Tillbaks
 Feedback för att etablera hållbar utveckling

1:1 Samtal

Hur du arbetar med Feedback för att etablera hållbar utveckling

18 Oct, 2019

Den här artikeln är en del av en serie artiklar där vi berör varför hållbarhet på arbetsplatsen är så viktigt och hur du kan ta ledarskap över hållbarhetsfrågan i
ditt företag. För att få en helhetsbild av vad hållbarhet på arbetsplatsen innebär
kan du läsa våra tidigare artiklar i serien. De handlar om hur man skapar en hållbar affärsverksamhet genom att definiera arbetsplatsen och organisera med hjälp av ny teknologi.

 

Vikten av att uppmuntra medarbetarna att fritt dela och uttrycka sina åsikter kan inte nog underskattas. Som ledare och ansvarig är din uppgift att säkerställa att chefer och medarbetare känner att de får både stöd och utmaningar i det dagliga arbetet. 

 

Feedback är viktigt för ett hållbart företagande 

 

Det sista du vill är att dina högpresterande talanger går till en konkurrent. Det finns ett talesätt, ”Vi lämnar inte ett jobb, vi lämnar en chef”. 

 

När det kommer till hållbarhet på en arbetsplats blir feedback från alla inom organisationen, inklusive chefens, en prioritet för att tillfullo veta vad som förväntas i din arbetsroll. När detta inte konsekvent tillhandahålls undermineras grunderna för hållbar utveckling. Viktigt är att uppmuntra både konstruktiv feedback för att identifiera och eliminera vad som inte fungerar såväl som att
lyfta upp och ge erkännande vad som fungerar bra. 

 

Inte alla känner sig bekväma med att få feedback utan kan ibland ha svårt att ta emot t ex negativa budskap om sig själva. Det kan i värsta fall också stänga
dörrar till att även ta emot positiv feedback. Enligt Gallup, kan enheter med chefer som fick positiv feedback uppmäta 8,9% högre lönsamhet jämfört med chefer som inte fick någon feedback alls. Samma studie visade också ett positivt samband med en lägre (14,9%) personalomsättning i samma enheter. 

 

Sätt att samla ihop och fånga upp feedback

 

Det finns många sätt att arbeta med feedback och här kommer några exempel på hur man kan arbeta med att ge återkoppling på ett framgångsrikt sätt.. 

 

Ställ frågor

Feedback erbjuds inte bara på ett sätt, t ex genom en formell årlig medarbetar-undersökning. Börja med ett nyfiket förhållningssätt och ställ framåtriktade frågor; detta upplevs både som ett stort intresse för medarbetaren men tar dessutom temperaturen på hur organisationen mår.

 

 Förslag på frågor:

 

 • Hur framskrider projektet?
 • Hur upplever du att måluppfyllelsen fungerar för dig? 
 • Vad hindrar dig att utföra ditt jobb effektivt?
 • Finns det något jag kan göra för att hjälpa dig?
 • Finns det något jag kan göra annorlunda för att stötta dig?

 

Denna typ av frågor kan ställas i en-till en möten veckovis som en sorts ”check in” för medarbetaren. Dessutom kan dessa typer av frågor ställas före och efter varje projektleverans. En bra påminnelse är att undvika att ställa frågorna i storgrupp för att undvika risken att dom individuella svaren inte blir öppna och ärliga. 

 

Uppmärksamma icke verbal kommunikation 

Icke verbal kommunikation kan vara subtil att uppfatta för en ovan betraktare.
Den typen av kommunikation kan ibland vara den mest ärliga feedbacken som utväxlas mellan två människor. Följande kan vara saker att hålla utkik efter: 

 

 • Negativa ansiktsuttryck som t ex nedslagna ögon, ansträngt eller ett förvirrat ansiktsuttryck.
 • Positiva ansiktsuttryck som t ex öppna intresserade ögon, leende
  eller ett avslappnat uttryck.
 • Negativt kroppsspråk som krampaktigt korsade ben, frekventa rörelser, armar korsade över bröstkorgen, kroppen vänd bortifrån dig, händer knäppta eller annan obekväm kroppshållning. 
 • Positivt kroppsspråk som framåtlutande, vänd mot dig och en avslappnad öppen kroppshållning.

 

Runt 60% upp till 90% av all kommunikation sker icke verbalt och är därför en bra startpunkt för att få tillgång till en snabb, informell feedback från individen och hela arbetsplatsen. Men se upp med att tolka eller dra för snabba slutsatser! Om negativa, ickeverbala signaler uppfattas, försök att adressera verbalt vad du sett och få bekräftelse eller inte på vad du uppfattat. Detta kan vara en orsak att gå vidare med en temperaturtagare i form av utskick av en anonym medarbetarundersökning. 

 

Utskick av medarbetarundersökning

Ibland kan en medarbetarundersökning var ett bra sätt att få ärlig feedback om hur arbetsplatsen uppfattas. Speciellt om möjligheten finns att välja om undersökningen och svaren kan vara anonyma. I en sån undersökning kan man pröva att ställa frågor som respondenten kan svara på, i en 10-gradig skala. T ex: 

 

 • Hur nöjd är du med ditt jobb?
 • Känner du att det existerar en tydlig karriärväg för dig?
 • Har företaget ett syfte och mission som inspirerar dig?
 • Är ditt team samspelta med varandra?
 • Är ditt team samspelta med övriga i företaget?
 • Känner du dig värderad och uppskattad?
 • Ger din chef dig erkännande för ett bra jobb?
 • Får du användning för hela din arbetspotential?
 • Hur bekväm känner du dig att ge feedback till din närmaste chef?

 

Det finns många andra frågor som kan ställas t ex mer branschspecifika frågor.

 

Tips för att ta emot Feedback

Som tidigare nämnts är det inte alltid en smidig och enkel process, speciellt om det är negativ feedback som ges och tas emot. Här är några tips och råd för att undvika dom värsta fallgroparna: 

Undvik att försvara och vilja förklara

När vi människor tar emot negativ feedback om oss själva i vår arbetsroll kan
en naturlig reaktion vara att gå i försvar och vilja förklara. När en medarbetare tar sig modet att uttrycka missnöje eller uppmärksamma något som inte fungerar är det viktigt att försöka förstå och verkligen lyssna. Därefter på ett konstruktivt sätt se om det är något som kan göras annorlunda istället för att försvara och förklara. Även om du har mer kunskap och insikt hur dom bakomliggande orsakerna spelar roll kan feedbacken en viktig indikator på hur du, i din arbetsroll uppfattas. 

 

Om feedbacken blir lite överväldigande, be om en paus och respit att tänka över eventuella förbättringar baserat på den feedback du fått. Din medarbetare kommer att uppskatta ditt sätt att moget och konstruktivt härbärgera den givna feedbacken.
 

Acceptera uppkomna misstag

Alla gör misstag då och då – även chefer och ledare. Acceptera att ibland blir det fel och när det händer märker andra det, speciellt när många bollar måste jongleras samtidigt. Var beredd att då erkänna att det blev fel och du kommer få både respekt och empati från dina medarbetare. En bonus är också att ett misstag kan ses som ett lärande istället för ett misslyckande.  

Extern Feedback 

Det kan vara värdefullt att erhålla feedback från externa källor som t ex från en kund, mentor eller rådgivare som inte är på plats dagligen på din arbetsplats. Det utanför perspektivet och den feedbacken kan vara precis det som behövs för att
se situationen och dig själv från en annan persons referensram och utsiktspunkt.


Nyckeln till att lyckas kan vara att välja den rätta mjukvaran för att bygga förutsättningarna för en kommunikations-och feedback kultur. Läs mer om vårt verktyg för performance management och kontakta oss gärna för en demo för att förstå mer om hur Heartpace mjukvara kan förbättra hållbarheten på din arbetsplats. 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Bygg förtroende och utveckla relationen genom 1:1 Samtal

Håll ditt team motiverat och engagerat, ge uppmärksamhet, uppmuntran och beröm. Teammötet är en plats för coaching, mentorskap och att ventilera olika frågeställningar.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
  ©