Tillbaks
Hållbart företagande genom uppskattade medarbetare

HR

Hållbart företagande genom uppskattade medarbetare

04 Oct, 2019

För att få en bredare bild av vad hållbarhet på arbetsplatsen innebär kan du läsa våra tidigare artiklar i serien. De handlar om hur man skapar en hållbar affärsverksamhet genom att definiera arbetsplatsen, organisera med hjälp av teknologi och samla feedback:

 

 

I det senaste inlägget berörde vi medarbetare och på vilket sätt man ska främja öppen och ärlig feedback i verksamheten.

 

I den här fjärde artikeln i vår hållbarhetsserie kommer vi att belysa kraften av bekräftelse, uppskattning och uppmuntran i arbetslivet och varför det är så viktigt att visa uppskattning för medarbetare – något som också påverkar arbetsmiljöns hållbarhet gynnsamt.

Varför är uppskattning av medarbetare viktigt?

 

Enligt undersökningsföretaget Gallup är det mycket bra för verksamheten att visa medarbetarna uppskattning. Bekräftelse av medarbetare ökar inte bara engagemanget för den enskilde, utan skapar även för hela bolaget: 

 

  • Ökad lojalitet
  • Förbättrad produktivitet
  • Minskad personalomsättning

 

Enligt Bersin by Deloitte har företag med processer för regelbunden feedback, återkoppling och uppskattning av medarbetare hela 31% lägre personalomsättning. Inte att förakta, då hög personalomsättning årligen kostar bolagen stora summor i form av förlorad produktion, minskad produktivitet och inte minst tids- och resursförluster för att finna och introducera ersättare. Så det är värt att investera i medarbetare genom att visa uppskattning, vilket också är en nyckelkomponent i hållbart företagande.

 

I USA och Kanada infaller den nationella dagen för medarbetar-uppskattning, ‘National Employee Appreciation Day’, den 1 mars varje år. En sådan dag saknas i många andra länder inklusive i Sverige. Å andra sidan, är det naturligtvis bättre att sprida ut uppskattningen över hela året än att koncentrera det till en enda specifik dag. Medarbetaruppskattning är något som bör vara invävt i företagskulturen. Förutom lägre personalomsättning finns många andra fördelar. Uppskattade medarbetare sägs också innebära:

 

  • Lyckligare och gladare medarbetare
  • Högre produktivitet
  • Ökad engagemang
  • Starkare lojalitet till bolaget

 

Alla dessa fördelar indikerar också att verksamheten är ett hållbart företag.

Ytterligare fördelar med att uppskatta medarbetare är att det är resurseffektivt. Det kräver inte mycket tid, och det kostar inte heller bolaget stora belopp. Uppskattning kan vara så enkelt som att officiellt gratulera någon i slutet på ett möte, så det är verkligen win-win för alla. Medarbetare mår bra av att få bekräftelse och känna uppskattning och chefer känner att de har påverkat någon positivt.

 

 

Vägar/sätt att uppskatta dina medarbetare 

Att uppskatta medarbetare är inte något som du gör en gång om året eller varje kvartal, det är något som bör finnas som en naturlig del i det dagliga ledarskapet.

Nedan följer flera användbara sätt för att bekräfta och uppskatta dina medarbetare.

 

Fira födelsedagar och jubileum 

Uppskattning behöver inte enbart vara kopplat till medarbetares prestationer. Medarbetare kan också uppmärksammas och få uppskattning i samband med särskilda återkommande företeelser så som födelsedagar och arbetsjubileum.

Skapa rutiner för hur ni firar inom ert bolag. Ta med jubilaren ut på lunch, ordna afterwork, bjud på tårta, samla till present och skriv personligt grattiskort – oavsett vad ni gör, se till att den uppvaktade medarbetaren känner sig firad och uppskattad på sin speciella dag.

Fråga dina medarbetare vad de vill

Att visa uppskattning behöver inte bygga på gissningar. En god idé är att fråga vad och på vilket sätt medarbetarna helst skulle vilja få uppmärksamhet och uppskattning. Vanligtvis är det väldigt individuellt vad var och en önskar. Till exempel tycker inte vissa medarbetare om offentliga uppskattningar, medan andra verkligen får en kick av det. Det här är ofta bortglömt men har stor påverkan på hur uppskattningen mottas. Värdet av uppskattningen kan få betydligt mindre positiv effekt om den inte hamnar på rätt nivå.

Skapa en plan

Planera uppskattning av ditt team eller individuella medarbetare i god tid. Det kan låta enkelt, och nästan dumt eftersom det gängse synsättet är att uppskattning är någonting som sker spontant. Faktum är att framförhållning och planering av uppskattning säkrar att uppskattningar faktiskt genomförs och att det når alla i teamet regelbundet.

 

En start av planeringen är att lista de olika sätten att visa uppskattning och bekräftelse i er organisation. Varför inte starta med några av de förslagen som finns i det här blogginlägget? Efter listningen implementeras planen för att genomföras där varje uppskattningstillfälle till och med är markerad i kalendern.

Uppmuntra och förenkla uppskattning medarbetare emellan

Uppskattning behöver inte alltid komma uppifrån i organisationen. Skapa en miljö och en kultur där alla dina medarbetare och teammedlemmar både vill och kan ge uppskattning till varandra. Ett sätt du kan göra det på är att, i slutet av alla möten du har, fråga och uppmuntra deltagarna att uppmärksamma någon annan i teamet för något bra de gjort nyligen.

 

Bekräftelse behöver inte bara komma från chefer. Faktum är att skapa möjligheter för medarbetare att ge uppskattning och uppmuntran till varandra är mycket bra för att stärka teamkänslan och skapar ökat förtroende mellan medarbetare, något som positivt bidrar till ytterligare ökat hållbart företagsklimat.  Du kan till och med ha månatliga utmärkelser som dina medarbetare kan nominera varandra för. 

Visa offentlig uppskattning

Det finns många sätt att visa uppskattning offentligt. På ett möte kan du öppet visa uppskattning till någon som gjort ett bra jobb eller en bra insats. Du kan explicit ge dem ett pris, en belöning eller en utmärkelse för att ha gjort något extraordinärt. Du kan till och med tagga en kollega, teammedlem eller medarbetare i ett inlägg på sociala medier eller i ett blogg-inlägg. 

Skriv ett tackbrev eller notis

Även om det möjligen numera kan betraktas som gammeldags så är ett traditionellt tackbrev, tackkort eller till och med ett tack-email en väldigt uppskattad form av bekräftelse. Det betraktas dessutom ofta som en mycket uppriktig variant av uppskattning av medarbetare. Det är också ett mycket bra sätt att visa uppskattning till den typ av medarbetare som ogärna önskar offentlig uppmärksamhet.

Överraskningar 

Ta med teamet ut på en överraskningslunch för att fira, ordna en rolig fest efter att ha slutfört ett stort projekt, bjud på överraskningsfrukost, afterwork eller fika en dag. Varför inte ta med alla ut en fredagseftermiddag på bowling, kubb eller någon annan aktivitet. Både mindre och större överraskningar är trevliga, enkla och mycket välkomna sätt att visa uppskattning av medarbetare.

 

Uppskattningens ömsesidighet

Bekräftelser och uppskattning av medarbetare bidrar inte bara till gladare medarbetare generellt utan uppmuntrar också medarbetare att uttrycka uppskattning av sina arbetsgivare likaså. Uppskattning bidrar i högsta grad till att skapa en positiv företagskultur. 

 

När du som ledare sprider och underlättar en uppskattande kultur, hjälper det att skapa en förtroendefull miljö medarbetare emellan, något som gynnar ledare likaså.

Genom att implementera strategier för uppskattning i bolaget, kommer även chefer dra fördelar av den positiva omgivningen. Det kommer att även få dig, som ledare av verksamheten, att uppleva större glädje och tillfredsställelse i jobbet.

 

Vi hoppas att artikeln om att uppskatta sina medarbetare har hjälpt dig att förstå varför det är så viktigt att bekräfta och visa sina medarbetare uppskattning. Förutom att bidra till lägre personalomsättning, så innebär medarbetarnas trivsel och arbetsglädje att du skapar en mer hållbar arbetsmiljö i bolaget.

 

Om du känner dig överväldigad av att ta tag i arbetet med en mer uttalad uppskattning av dina medarbetare rekommenderar vi att du helt enkelt startar med den listan som vi gett dig ovan för att skapa en aktivitetsplan att genomföra.

 

Ibland kan rätt typ av mjukvara vara den nyckel som kan hjälpa till att linjera verksamheten och förbättra det övergripande sättet att arbeta med bekräftelse och uppskattning och därmed skapa en hållbar arbetsmiljö i bolaget. 

 

Läs mer om vårt verktyg för performance management och målstyrning här och kontakta oss idag för en demo för att se hur Heartpace mjukvara kan förbättra hållbarheten på din arbetsplats.

 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

HRM & Masterdata

Digitalisera alla HR-processerna med Heartpace och säkerställ att du fångar upp medarbetarnas utveckling, motivation och engagemang.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©