Tillbaks
motivera och inspirera medarbetare

1:1 Samtal

Hur motivera och inspirera medarbetare till att uppnå resultat?

03 Oct, 2019

Om du vill inspirera dina medarbetare till att göra sitt bästa, eller om du hoppas kunna ge nytt blod till medarbetarna eftersom ”gnistan” har falnat är de goda nyheterna att detta är helt möjligt. Motivera och inspirera medarbetare till stordåd kan uppnås om du har de rätta strategierna på plats.

 

Bortsett från tid och kraft är de angivna strategierna i denna artikel helt gratis! Ta reda på hur du motiverar medarbetarna med hjälp av följande strategier.

 

Varför är motiverade medarbetare viktigt?

Som arbetsgivare eller arbetsledare vill du skapa utrymme för medarbetarna så att de motiveras till att bli ett ännu ”bättre jag”.

 

Många verksamheter gör misstaget att ha fokus på att få rätt sökanden istället för att fundera på hur man konkurrerar om och behåller de bästa talangerna. Detta är skälet till att motiverade medarbetare är så viktigt.

 

Företag som Google, Atlassian och Microsoft har förmågan att bibehålla högpresterande team därför att deras ledarskap konsekvent anstränger sig för att motivera och inspirera sina medarbetare.

 

 

Strategier för motiverade medarbetare

Här kommer några nyckelstrategier för motivation, vilka ni kan implementera i er organisation.

Positiv arbetsmiljö och kultur

Enligt en studie utförd av Ohio State University och the National Institute of Mental Health har utformningen av kontoret (inredning, möbler, ljus e t c.) en tydlig påverkan på medarbetares sinnesstämning och hälsa.

 

Förutom estetiken är också kulturen en påtaglig påverkansfaktor för att motivera medarbetare. En undersökning utförd av Duke University´s Fugua School of Business visade att organisationens kultur gav effekt på slutresultatet.

Tydlig vision

Om du vill att medarbetarna ska prestera utöver det vanliga är både en klar och tydlig bild av vision och uppdrag väsentligt för att inspirera medarbetarna till stordåd. När du målar upp den större bilden för medarbetarna och ger dem möjlighet att känna sig involverade kommer de också att känna sig mer knutna till organisationen. 

Yttre kontra inre motivation

Yttre motivation (pengar, titlar, förmåner, aktier, optioner e t c) bidrar till motivation enbart till en viss grad. För att bibehålla medarbetarna motiverade krävs att fokus är på den inre motivationen.

 

Öppenhet kring företagets uppdrag ger medarbetarna en större känsla av mening i arbetet och ökar känslan av tillhörighet, vilket är nyckeln till motivation och engagemang. När chefer talar individuellt med medarbetarna om hur de bidrar och kan bidra på en övergripande nivå är det svårt för medarbetarna att förbli motiverade och fokuserade om de inte har den långsiktiga visionen klar för sig. Men så snart du har klargjort inriktningen är det ett bombsäkert sätt att få teamen att arbeta mot samma mål.

Ge erkännanden

Erkännanden ska inte enbart ges i samband med medarbetarsamtal. Faktum är att många företag infört en policy där varje möte startar med att ledningen ger någon utpekad medarbetare erkänsla för hans/hennes goda arbete.

 

När du inför en kultur av regelbundna erkännanden och belöningar för uppnådda prestationer, skapar det en god cirkel av återkoppling, vilket får medarbetarna att känna att de gör skillnad. Ytterligare, erkännanden främjar ett känslomässigt band mellan arbetsgivare/arbetsledare och anställd, vilket uppfyller ett grundläggande behov hos oss av tillhörighet i en grupp.

