Tillbaka till listan

Objectives and Key Results: En guide för att definiera KR i OKR. Så här definierar du KR i OKR

Objectives and Key Results: En guide för att definiera KR i OKR

Du sätter dina mål, men var är dina Key Results?

Vi visar dig hur du definierar dina KR i OKR.

Har du börjat använda OKR ännu?

 

Om så är fallet är du i gott sällskap - företag som Amazon, Deloitte, Google, Intel, Zalando, Spotify, Microsoft och Netflix använder alla OKR. Om OKR fungerar för de bästa företagen i världen borde de fungera även för dig. Nyckeln är att man använder dem på rätt sätt. Eller rättare sagt både sätter dem och mäter dem korrekt. Vi tänkte kort berätta hur du sätter mål och mäter resultat på rätt sätt.

 

Vad är Objectives and Key Results (OKR)?

 

Låt oss först ta grunderna: vad är Objectives and Key Results (OKR)? När allt kommer omkring blir det svårt att hantera dina OKR om du inte vet vad det är. OKR har börjat bli en allt vanligare ledningsteknik som i början utvecklades av Intel. Det är ledningssystem för att sätta mål, kommunicera mål och för att följa upp kvartalsvisa mål och resultat. De kopplar hierarkiskt samman ett företag, ett och mål med mätbara resultat.

 

 

OKR består av tre delar:

 

 • O - mål (Objective)
 • KR - mätbara resultat (Key Results)
 • i - initiativ dvs sådant som ska göras

 

Ett mål (O) är en beskrivning av något som ska slutföras i framtiden, en tydlig riktning och motivering. Målet är ofta visionärt. Ett Key Result (KR) är ett mätetal med ett startvärde och målvärde för att mäta framsteg mot målet. Ett initiativ är en beskrivning av det arbete ett team gör för att påverka Key Results, KR. Du kommer som sagt inte alltid möta initiativ, så OKR består bara av punkterna 1 och 2. Det är inte alltid en bra idé däremot. Du får veta mer om varför längre ner i texten.

 

Typer av Key Results

 

Med ovanstående i åtanke, låt oss se närmare på Key Results.Det finns många sätt att fastställa Key Results, men de kan i allmänhet delas upp i två typer

 

Som du säkert gissar består den största skillnaden i hur det mäts.

 

Verksamhetsbaserade

Aktivitetsbaserade Key Results mäter slutförandet av uppgifter eller aktiviteter när det gäller projektbaserat synsätt. Detta är en ganska enkel typ av Key Results och det är ganska enkelt att mäta. Exempel på aktivitetsbaserade Key Results inkluderar sådant som:

 

 • Starta en ny produktsida
 • Utveckla och lansera ett nytt personalutbildningsprogram
 • Utveckla en ny landningssida för webben
 • Skapa en ny leads-kampanj
 • Släppa en betaversion av en produkt

 

Låt dig inte förledas av att aktivitetsbaserade Key Results är enkla. Bara för att de är lätta att mäta betyder inte att de är det rätta valet för dig - eller att de mäter det du behöver.

 

Värdebaserade

Värdebaserade Key Results är de som mäter leverans av värde till kunder eller till en organisation. Dessa utfall är ofta mer kvalitativa än aktivitetsbaserade Key Results, men de kan vara mer omfattande, eftersom de mäter resultatet av framgångsrika aktiviteter. Exempel på värdebaserade Key Results är:

 

 • Ökad prospect-kund konvertering från A till B
 • Minska kundförvärvskostnaden från Y till X
 • Uppnå en konverteringsfrekvens på E% från gratis till betalande användare

 

Som du kan se kan värdebaserade Key Results vara lite mer knepiga att mäta än aktivitetsbaserade resultat, eftersom du måste mäta din relativa grad av framgång.  Men de kan samtidigt vara mycket informativa, eftersom de ger dig siffror för att mäta framgång (snarare än bara en lista över utförda uppgifter).

 

Hur Key Results passar in i din plan framåt

 

Hur lyckas Google med OKR? Enkelt: Högt satta mål och mätbara Key Results. När vi säger ”högt”, menar vi verkligen höga. Google vill att deras medarbetare ska nå stjärnorna, så de sätter mål som tangerar det som överhuvudtaget är möjligt.

 

En av pionjärerna inom OKRs, Andy Grove, sa att du borde sätta mål på det här sättet och tänka på 70% som det nya 100% - med andra ord, om du når 70% av ditt mål är det lika bra som att nå 100%. Det är alltså dags att göra det lite tuffare. Nyckeln till att nå dina mål är naturligtvis också att veta hur man mäter framsteg. Det är här dina Key Results kommer in.

 

 

Så här definierar du KR i OKR

Så här definierar du Key Results i OKR 

Definiera det som ska mätas

Först måste du definiera din mätvärde för dina Key Results. Den viktiga är att bestämma något som faktiskt kan mätas. Till exempel är det ingen idé att säga att du vill öka medarbetarnas engagemang om du inte har något sätt att mäta engagemanget på.Vanligtvis bör du sätta tre till maximalt fem Key Results för varje O som i sin tur inte ska vara fler än tre till fem i antal.

 

Det bästa sättet att ta reda på om ett potentiellt Key Result är mätbart eller inte är att fråga om du kan sätta ett startvärde och ett målvärde. Dessa är centrala för hela begreppet Key Results, och de är med dessa du mäter din framgång. Om du inte kan fastställa dessa värden kanske du inte har något som du kan mäta.

 

Ingen mätning = Inga resultat och då är det inget OKR.

 

Låt oss vara tydliga: du behöver något du kan mäta. Det är inte tillräckligt att göra storstilade uttalanden om framgång. Vem som helst kan göra svepande generaliseringar och sedan övertyga sig om att de gör framsteg. Vill du ha ett team av hamstrar (mycket ansträngning utan att komma någonstans) eller vill du ha ett team som faktiskt presterar

 

Om du svarade ja på det senare behöver du mätbara resultat. För detta ändamål bör du alltså alltid sträva efter att skriva ned och mäta Key Results som är värdebaserade snarare än aktivitetsbaserade.

 

Sätt en skala för att mäta framsteg

En del av denna process är att sätta rätt skala för att mäta dina framsteg mot ett mål.Lyckligtvis har Key Results en skala inbyggd i dem: startvärdet och målvärdet. Du bör ställa in dina värden på samma sätt som dina mål. De borde vara nästan omöjliga att nå men tillåter dig ändå att nå 70% om ditt team verkligen arbetar för det.

 

Startvärdet är enkelt - det är där du börjar. Målvärdet bör fastställas med denna nästan omöjliga standard i åtanke. Du kan också ange mellanliggande mål på en tidslinje mot ditt högre mål så att ditt team har en tydligare kunskap av vilka riktmärken de ska slå på vägen.

 

Hur du INTE mäter Key Results

Om det låter bra så här långt, så då är det en bra start. Om du fortfarande är osäker kring konceptet kan det vara bra att titta på motsatsen - dvs hur man inte mäter Key Results.

 

Lyckligtvis (eller tyvärr), företag tenderar att göra samma misstag när det gäller sina OKRs och hur de mäter sina Key Results. Risken är att du kommer att springa i samma fällor som andra. Å ena sidan skulle det vara bra att inte göra samma misstag som alla andra. Å andra sidan är det lätt att både lära sig av egna och andras misstag. Här är några sätt hur du definitivt inte bör hantera dina Key Results.

 

Bara mätvärden

Mätpunkter, KPIer eller Metrics är ett företags bästa vän. De är kalla, hårda siffror och en lättbegriplig skala för att kontrollera ditt utfall. Javisst, mätvärden har sina användningsområden. Men dina OKR kommer att bli kortlivade om du bara är beroende av mätvärden för att mäta din framgång.

 

Data, särskilt i OKR, är bara användbart om du kan använda det för att mäta ditt teams prestanda. Men du vill ha en grundligare uppsättning data, inte bara ett ark med siffror.

 

Det är till exempel mer användbart för dig att veta hur många husinspektioner en anställd har gjort på en dag än hur många hus som klarade inspektionen. Den ena siffran är en återvändsgränd medan den andra berättar något om medarbetarens produktivitet.

 

KPIer, KPIer och fler KPIer

Ett annat vanligt fel

 

Logiken säger om något kan mätas så bör det mätas. Men bara för att du kan mäta ett bordsben betyder inte att du borde mäta ett bords ben. Om du inte får något användbart utifrån att mäta det bordsbenet är det slöseri med din tid.

 

Detsamma gäller för alla affärsmätningar. Du bör bekymra dig mindre om antalet mätvärden än om kvaliteten på mätvärdena. Med andra ord, berättar den här mätpunkten faktiskt något om kvaliteten och effektiviteten i det arbete som dina medarbetare gör?

Om svaret är nej, behöver du förmodligen inte mätpunkten.

