Tillbaka till listan
Mät engagemangsnivån genom pulsmätningar - Frågor du bör ställa!

Mät engagemangsnivån genom pulsmätningar - Frågor du bör ställa!

Pulsmätningar är ett bra sätt att frekvent följa upp medarbetarnas engagemang i olika frågeställningar i motsats till att göra det vid en enda årlig undersökning. Med pulsmätningar tar du bokstavligen "pulsen" på medarbetarnas arbetstillfredsställelse över tid. 

 

Enligt Scot Chrisman, grundare, och VD för The Media House "ligger denna typ av undersökningar i tiden". Ett exempel är den globala pandemin som för många av oss har inneburit att arbeta hemifrån under en längre tid för att sedan successivt komma tillbaka till arbetet igen med hotet om att bli smittad fortfarande i bakhuvudet, är en förändring där en engagemangsmätning blir ett måste.

 

Som digital marknadsföringsexpert och VD initierar vi regelbundet den här typen av mätningar för att bättre förstå var våra medarbetare befinner sig och hur vi kan åtgärda underliggande problem eller förbättra våra tjänster eller resurser."

 

Emellertid, med en begränsad struktur, kan det vara alltför lätt för arbetsgivaren att hamna fel med pulsmätningar. Det är därför viktigt att säkerställa att ställa rätt frågor vid en pulsmätning. 

 

Om du behöver en uppdatering beträffande pulsmätningar, läs vår Heartpace guide här om vad pulsmätningar innebär och hur du kommer igång. 

Varför det är viktigt att ställa rätt frågor


Medarbetarundersökningar är lätta att utföra, men inte alltid lätt att få till på rätt sätt. Det är därför det är så viktigt att ställa rätt frågor när du utför pulsmätningar.

 

Vad organisationer vill få ut av frågeställningarna vid en pulsmätning är målinriktad feedback. En bra pulsmätning bör lyfta fram alla eventuella problem inom organisationen som kräver snabb hantering innan de blir större problem.

 

David Walter från Elektriker Mentor säger, "att ställa rätt frågor är viktigt i en pulsmätning för om du inte gör det, kommer du inte att få de underlag du behöver, och ännu viktigare, dina medarbetare kan förlora intresset för att ge sin feedback om de anser att frågorna är irrelevanta."

Vilken typ av frågor du bör ställa


Med många olika typer av mätningar kan det kännas överväldigande att veta var man ska börja. Pulsmätningar bör bestå av två viktiga moment: tempo och frekvens. Detta kommer att påverka hur din organisation väljer frågor till pulsmätningen.

 

Enligt Vincent Scaramuzzo, HR Professional på Ed-Exec, "den typ av frågor som ställs i en pulsmätning kommer att variera från en organisation till en annan". Generellt bör frågor narikta in sig på omedelbara, mindre problem som kan åtgärdas på kort sikt. Viktiga teman att beröra är;

 

 • Stanna kvar - Ta reda på varje medarbetares livscykel i organisationen, fråga till exempel hur sannolikt är det att de skulle ansöka på nytt till sin nuvarande position.

 

 • Tillfredsställelse - Dessa frågor tar upp medarbetarens nöjdhet och etik/moral.

 

 • Kultur - Ta reda på medarbetarnas uppfattningar om organisationens kultur och hur detta påverkar deras engagemangsnivå.

 

 • Ledarskap - Undersök om medarbetarna känner sig sedda och uppskattade utifrån samarbetet med sina respektive chefer och ledare.

 

Vad du ska tänka på när du väljer frågorna


Frågeställningarna vid en pulsmätning bör vara korta, relevanta och specifika. Du bör göra det så enkelt som möjligt för en medarbetare att fylla i formuläret så att de kan återgå till sina dagliga arbetsuppgifter.

 

Det finns inga strikta regler för vad man specifikt ska fråga i en pulsmätning, eftersom slutligen allt beror på målen för din organisation. Ställ dig frågan: Vad hoppas vi få ut av att genomföra pulsmätningar?

 

Du kommer att behöva överväga de strategiska målen för organisationen samt de specifika målen för t ex HR avdelningen. 

 

Chrisman säger vidare, "tänk på medarbetarnas olikheter. Utifrån det få dem att svara fritt på dina frågor och berätta ärligt varför ni gör sådana mätningar."

 

Det finns tre viktiga typer av pulsfrågor:

 

 • Flervalsfrågor
 • Glidande/betygsskala
 • Öppna frågor

 

Naturligtvis finns det andra typer av undersökningsfrågor, men dessa tre används oftast i pulsmätningar. En stor andel av pulsfrågorna bör vara av typ glidande /betyg skala, eftersom det standardiserar medarbetarnas svar, vilket bidrar till att göra resultatet av undersökningen mer specifikt och mätbart.

 

Glöm inte att kolla in våra bästa metoder för att genomföra pulsmätningar i din organisation.

De 6 bästa frågorna att inkludera i din nästa pulsmätning

Vi vill upprepa att det finns många bra pulsfrågor. Se till att de frågor som ställs återspeglar målen för din verksamjet. Här är några av de vanligtvis använda frågorna vid pulsmätningar, vilka har visat sig vara effektiva för flera organisationer:

1. Hur troligt är det att du kommer att rekommendera en vän eller kollega att arbeta på företaget?

Denna fråga mäter medarbetarnas känslor gentemot företaget och fungerar på samma sätt som employee net promotor score (eNPS).

2. Vilka är de nuvarande utmaningarna du står inför i ditt jobb?

Detta är en öppen svarsfråga som kan avslöja varför medarbetarna förhindras att göra sitt bästa resultat. Detta kan också hjälpa organisationer att se om problemen är isolerade till en viss enhet eller om det är ett företagsomfattande problem.

3. Mitt arbete ger mig en känsla av mening

Detta är en skalfråga (1–10) men den kan följas upp med en öppen fråga om "varför". Det är en viktig fråga för att mäta medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang.

4. Finns det delar av verksamheten du skulle vilja se förbättras?

En annan öppen fråga. Denna ger utrymme för medarbetare att lämna förslag på hur de tror att verksamheten skulle kunna förbättras. Den kan ge några värdefulla åtgärdsförslag om hur man kan förbättra framöver.

5. Har du de resurser du behöver för att uppnå dina mål?

Denna fråga hjälper till att bedöma om medarbetare är inställda på framgång eller ej i organisationen. Om det finns en lucka i resurser, bör det undersökas ytterligare och åtgärdas.

6. Hur väl är företaget i linje med dina karriärmål?

En hel del personalomsättning kan vara resultatet av en felinriktning av karriärmål. Det är bra att bedöma om medarbetare är engagerade inom detta område och om inte, kan cheferna och HR-teamen göra insatser för att säkerställa att medarbetarnas karriärmål kommer i fokus.

 

När organisationer försäkrar sig om att deras pulsmätningsfrågor är noga utvalda, bidrar det till fler framgångsfaktorer.

 

Jenna Carsen, HR-chef på Music Grotto  säger, "medarbetarnas engagemangsmätningar är svåra att få till på rätt sätt, men det är väl värt att spendera tid och göra en ansträngning att få till rätt frågeställningar, eftersom de är ett grundläggande tillvägagångssätt att ta reda på hur dina medarbetare mår och var företaget kan behöva förbättras."

 

Funderar du på att förbättra dina pulsmätningar? Vår nya modul, Heartpace Pulse, kan hjälpa dig att formulera rätt pulsmätningsfrågor.

 

Henrik Dannert

CEO

Ta del av fler inlägg

 • 10 vanliga OKR misstag och hur man fixar dem

  Den här artikeln kommer att gå igenom de tio misstag som chefer och team ofta gör när de fastställer OKRs. Vi guidar dig genom de vanligaste misstagen och visar på vägar för hur du undviker att ställa ouppnåeliga OKRs.

 • Hur chefer inkluderar introverta medarbetare

  Målsättningen med den här artikeln är att hjälper dig att förstå ditt teams personlighet och beteenden och vad du som ledare och arbetskollega behöver tänka på för att inkluderar introverta medarbetare.