Tillbaks

Lönekartläggning: Hur ser det ut i EU?

Vad är lönekartläggning?

 

En lönekartläggning och analys för företag är ett sätt att upptäcka, förebygga och revidera orättvisa löneskillnader mellan olika segment av kvinnliga och manliga medarbetare.

 

Flera europeiska länder, också Storbritannien, har krävt att man ska belysa skillnader i lön på lagstiftningsnivå. Rapporter om löneskillnader ses som en del av arbetet mot diskriminering på arbetsplatsen. Dessa rapporter visar skillnaden mellan ersättningar för män och kvinnor i samma eller liknande positioner.

 

Företag och organisationer måste här kunna redovisa och rapportera sina analyser till myndighet eller till auktoriserade kontrolltjänster (beroende på vilka länder det gäller). Det är idag ett modernt synsätt att genomföra en strukturerad lönekartläggning.

 

Löneskillnader är olaglig i ett antal europeiska länder om det grundar sig på följande orsaker: kön, sexuell läggning eller uttryck, etnicitet, religion eller annan tro, funktionshinder eller ålder. Och här försöker vi ge en kort översikt över hur lagar om likabehandling och diskriminering fungerar i olika länder och överväga vissa Specifikationer och krav.Sverige

 

Analys krävs: Alla företag och organisationer måste göra en lönekartläggning och från 10 medarbetare och uppåt krävs en skriftlig analys och handlingsplan.

Hur ofta: Årligen

Lagstiftning: 2017

 

Övrigt:

 • Arbetet med lönekartläggning och analys och upprättande av en särskild handlingsplan ingår i arbetsgivarens skyldigheter för att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet.
 • Underlåtenhet att uppfylla dessa skyldigheter kan i slutändan leda till böter.
 • Om en arbetsgivare har fler än 10 anställda, måste en skriftlig handlingsplan upprättas. Där redovisas resultaten av kartläggningen samt vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som anses lika eller motsvarande.
 • Det finns en E-utbildning från DO tillgänglig med steg för steg beskrivning av lönekartläggning och analys av löneskillnader i organisationen. Läs mer här.Storbritannien

 

Analys krävs: Alla företag och organisationer från 25 anställda eller fler

Hur ofta: Årligen

Lagstiftning: 2017

 

Övrigt:

 • Arbetsgivaren måste publicera sina uppgifter skriftligen inom ett år efter genomförd analys.
 • Informationen måste publiceras, se mer här.
 • Informationen måste vara tillgänglig online i minst 3 år.
 • Om organisationen inte har en officiell företagswebbplats ska uppgifterna publiceras på intranät och/eller moderbolagets hemsida.
 • Offentliggörande av sina planer för att hantera skillnaden är mycket uppskattat på marknaden. Det visar på engagemang för jämställdhet på arbetsplatsen.
Frankrike

 

Analys krävs: 2019 - Alla företag med mer än 250 anställda och från år 2020 även för de med fler än 50 medarbetare.

Hur ofta: Årligen

Lagstiftning: 2014 (nya krav från 1 januari 2019)

 

Övrigt:

 • På grund av oenighet om lagens genomförande frigjordes ytterligare medel av staten år 2018 tillägnad just detta arbete. Det viktigaste är att en treårig handlingsplan presenterades av regeringen. När skillnader upptäcks kommer företaget att ha tre år att åtgärda dem. En uppföljande analys måste kunna presenteras.Island

 

Analys krävs: Om företaget har 25 anställda eller fler

Hur ofta: var tredje år

Lagstiftning: 2017

 

Övrigt:

 • Island är ett av de första länderna i världen där det är obligatoriskt för arbetsgivare att bevisa att de betalar lika lön.
 • Företagen måste slutföra en certifieringen som ska vara genomförd senast 2021.
 • Företagen måste förnya certifieringen vart tredje år. Organisationer som inte erhåller eller förnyar certifieringen kan få böter.
 • Islands universitet erbjuder utbildning om lika löncertifiering. Läs mer här.Tyskland

 

Analys krävs: från 200 anställda eller fler

Hur ofta: var tredje år

Lagstiftning: 2018

 

Övrigt:

 • Om anställda finner att de erhåller en ojämlik lön i jämförelse kan legalt kräva en högre lön. Företag med en storlek på mer än 500 anställda som enligt den tyska handelslagen måste utarbeta en förvaltningsrapport, måste också informera medarbetarna om arbetet kring lika lön och jämlikhet.
Nederländerna

 

År 2018 började flera partier i Nederländerna förbereda ett lagstiftningsförslag som kräver att företag med mer än 50 anställda ska erbjuda lika lön för lika arbete

 

Hur ofta: vart tredje år

Lagstiftning: Ett lagförslag ligger för diskussion.

 

Övrigt:

 • Det ska vara ett certifieringssystem som måste genomföras av företag. De kommer att behöva publicera sina medarbetares lönedata vart tredje år. Det är också föreslaget att företag som har problem med lika lön för lika arbete, kommer att få en begränsad tid för att förbättra situationen eller annars erhålla böter.
 • Parterna har hämtat inspiration från Island och Tyskland

 

Hur kan rätt programvara hjälpa till med lönekartläggning?

 

Moderna verktyg kan göra en detaljerad analys av dina data utan tidskrävande manuellt arbete. De bryter ner dina data för att bättre förstå orsakerna till skillnader. Med t ex Heartpace Pay kan du utveckla din analys.

 

Kärnfunktionen är omedelbara rapporter om löneskillnader i hela organisationen. Du laddar enkelt upp dina företags lönedata och alla bonusar och ersättningar. När medarbetre är kopplad till roll får du på några sekunder omedelbar visualiserad data med insikter, t ex:

 

 • Analys av liknande roller inom organisationen
 • Analys av positioner med samma nivå av komplexitet
 • Analys av löneskillnader mellan dominerande grupper i organisationen

 

Du arbetar sedan enkelt med visuella rapporter.

Varför är lönekartläggning viktigt för arbetsgivare?

 

 • Tillhandahålla en arbetsplats där det inte finns orimliga löneskillnader mellan män och kvinnor.
 • Ekonomiskt fördelaktigt med korrekt uppsatta löner
 • Bra grund för framtida löneöversyn.
 • Stärka Arbetsgivarens varumärke och kultur av öppenhet och jämlikhet
 • Arbeta i enlighet med lagen.

 

Källor:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics

http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/lonekartlaggning/

https://gender-pay-gap.service.gov.uk/

https://www.welcometothejungle.co/articles/lois-reduction-ecart-salaires-hommes-femmes

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-jafnretti/jafnretti/jafnlaunavottun/

https://www.vive.dk/da/nyheder/2018/saadan-vil-vores-nabolande-sikre-aabenhed-om-loen/

https://www.avantgarde-experts.de/magazin/gender-pay-gap

https://www.blickpunkt-wiso.de/post/der-gender-pay-gap-in-deutschland-politisches-handeln-gefragt--2231.html

 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

laptop Titta nu

Lönekartläggning och Löneanalys Verktyg

Heartpace Pay Gap hjälper till med lönekartläggning och analys. Modulen levererar analys enligt bästa praxis och minimerar subjektivitet.

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

laptop Titta nu

LÄS MER...