 

Bra mätpunkter Nu = Bra mätpunkter senare?

Metrics är en ful fälla att ramla in i, och de kan leda dig vilse om du inte är försiktig. Ett exempel på detta är det felaktiga antagandet att en bra mätning nu översätts till en bra mätning vid ett senare tillfälle.

 

OKR handlar inte om att nå ett mål och sedan vila på på sina lagrar. Grunden för OKR är att fortsätta att ta itu med problem och prioriteringar i den takt de uppkommer - och tro oss de kommer att uppkomma och utvecklas. När du hittat en bra mätpunkt finns det en möjlighet att den kan förbättras, så ta dig tid att ändra och uppdatera hur du mäter dina framsteg.

 

Att låta siffrorna tala för sig själva

Du trodde väl inte att vi var klara med mätpunkter?

 

Här är grejen: mätvärden är någonting ganska oformligt. Det är lätt att greppa siffror och presentera dem för din chef triumferande som just det - siffror. Du borde inte förlita dig på att siffror berättar hela historien, för det är baserat på ett felaktigt antagande om vad siffror egentligen är. Siffror är inte något i sig själv som gör att allt faller på plats, utan snarare ett spår av brödsmulor genom skogen (du vet.. Hans och Greta).

 

Ingen siffra kommer att berätta allt du behöver veta om din medarbetares produktivitet eller dina framsteg mot dina mål, men rätt sammanställning av siffror kan hjälpa dig i rätt riktning.

 

Tilldela fel värderingar till dina mätningar

När det gäller siffror är det lätt att falla för frestelsen att göra enkla omdömen kring mätningar.

 

Låt oss till exempel säga att du vill att ditt säljteam ska genomföra minst fem telefonsamtal extra under en timme. När de når det nya målet det är det enkelt att göra en värdering av deras prestanda som ett bra utfall. Men utfallet ger dig inte en komplett bild. De ringer visserligen fem fler samtal men det betyder inte att kvaliteten på dessa telefonsamtal är bra - det kan faktiskt vara mycket sämre än det var när de gjorde fem samtal färre.

 

Nyckeln här är kontext. En siffra utan lämpligt sammanhang kommer inte att berätta något för dig - du måste ha hela berättelsen för att mätetalet ska ha någon mening.

 

Blanda Key Results med initiativ

Ett annat vanligt misstag är att blanda ihop Key Results med initiativ. Vi sa tidigare att Key Results är dina mätbara framsteg mot ett mål, medan initiativ beskriver vad du gör för att nå dessa.

 

På ytan låter det som nästan samma sak. Det finns emellertid en viktig skillnad: initiativ är din handlingsplan för att nå mål, medan Key Results mäter dina framsteg för att komma dit. Felet är att man tror att Key Results är uppgifter. Key Results är inga uppgifter alls. Det är Initiativen som är uppgifterna. Key Results mäter dina resultat baserat på dina framsteg med dina initiativ.

 

Göra Key Results till en ”att göra lista”

Det här är vårt slutliga kritiska misstag: att göra sina Key Results till en uppgiftslista. Å ena sidan, en att göra lista, eller to-do list, verkar som ett bra sätt att mäta framsteg, eftersom du kan bocka av uppgifterna vartefter. Men återigen bygger detta på ett grundläggande missförstånd om vad Key Results är.

 

Key Results är inte uppgifter. Key Results mäter resultaten av dina uppgifter på en kvalitativ nivå. Tänk på det så här: du kan mäta Key Results och därmed se om du är i mål, men det är faktiskt möjligt att slutföra alla dina initiativ utan att göra några somhelst framsteg mot ditt mål.

 

Hela poängen är att styra ditt företag mot en resultatorienterad kultur, inte en uppgiftsorienterad.

 

När du väl har lärt dig att mäta Key Results som framsteg i stället för att du fullbordat uppgifterna,är du på väg i rätt riktning.

 

Vi hjälper dig att sätta dina OKRs

Är du redo att sätta dina OKR?

 

Om du mäter dina Key Results på rätt sätt, så är du riggad för framgång. Om du däremot fortfarande tycker det är lite oklart så hjälper vi dig gärna. Vi erbjuder OKR-hantering för företag i snabb förändring, så att ditt team kan samverka mot era mål.


Om du vill se vad vi kan erbjuda så klicka här för att kolla in vår prissättning, eller ta chansen och boka en demo idag. Vi visar gärna mer av vad vi kan hjälpa dig med.

 

Henrik Dannert

CEO

Har du frågor?

Kontakta oss