Tillbaka till listan
Hur kommer HR att förändras 2021? Digitala HR-trender efter Covid-19

Hur kommer HR att förändras 2021? Digitala HR-trender efter Covid-19

Det nya normala och framtidens arbete

 

Covid-19 pandemin kommer att registreras i historien som en starkt avvikande händelse, vilken avsevärt och permanent för alltid förändrat nutida och framtida arbete på obestämd tid. Efter det att de senaste 12 månaderna har varit mentalt och känslomässigt påfrestande, har vi nu börjat anpassa vårt sätt att arbeta för att följa de nya restriktionerna och därmed det "nya normala".

 

Affärer och affärsutveckling handlar om människor, vilket innebär att processer, praxis och kommande HR-trender under 2020-talet kommer att vara mycket varierande. De senaste HR-trenderna finns dock ofta med i årliga trendrapporter, rubriker och branschledande händelser. I den här bloggen kommer vi att ta upp det nya normala och de HR-trender som vi ser för 2020-talet.

 

Dusan Stanar, VD för VSS Monitoring, framför sina förutsägelser för vad som komma skall inom HR under 2021, "Den största digitala trenden för HR skulle vara att *förlita sig mer på Data-drivna insikter*. Eftersom fler anställda, på grund av COVID-19-pandemin, arbetar på distans, investerar organisationer ofta i verktyg, vilka hjälper dem att utvärdera medarbetarnas produktivitet och engagemang (särskilt för medarbetare i frontlinjen). Chefer och ledare måste hitta sätt att se till att medarbetarna känner engagemang och motivation till att nå sina mål, samtidigt som man upprätthåller en arbetsmiljö som tar hänsyn till psykiskt välbefinnande".

 

Vilken är HR:s roll i en post- Covid-värld? 

 

HR team har aldrig varit viktigare än under de senaste 12 månaderna, aldrig tidigare har man förlitat sig på att CDROs (Chief Digital Research Officer) och deras team ska fatta utmanande beslut, vilka i grunden kan förändra vårt sätt att arbeta. Över hela världen, inom olika sektorer och organisationer, leder CDROs diskussionen om hur man kan utveckla ett "nytt normalt" och hur företag kan säkerställa kontinuitet genom hela denna nya utveckling. Framgångsrika team har påskyndat användandet av digitala HR-verktyg, vilket har lett till ett allmänt erkännande av vad HR-team kan uppnå. Eftersom vi har varit i COVID-19 kaos under en tid, har vi nu tid att ta ett steg tillbaka och se framåt. När det gäller framtiden för verksamheten, kommer 2021 bli ett avgörande år för många företag och HR-Chefer. Vi har sammanställt en lista över digitala HR-trender att fokusera på under 2021.Sex digitala HR-trender att fokusera på 2021

1. Analysverktyg för medarbetarstyrkan


Analysverktyg kommer att vara nödvändiga 2021. Dessa verktyg kommer att säkerställa optimering av kostnader: Personalkostnaderna kommer fortsatt vara ett stort fokusområde för organisationer som kämpar med en avmattning i den globala och inhemska efterfrågan, råvarutillgänglighet och logistiska utmaningar. Organisationer kommer att följa en inkonsekvent, oförutsägbar och oberäknelig återhämtning om Covid-19 fortsätter att plåga den globala ekonomin långt in på 2021. Vi tror att företag kommer att behöva använda nollbaserad personalplanering baserad på digital arbetsutvärdering och andra strategiska verktyg för planering av personalbehov för att säkerställa att deras organisationsstrukturer är om-anpassade till den nya affärsverkligheten i post-Covid-19 världen.

2. Ändamålsdrivna företag


Även om arbete hemifrån verkar vara här för att stanna, fruktar många arbetsgivare en sänkt produktivitet och minskat engagemang om trenden fortsätter. År 2021 kan vi se en ökning av "ändamålsdrivna" företag, vilket skulle kunna avhjälpa många av de utmaningar av motivation som hemarbetare kommer att möta i allt högre grad. En ändamålsdriven verksamhet är ett företag som tar sitt syfte till kärnan i sin organisation. Det innebär att beslut, diskussioner och beteende på alla nivåer, och med alla medarbetare, måste integreras med det syftet.

3. Samarbets- och engagemangsverktyg kommer att digitaliseras


Perioden med arbete hemifrån (WFH work from home) har skapat osäkerhet bland medarbetarna på grund av den begränsade synligheten och det starka trycket på att utföra sitt bästa. Arbetsgivare kan känna sig oroliga för att mäta medarbetarnas produktivitet. Digitala och virtuella samarbets-, kommunikations- och engagemangsverktyg kommer att omdefiniera vårt sätt att interagera med våra medarbetare. År 2020 klarade de flesta organisationer den omedelbara övergången till MS Teams, Zoom, Slack och andra co-working plattformar; vi förväntar oss att se mycket mer av detta under 2021.

