Tillbaka till listan
Net Promoter Score för medarbetarnöjdhet (eNPS)

Net Promoter Score för medarbetarnöjdhet (eNPS) Så här får du maximalt värde

Idag vet vi att låg medarbetarnöjdhet ofta resulterar i hög personalomsättning och låg produktivitet, vilket kostar företagen pengar. Många organisationer vill veta hur man kan förbättra medarbetarnas upplevelse. Ett bra första steg för att fastställa medarbetarnas tillfredsställelse är att använda Employee Net Promoter Score (eNPS)

 

Net Promoter Score (NPS) används för att mäta kundnöjdhet och eNPS fungerar på liknande sätt då medarbetare är målgruppen. Syftet är att identifiera svagheter för att förbättra varumärket. 

 

Vad är eNPS (Net Promoter Score) för medarbetare?

 

Ett Net Promoter Score har ett index från -100 till 100. Organisationer använder eNPS för att snabbt få en uppfattning om hur nöjda medarbetarna är och om de är villiga att rekommendera företaget till andra.

 

eNPS-poängsättning som en del av ett företags organisationsstruktur hjälper HR och chefer att bedöma organisationens "engagemang och välmående". Det används ofta som ett alternativ till traditionella långa och ofta komplexa medarbetarundersökningar.

 

Medarbetarna svarar på viktiga frågor på en 11-gradig skala (0–10). En hög poäng indikerar hög tillfredsställelse och en låg värdering indikerar missnöje. Även om organisationen får "låg" poäng är detta fortfarande positivt eftersom det visar var förbättringar bör sättas in.

 

Baserat på poängintervallet delas de anställda in i tre grupper:

• Initiativtagare

"Initiativtagarna" ger ett värde på 9 eller 10. De är de individer som är mest nöjda, och de är förespråkarna, vilka framhåller företagets fördelar för vänner och kollegor.

 

Initiativtagarna kan uppskatta det din organisation gör rätt och fungera som en bra informationskälla. Att förstå varför de är nöjda är viktigt så att du kan kopiera det i resten av organisationen.

• Neutrala

"Neutrala" ger ett eNPS på 7 eller 8. De är i allmänhet nöjda med att arbeta på företaget men är inte särskilt lojala. Denna grupp kommer sannolikt att lämna för en annan arbetsgivare om de får chansen. De kommer varken att främja eller förringa organisationen, men med några riktade insatser kan de påverkas och ändras till initiativtagare.

• Belackare

"Belackare" får betyg 6 eller lägre. Det är medarbetare, vilka inte är särskilt nöjda med att arbeta för organisationen. Belackare kategoriseras också som de människor vilka har det lägsta betyget, som talar negativt om organisationen och som även kan skada organisationens rykte.

 

Det är viktigt att aktivt lyssna på belackare - leta efter mönster i missnöjet som lön, jämställdhet, brist på professionell utveckling etc. Den här gruppen kräver extra uppmärksamhet, så ta vara på deras feedback. Belackare kan komma fram med lösningar som påverkar organisationen atmosfär. 

 

Varför HR och chefer bör använda eNPS

 

eNPS är ett snabbt och enkelt sätt att mäta medarbetarnas tillfredsställelse och lojalitet. Dessutom gör klassificeringen av de resulterande poängen det möjligt för organisationen att målinrikta insatser för medarbetarengegemang på olika sätt, vilket påverkar verksamheten positivt.

Så här beräknar du eNPS

Medarbetarnas NPS poäng beräknas genom att andelen anställda som är belackare subtraheras från den procentandel som är initiativtagare. Detta genererar en poäng på mellan -100 och 100.

 

Verksamheten ställer också ofta en öppen fråga: "Vad är orsaken/erna till poängen du gav?" Detta ger organisationen den mest värdefulla insikten om hur man kan förbättra.

