Tillbaks
Hur man kopplar arbetsresultat till lönerevision

Lönerevision

Hur man kopplar arbetsresultat till lönerevision

23 Mar, 2020

Att koppla ihop arbetsprestation med lönerevision låter som en självklarhet. Naturligtvis, hur ska du annars korrekt kunna utvärdera dina anställdas lönesättning?

 

Trots det kämpar många organisationer med detta. Processen att koppla arbetsprestationer till lönerevision är inte alltid transparent. Det kan också lätt bli otydligt med omedvetna subjektiva beslut och otillräckliga administrativa rutiner.

 

Här vill vi ge dig användbar information om hur du gör lönerevisionsprocessen mer transparent, förklara varför denna öppenhet är så viktig, och ge dig de verktyg du kan använda för att hjälpa dig att uppnå rättvisa lönerevisioner.

Varför koppla lönerevision till arbetsprestation?

 

Arbetsprestation och lönerevision bör kopplas ihop, eftersom du behöver korrekta data från utvärderingen av arbetsprestationen för att korrekt (och rättvist) kunna beräkna löneutfall.

 

Att göra detta manuellt kan vara lite av ett bekymmer, särskilt när information och data lagras på flera ställen. Prestationsutvärderingen är betydelsefull för omplaceringar, befordran och lönerevision så det är förnuftigt att koppla lönerevisionen till arbetsresultat i din organisation.

 

För att koppla lönerevision till arbetsresultat är det dock absolut nödvändigt att se till att du hanterar delen med prestationsutvärdering på rätt sätt. Här är några artiklar som hjälper till med det:

 

 

Slutligen, att koppla ihop lönerevisioner med arbetsresultat gör löneprocesser enklare och lättare inom din organisation. Det hjälper också att ha ett system som fungerar och inte kräver extra mödosam datasökning.

 

 

Prestationsutvärderingar och lönerevisioner bör vara transparenta, hur?

 

Både prestationsutvärderingar och lönerevisioner bör vara transparenta. Det bidrar inte bara till att medarbetarna förstår resonemanget och beräkningen bakom sina löneresultat, utan det gör också processer och data mer synliga i hela organisationen.

Här är några sätt att göra den här processen mer transparent:

Kommunicera med medarbetare

Ett misstag chefer ofta gör är att anta att medarbetarna själva vet varför de fick specifika resultat i sin lönerevision. Även om det har förekommit tidigare samtal med medarbetarna i form av ett 1 till 1 samtal, är det fortfarande nödvändigt att ha ett riktat samtal om varför de fick en viss ersättning i sitt lönepåslag.

 

Till exempel har kanske en medarbetare presterat bra och uppnått bra resultat i verksamheten, men vederbörandes hårda arbete återspeglades inte i lönerevisionen. Detta kan bero på att organisationen, trots de anställdas resultat, lidit några stora ekonomiska förluster och inte kunde få in höga höjda löner i budgeten. Det är viktigt att förmedla detta så att medarbetaren förstår att trots sitt hårda arbete berodde resultatet på budgetfrågan. Ett öppet samtal om lön minskar också risken för att den anställde blir oengagerad på jobbet.

 

Det är alltid bättre för öppenheten i organisationen att överkommunicera än att riskera att lämna saker osagda.

Skapa plan för lönerevisionen

Anställda ska från dag ett kunna förstå hur en arbetsgivare kopplar resultat till lönerevision. Återigen, ingenting bör lämnas åt fantasin.

 

HR-avdelningar bör arbeta för att skapa planer, dokumentation och även styrkort, som visar hur prestation och lön är kopplade till varandra inom organisationen. Dessa system och beräkningsmetoder bör också förmedlas till medarbetaren redan under introduktionen så att de har kunskapen och tydligheten från dag ett på företaget.

Ha gemensamma mål

Medarbetarnas mål kan ofta skilja sig mycket från ledningens mål, vilket är anledningen till att det är desto viktigare att ha diskussioner och samtal om detta.