4. HR-baserade appar kommer att förbättra medarbetarnas upplevelse


Eftersom de flesta företag fortsätter att fungera på distans eller med begränsad kapacitet, kommer företagen att behöva förbättra medarbetarnas upplevelse med hjälp av det appbaserade HR-ekosystemet. Detta kommer att ge information om alla händelser i en persons anställningslivscykel. Det finns omfattande tekniska lösningar tillgängliga i HR-rymden, och arbetsgivarna kommer att behöva integrera dessa med sina plattformar för att ge en smidig on-demand-upplevelse för medarbetarna utan att behöva oroa sig för att inte vara på kontoret.

 

Jake Smith, VD för Absolute Reg, "Medarbetarnas välbefinnande kommer fortsatt vara ett av de viktigaste områdena för alla ledare och HR chefer att fokusera på. Dagens anställda är mer stressade än någonsin, och uppdraget ligger hos arbetsgivaren att erbjuda hälsoprogram på arbetsplatsen. Dessa hälsoprogram främjar medarbetarnas välbefinnande och hjälper dem bibehålla god hälsa, hjälper dem att bli mer produktiva och känna sig mer delaktiga på jobbet. Bortsett från att ta initiativ som främjar anställdas välbefinnande och hälsa - hälsosammare lunchalternativ, fitnessklasser på arbetsplatsen och stödprogram för att sluta röka – kommer fler HR-chefer också att arbeta för att främja god psykisk hälsa för medarbetarna. Detta stöds av undersökningsresultaten från Global Wellness Institute där 65% av företagen höjer utgifterna för psykiskt välmående hos sina medarbetare."

5.AI-baserade verktyg kommer att omdefiniera funktionella kompetenser

 

I takt med att organisationsstrukturer, roller och funktioner utvecklas kommer det 2021 att bli absolut nödvändigt att ligga steget före genom att använda AI-baserade plattformar för att identifiera nya funktionella kompetenser. Arbetsytor i post-Covid världen  utgör en unik utmaning och en fantastisk möjlighet för HR-ledare att lära sig och utveckla sina arbetsrutiner. Det avgörande momentet i vår tid kommer att vara att utföra dessa långtgående förändringar på ett effektivt och smidigt sätt samtidigt som den mänskliga aspekten kvarstår i vår strategi.

6. Jobb Crafting - personifiera din position


Den förändring vi har sett i år av sättet, som många av oss arbetar på, leder oundvikligen till att medarbetare skapar sin egen optimala arbetsmiljö. De ordnar sin arbetsplats hemma som de vill, de kan arbeta utanför ordinarie kontorstid om det passar dem bättre, och medan vissa människor kan känna behov av att checka in med sina kollegor för en Zoom kaffe varje dag, föredrar andra kanske att göra det en gång i veckan. När det gäller medarbetarnas faktiska arbete, verkar det naturligt att de vill göra några (små) justeringar där också. Det är här ett koncept som job crafting kommer in. Job crafting syftar till att förbättra människors arbete till förmån för både medarbetaren och organisationen. Det är en teknik som gör det möjligt för medarbetare att förbättra sina karriärer på fem olika sätt: uppgifter, färdigheter, syfte, relationer och välbefinnande.


 

Hur kan Heartpace hjälpa din HR-avdelning 2021

 

Sammantaget är det ett nytt år, vilket ger en unik möjlighet att utveckla såväl dina HR-system som team ytterligare. På Heartpace är vi stolta över att tillhandahålla en komplett HR-lösning. Ett enkelt Performance Management-system på hög nivå som bidrar till effektfulla resultat. Håll dig uppdaterad under 2021 med Heartpace. Du kan lita på att ditt HR-team är i de bästa händer. 

 

Carin Dannert

Ta del av fler inlägg

 • post-image

  Skräms inte med Schrems

  Vi menar att vi måste sluta skrämmas med Schrems. Det är en grov misstolkning att den har sådana effekter som många vill låta påskina och utöver det finns flera tekniska lösningar att använda. “Much ado about nothing" kanske, njae visst har den implikationer men inte så långtgående som många ibland vill tro.

 • post-image

  Heartpace har precis passerat 100 000 användare spridda i 80 länder

  Heartpace har precis passerat 100 000 användare spridda i 80 länder och ytterligare två nya stjärntillskott har börjat i vårt team.