 70%.

Key Result 2: Öka den genomsnittliga abonnemangsavgiften till $315 per månad.

Key Result 3: Minska churn rate med 5% per månad.

Objective II: Förbättra effektiviteten för säljarna

Key Result 1: Öka den genomsnittliga avslutsfrekvensen med 48%.

Key Result 2: Skapa tre nya träningstillfällen för varje steg av kundlivscykeln.

Key Result 3: Öka kund-NPS från 78% till 88%.

Objective III: Optimera försäljningsanalyserna senast Q4 2019

Key Result 1: Se till att alla försäljningsaktiviteter automatiseras och siffror återges i CRM.

Key Result 2: Nå en 95% minskning av fel inom CRM-systemet och alla försäljningsanalyser.

Key Result 3: Öka antalet spårningar av försäljningspositioner till  200 st.

 

 

Marknadschefs-exemplet

Här är några OKR-exempel för en marknadschef i en organisation. Det övergripande fokuset är att generera leads och optimera marknadsföringsprocesser:

 

Mål I: Optimera onboarding for nya användare

Key Result 1: Skapa och implementera ett personligt och inbyggt flöde med videoklipp - 5 st videoklipp.

Key Result 2: Utforma och implementera onboardingmail för nya testanvändare - 7 mail.

Key Result 3: Hitta tre lösningar för engelskt innehåll.

Mål II: Förbättra inkommande marknadsföring genom att generera 500 försäljningskvalificerade leads

Key Result 1: Få 300 kvalitetsleads för den nya modulen.

Key Result 2: Uppgradera betalda kampanjer och nå 100 st nya testkonton.

Mål III: Förbättra content marketing processerna

Key Result 1: Lägg upp 15 st nya bloginlägg under Lösningar & Nyheter kategorin.

Key Result 2: Skapa nytt innehåll att leverera med mail varannan vecka - 16 st mail.

Key Result 3: Skapa 10 st kundreferenser med lösningsbeskrivning.

Mål IV: Förbättra utgående marketing

Key Result 1: Nå 50 backlinks från Quorra.

Key Result 2: Nå 100 reviews på Capterra profilen.

Key Result 3: Nå 100 reviews på G2C profilen.

Mål V: Öka avslutsfrekvensen för hemsidan

Key Result 1: Öka avslutsfrekvensen (conversion rate) på nya hemsidan med 0.5%

Key Result 2: Nå 100 leads från ny landningssida

Key Result 3: Genomför 10 st a/b tester

 

 

Något som är viktigt att komma ihåg när du tar fram dina OKR och sedan gör din OKR-planering, är att inte blanda ihop KPIer med OKR. Den största skillnaden mellan dessa två är att medan dina KPI är en konstanta, bör dina OKRs utmana dig att prova nya saker och nå nya typer av mål.

 

Vi hoppas att det har varit till hjälp med några exempel på bra OKR för olika roller.  Om du vill se mer av vad vi kan erbjuda dig eller för att boka en demo klicka här. Vi visar dig gärna vilken nytta du kan ha av Heartpace.

Henrik Dannert

Henrik Dannert

CEO

Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo