OKRs

Introduktion till Heartpace programvara för OKR

16 May, 2019

Introduktion till Heartpace programvara för OKR

Den här artikeln är en del i en serie där vi har diskuterat OKR (Objectives and Key Results), ett målsystem som används av bl a Google och många andra framgångsrika företag och organisationer. Hittills i denna serie har vi skrivit om:

 

 1. OKRs historia
 2. 8 skäl till varför du bör arbeta med OKR
 3. Hur du definierar du dina mål i OKR
 4. Hur du definierar du dina nyckelresultat i OKR
 5. Så här definierar du initiativ i OKRs
 6. Hur objektiv kan man vara när man utvärderar sina OKRs
 7. OKRs exempel
 8. 10 tips för att komma igång med OKR

 

I en av de slutliga artiklarna i den här serien kommer vi att prata om varför programvara för OKR  är viktig och varför det kan vara det bästa alternativet för dig. Vi kommer också att täcka Heartpace planeringsverktyg och lyfta fram viktiga funktioner så att du kan förstå vad Heartpace kan göra för dig.

Fortsätt läsa för att lära dig om hur du kan använda programvara för OKR-programvara till att förbättra processerna i ditt företag.

 

Därför är en programvara för OKR viktig

 

OKR planning tools will put you exactly where you want to be with your OKRs; they are designed to help you reach your goals more quickly and easily with complete transparency.

With software, you’re saved from having to do a lot of “homework” like calculating scores, making constant manual updates, or having to put a last-minute visualization together to show progress. It’s all done for you, leaving the stakeholders of your organisation with more time to actually work on achieving goals.

 

OKRs som målsystem har funnits med hos många framgånsrika företag. Läs t ex John Doerr’s “Measure What Matters” och du kommer snabbt att förstå varför så många företag som Google, Intel, Accenture, Baidu, Amazon och många fler har implementerat OKR i deras företag. Det har valt ett sätt att göra verkliga framsteg med sina mål.

Eftersom OKR är så viktiga för en organisations framgång har många företag börjat arbeta med molnbaserade programvaruplattformar för OKR. När du använder programvara för OKR istället för ett enkelt kalkylblad, kommer det att vara en svårare inlärningskurva initialt men väl värt mödan. Här är anledningarna till varför ett OKR-verktyg är ett bra alternativ:

 • Hög synlighet och transaprensvi OKR över hela organisationen.
 • Samarbetsfunktioner för övergripande teamarbete.
 • Bättre målstyrning för alla som enklare känner till sina egna individuella mål.
 • Ger teamen möjlighet att sätta fokus på sina mål, snarare än att gå vilse i en röra av ständigt föränderliga prioriteringar.
 • Stödjer idén bakom OKR som ett verktyg för team att ständigt utmana sig själva. Det underlättar tillväxt mer än traditionella metoder.
 • Ett säkert lagrings- och hanteringsutrymme isolerat från konkurrenter och i enlighet med GDPR.

 

Planeringsverktyg för OKR hjälper dig att komma dit du vill vara med dina OKR. De är utformade för att hjälpa dig att nå dina mål snabbare och lättare med fullständig transparens.

Med en programvara besparas du från att behöva göra beräkningar, göra ständiga manuella uppdateringar eller behöva lägga en tid på visualisering för att visa på framsteg. Det ger mer tid att faktiskt arbeta för att uppnå mål.

 

Heartpace programvarufunktioner

Hos Heartpace har vi arbetat med betrodda kunder för att skapa ett robust hanteringssystem för OKR som också löser problemet med skalbarhet. OKRs är kända för att de ofta används vid start-ups, men de är också vanliga i stora företag som LinkedIn, Twitter, Zalando m fl. Det har emellertid inte historiskt funnits  specifik programvara för OKR som har gått att skala upp för större organisationer.

 

Vår OKR-modul låter dig se den övergripande bilden vilket ger ett smidigt samarbete inom ditt företag, oavsett om det är stort eller litet. Modulen kommer också kopplad till en rad andra verktyg för Performance Management som kan hjälpa dig.

 

Vår programvara används specifikt för Performance Management med målstyrda dialoger, utvärdering, kompetenshantering, lönerevision och nu också som verktyg för övergripande målstyrning och OKR-hantering.

 

OKR-modulen som erbjuds av Heartpace kommer också med Alignment-modulen (Balanced Scorecard) och erbjuder intuitiva funktioner som: • Möjligheten att definiera "mål" för hela organisationen med målinriktade och mätbara Key Results (KR).
 • En ram som hjälper medarbetare att arbeta tillsammans mer effektivt och fokusera på sina ansträngningar på att göra värdefulla bidrag.
 • Möjligheter att definiera OKR på strategisk, avdelnings och individuella nivåer.
 • 360 ° transparens i OKR på alla nivåer för att uppmuntra samarbete.
 • Funktionalitet för att skräddarsy OKR till dina specifika behov, till exempel om du vill kalla det ett "företagsmål" snarare än "strategi" eftersom det är terminologin som används i ditt företag.
 • Ett extra möjlighet att kunna ställa upp individuella och team OKR mot övergripande strategier och visioner i företaget.

Så här sätter du igång

Innan du börjar med OKR, är det viktigt att ställa dig frågan: Är de övergripande företagsmålen och visionen för vår framtid tydligt definierad? Om svaret är nej så finns det inget bättre tillfälle än nu för att börja ställa konkreta mål för din organisation och få resten av företaget från toppen ner med på dessa initiativ.

 

Börja med några få mål (O) och ange minst tre mätbara Key Results (KR) per mål. Här börjar du skapa en strategi. Tillåt olika avdelningar att sätta egna OKRs med målet att de OKR:erna stöder de övergripande OKR:erna i företaget. Detsamma gäller för den enskilda medarbetarnivån. Och glöm inte kommunikationen, en bra OKR-implementation innehåller alltid schemalagda uppföljningar individuellt och i grupp.

 

Att ha den här grundläggande delen klar är vad du behöver fortsätta med att arbeta med en programvara för OKR där du kan fortsätta optimera dem och förbättra målstyrningen i framtiden.

 

Läs mer om vår målstyrning och OKR-programvara här, och kontakta oss gärna för en demo så att du och ditt team kan komma igång.

 

Vi hoppas att denna serie om OKRs har gett dig mer information för framgångoch rätt kunskap för att börja implementera effektivare processer i din organisation!

 

Henrik Dannert

Henrik Dannert

CEO

Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo