Tillbaks

GDPR - Hamilton Advokatbyrå

På temat föreläste för ett fullsatt hus under ett frukostmöte en av våra kunder, Advokat Andreas Edenman på Hamilton Advokatbyrå, för en intresserad och engagerad samling åhörare. Det serverades initierad kunskap från Andreas inför vad vi kan konstatera ganska omvälvande förändringar i och med den nya lagstiftningen. Att HR-ansvariga kommer att vara involverade på olika sätt stod nog klart för de flesta redan innan mötet men att det omfattar så många områden kom som överraskning för många. En genomgång av alla medarbetarprocesser måste få hög prioritet om det ska finnas möjligheter att uppfylla lagstiftningen till maj 2018.

Kanske överraskade det faktum att performance management processen också omfattas av lagstiftningen och att man för det behöver system som är uppbyggda på principen "Privacy by design". Här omfattas genomlysningen som måste göras av både det innehåll som en performance process innehåller men också den IT struktur som används. Ett kort konstaterande är att word- och excelmallar i kombination med e-mail knappast uppfyller villkoren t ex.

Det finns fler skäl att ta i frågan tidigt. Här finns möjlighet förstås att få juridisk rådgivning hos Hamilton Advokatbyrå och naturligtvis går det också bra att tala med oss på Heartpace för att diskutera hur man med ex vårt system uppfyller performance processen enligt GDPR.

 Läs också mer här, klicka!

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

laptop Titta nu

Verktygslåda för Performance Management.

Designa en effektfull ledningscykel för ditt team. Gå från årlig till kontinuerlig prestationsuppföljning, regelbunden feedback och beröm för prestationer.

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

laptop Titta nu

LÄS MER...