 

Vad som händer oftare än inte är att medarbetarna inte grundligt har diskuterat sina mål med sina chefer och därför är de inte medvetna om hur prestation bedöms (utvärderingsmetoder).

 

Dessutom kan målen under året komma att ändras. Mål förändras oftare än att de förblir konstanta. Det är viktigt att ha mål i förgrunden för diskussioner och att fortlöpande revidera mål tillsammans under året.

 

Att upprätta en formell process kring målformulering eller bara prioritera mål som en av de viktigaste diskussionspunkterna under avstämningsmöten kommer att bidra till stor skillnad i öppenhet.

Dokumentera allt

Det är en sak att ha samtal och det är en annan att dokumentera viktiga saker som sades eller milstolpar som uppnåddes. Korrekt dokumentation kommer också att hjälpa medarbetarna i organisationen att lättare komma ihåg viktig information om faktorer som berör prestationsutvärdering och lönerevisionsprocessen.

 

Heartpace-verktyget  kan hjälpa chefer och medarbetare att registrera anteckningar och lagra viktig information som rör prestationer under hela året. Detta gör inte bara verksamheten mer transparent, utan förbättrar likriktningen och gör övergripande företagsprocesser mycket mer transparenta, när data lagras på ett ställe. 

Att överväga för att optimera lönerevisioner

Något som många missförstår är att resultatutvärdering inte alltid leder till en omedelbar löneökning. Det finns många faktorer att tänka på i lönerevisionen, till exempel:

 

 • Befattningsansvar
 • Yrkestitel
 • Företagets totala lönsamhet och resultat
 • Löneökningar utanför processen
 • Jämförelser kanske visar att lönerna redan är marknadsmässiga 

 

Förutom regelbundna 1 till 1 samtal, kan kvartalsvis genomförda utvärderingsmöten vara till nytta för att få en översikt över framsteg och hur man löser eventuellt upplevda problem.

Smart budgetering

Det finns en hel del dolda kostnader i samband med lön såsom pensionsavgifter, sjukförsäkring och andra ersättningar till anställda. Smart budgetering gör det möjligt för organisationer att införa bättre budgetkontroll och identifiera viktiga marknadsfaktorer som bruttolön kontra nettolön. Smart budgetering som en del av lönerevisionen hjälper företag att identifiera icke-uppenbara kostnader och avsätta ett lämpligt belopp för löner i budgeten.

Smarta beräkningar

Smarta beräkningar bidrar till att belöna rätt personer för deras bästa prestationer. Att ha rätt verktyg för att koppla ihop resultatutvärdering med lönerevision förenklar beräkningar och kommer att lyfta fram rätt faktorer för överväganden.

Ta hjälp av och med Heartpace

Heartpace kan förbättra och effektivisera kopplingen mellan lönerevision och resultatutvärdering. Ny lönerevisionsmodul kan hjälpa din organisation att:

 

 • Ta med en mängd olika variabler för olika affärsstrategier
 • Vara och förbli flexibel och transparent
 • Hantera lönebudget
 • Få bättre klarhet kring icke uppenbara kostnader
 • Effektivisera lönesamtalet med ett analysbaserat tillvägagångssätt
 • Kombinera resultatdata med lönedata för en mer exakt lönefördelning

 

Vår nya modul stödjer även SMART-beräkningar där du kan använda Prestations-KPI: er och använda dem i formler för att hjälpa chefer med föreslagen löneökningsfördelning. Det är en smart lösning. Du kan också gratis få vår  lönesamtalsmall här och lära dig mer om hur man gör  lönerevisionsprocessen betydelsefull.

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Smart lönerevisionssystem

Vi kopplar samman prestation med lön, pension och förmåner och ger total översikt över era kostnader. Allt för att du enkelt och effektivt ska kunna genomföra en objektiv lönerevision som håller budget.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
  ©