Regelbunden kommunikation och återkoppling

 

Bra företagschefer och ledare kommunicerar regelbundet med sina medarbetare Det finns många sätt att samla återkoppling och kommunicera t ex

 

  • Få medarbetarna involverade i målformuleringsprocessen
  • Redovisa framsteg regelbundet (dagligen, veckovis, per månad)
  • Dela med er av positiva kundreaktioner
  • Håll regelbundna 1 till 1 samtal med medarbetare
  • Inför metoden 360 graders återkoppling

 

Regelbundna metoder för kommunikation bidrar till att medarbetarna ser ledarna som människor, som ”sitter i smeten” med dem istället för som avlägsna figurer, vilka då och då kollar upp teamen. Att lyssna och skapa relationer med individuella medarbetare hjälper ledarna att förstå medarbetarnas behov och möta dem.

 

Möjligheter till kvalificerad utveckling

Den största motivationsfaktorn du kan ge till medarbetarna är att ge dem mening inom organisationen. När individer förstår den övergripande visionen är det också lättare för dem att se hur de passar in i det större sammanhanget.

 

Professionell utveckling har en stor del i att skapa mening. Varje medarbetare, antingen de är introverta eller extroverta, unga eller mer erfarna i karriären, alla har egna unika mål och önskningar om sin utveckling.

 

Skapa med dina medarbetare en tydlig väg framåt, som uppfyller både företagets behov och deras personliga ambitioner. Kom ihåg att tillväxten av affärerna enbart kommer att blomstra om individerna inom företaget har möjlighet att växa i sina roller. Utrymmet för tillväxt har en stor motiverande effekt för medarbetarna, men ger dem också belöningen av uppskattning och tillit för deras arbete.Erbjud öppenhet och självständighet

Transparens hänvisar till att vara öppen med medarbetarna om vad som händer inom företaget och få dem att känna sig delaktiga i diskussionen om vilken riktning företaget ska ta. På det sättet har alla en möjlighet att ställa viktiga frågor och ge återkoppling. Detta bidrar också till att öka lojalitet och stolthet inom organisationen.

 

Självständighet innebär att undvika mikrostyrning utan lita på att medarbetarna gör sitt jobb effektivt och till det bästa av sin förmåga. Ge individerna kontroll över hur de använder sin tid, sina scheman, vilka projekt de vill vara delaktiga och friheten att fatta viktiga beslut. Att göra detta visar tillit, vilket bidrar till högre medarbetarmotivation.

 

Sätt mål

Slutligen, att sätta mål är en grundläggande strategi för att motivera medarbetare. Att ge medarbetare mening med arbetet är till stor del kopplat till mål och utan en tydlig målsättande strategi kan företagets uppdrag inte uppnås.

 

OKR - att sätta mål

För en tid sedan skrev vi en rad artiklar om OKR (Objectives and Key Results) för att sätta mål. OCR:s är viktiga att ge medarbetarna i form av tänjbara mål som de kan arbeta mot, vilket motiverar dem att ta sig förbi sin uppskattade förmåga och uppnå mer än de vanligtvis skulle ha gjort.

 

 

Bryt ner höga mål till hanterbara delar

Under det att tänjbara mål kan vara höga, så är det viktigt att bryta ner dessa höga mål till mindre delmål i syfte att göra dem mer nåbara.

 

Till exempel, istället för att få medarbetarna att fokusera på ett mål att nå 1 miljard i avkastning, bryt ner det till att försöka få 100 nya kunder i veckan. Detta är ett litet men ändå uppnåbart mål, vilket bidrar till de högre företagsmålen.

 

Det behövs inte en påse med magiskt trollpulver att sprida över medarbetarna för att hålla dem motiverade. Istället är det genom konstant förändring och utveckling, firande av framgångar och att ge personlig uppmärksamhet, som kommer att inspirera medarbetarna till att ge sitt bästa.

 

Heartpace, erbjuder ett framgångsrikt system för att underlätta och hantera för medarbetarna hur man motiverar medarbetarna att göra ett bra jobb.

 

Använd vår undersökning helt gratis för att mäta hur motiverade dina medarbetare är. Ta reda på vår lösning idag!

 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Bygg förtroende och utveckla relationen genom 1:1 Samtal

Håll ditt team motiverat och engagerat, ge uppmärksamhet, uppmuntran och beröm. Teammötet är en plats för coaching, mentorskap och att ventilera olika frågeställningar.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©