Tillbaks
Digitala möten i Heartpace - Bästa lösning för distansarbete

1:1 Samtal

Digitala möten i Heartpace - Bästa lösning för distansarbete

16 Mar, 2020

Idag arbetar allt fler "remote" och antalet möten med digitala lösningar ökar lavinartat. Men de kommer med en stor utmaning. Förmågan att hantera digitala möten är inte utvecklad.

 

Möten som genomförs med stöd av digitala verktyg upplevs ofta som ganska stökiga. Framförallt beror det på att man har missat kravet på en tydlig mötesstruktur. Möten måste ha ett tydligt syfte och en agenda så att mötes- deltagarna kan fokusera på de frågor som ska diskuteras. Dessutom är det än viktigare att deltagarna är förberedda. De flesta missar dessa två punkter.

 

Mötesledarens roll blir också ännu viktigare än i ett traditionellt fysiskt möte. Ledaren måste tydliggöra vad som gäller för just detta möte, våga bryta av någon som pratar för mycket och aktivt inkludera de andra. Gör man det rätt ökar effektiviteten och delaktigheten hos alla som deltar, och omvänt d v s ett dåligt upplägg förstör upplevelsen.

 

Så här kan Heartpace ge stöd

 

Heartpace har i sin utveckling alltid haft fokus på förberedelse och på agendan. Det gäller både för möten mellan två medarbetare såväl som för där flera deltar som vid  t ex teammöten. Heartpace som verktyg hjälper deltagarna att fokusera på rätt saker.  

Vi på Heartpace tror på att tydliga och väl förberedda möten bidrar till större engagemang oavsett om ett möte genomförs med alla deltagare på samma plats eller på distans. Viktiga faktorer som är av stor betydelse och som erhålls i vårt verktyg är;

 

  • Förberedelse – alla får möjlighet att förbereda sig inför ett möte. 
  • Underlag – för att alla ska kunna förbereda sig finns en agenda/mall som leder mötet framåt.
  • Fokus och genomförande – alla deltagare blir involverade i diskussionen.
  • Avslut/beslut – allt blir dokumenterat och tillgängligt för alla.
  • Action – lätt att skapa aktiviteter på sådan man beslutar.

 

Teams, Hangouts Meet, Skype och Zoom är bl a verktyg som används för att genomföra möten på distans. Heartpace fungerar bra med alla. Vill du testa hur team-möten fungerar i Heartpace? Kontakta oss redan idag, vi kan sätta igång dig på bara några minuter.

 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Bygg förtroende och utveckla relationen genom 1:1 Samtal

Håll ditt team motiverat och engagerat, ge uppmärksamhet, uppmuntran och beröm. Teammötet är en plats för coaching, mentorskap och att ventilera olika frågeställningar.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©