 

 

Fördelarna med NPS för medarbetare

Här är några av de största fördelarna med eNPS, särskilt för HR-professionen:

Det är ett välkänt begrepp och affärstermologi

HR-proffs måste känna till affärsprocesser. Medarbetarnas Net Promoter Score är ett bra sätt att identifiera områden med styrka och svaghet och ett sätt att tala om medarbetarengegemang i ett affärssammanhang.

Det är enkelt att använda

Enkelheten i eNPS poäng och hur snabbt de kan användas i hela organisationen är en av anledningarna till att det är mycket populärt bland företag. Det är lätt att beräkna och förhindrar undersökningströtthet från HR och medarbetare.

Det stämmer för organisationen

Det skulle vara svårt att hitta en organisation som inte vill ha återkopplingar och nöjda medarbetare. eNPS är ett bra sätt att mäta framsteg i förhållande till affärsmålen.

Lyfter fram det som kan förbättras

Medarbetarnas Net Promoter-poäng hjälper HR och chefer att identifiera vad som påverkar medarbetarnas erfarenhet negativt. Du kan även spåra sökord i undersökningar, till exempel balans mellan arbete och privatliv, övertid, ersättning, ledarskap etc. Du kan också spåra trender över tid om organisationen fortsätter att göra dessa mätningar.

Det förbättrar medarbetarnas engagemang

När medarbetarnas feedback används för att göra effektiva förändringar i organisationen förbättras medarbetarnas moral. Genom att använda feedback för att göra organisatoriska förändringar upplever medarbetarna att deras åsikter och välbefinnande värderas.

Läs även våra andra inlägg om hur man förbättrar medarbetarnas engagemang:

 

Det bidrar till att bilda ett riktmärke

När eNPS genomförs, bidrar det till att skapa ett riktmärke för att värdera de framsteg som görs (och hur snabbt). Du kan också köra eNPS-poäng mot genomsnittet i branschen för att se hur engagemangsnivåer inom organisationen står sig i jämförelse med konkurrenterna.

Fokus på medarbetarna förbättrar resultatet

Att förlora värdefulla talanger och processen att anställa nya medarbetare är dyrt för organisationen. Ett mätverktyg som eNPS är ett första steg för att skapa en bättre arbetsplats om återkopplingen används på rätt sätt. Detta förbättrar också resultatet, eftersom nöjda medarbetare innebär bättre produktion och nöjdare kunder.

Sätt att få ut mesta möjliga av eNPS 

 

Att genomföra en eNPS hjälper dig att känna ditt företag bättre och hur nöjda medarbetarna är som arbetar i organisationen. Enkla poäng ger HR-avdelningen värdefulla mått som är lätta att förstå i hela organisationen, och det kan även användas som en KPI för att hålla reda på övergripande affärsmål. 

 

För att få ut maximalt värde av Employee Net Promotor Scores måste det finnas en strategisk uppföljning för de tre kategorierna initiativtagare, belackare och neutrala och förändringar som genomförs i enlighet med resultatet.

 

Med rätt programvara kan eNPS bli ännu effektivare. Heartpace är perfekt för HR-team  eftersom det underlättar målinriktade 1:1-samtal  och gruppmöten, som stödjer eNPS-uppföljning. Heartpace erbjuder också gratis hjälpmedel, som exemplet med undersökning av medarbetarengegemang  som du kan börja använda idag.

 

Kontakta oss gärna så berättar vi gärna hur Heartpace kan bidra till att förbättra HR-praxis inom organisationen och därigenom få högre värden beträffande medarbetarengegemang.

 

Henrik Dannert

CEO

The OKR Book: From Scratch to Success Download a free copy

okr book get a guide

Ta del av fler inlägg

  • Varför din advokatbyrå behöver 360-graders resultatutvärdering

    Historiskt sett är juristkåren inte en bransch känd för att ägna stor uppmärksamhet åt medarbetarnas arbetstillfredsställelse utan fokus har varit grad av kunskap och leveransförmåga mot kund.

  • Performance Management -Trender 2020

    Vad är nytt sedan vår senaste trendspaning 2019? Tja, vad är väl inte det (!?) undrar du kanske.