Tillbaks

Nyheter

Första svenska GDPR-granskningen klar

01 Nov, 2018

Datainspektionens första GDPR-granskning är här!

Nu har Datainspektionen genomfört sin första GDPR-granskning. Av totalt 66 tillsynsärenden har myndigheten beslutat att ge reprimander i majoriteten av fallen. Det huvudsakliga skälet till varför besluten stannat vid en reprimand istället för en administrativ sanktionsavgift är den relativt korta tid som förflutit sedan den 25 maj.


För den som fortfarande inte har anpassat sin verksamhet och sina processer för GDPR är det hög tid att påbörja arbetet. 


Datainspektionen har nämligen informerat om att ytterligare granskningar kommer att påbörjas i år. Granskningarna syftar till att skapa vägledning om regelverket och kommer bland annat att avse samtycke som rättslig grund, gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde samt den personuppgiftsansvariges informationsskyldighet. 

Heartpace följer noggrant utvecklingen. Vårt verktyg uppdateras kontinuerligt och det som behöver förändras eller förtydligas med anledning av den rättsutveckling som sker på området är alltid i fokus. Hur kan Heartpace snabbt och effektivt anpassa din verksamhet efter de nya reglerna? Kontakta oss så berättar vi gärna hur det går till!

 

Källa: https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/ovrigt/2018-10-23-dso-granskning.pdf

Team Heartpace

Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo