Tillbaka till listan
Digitala möten i Heartpace - Bästa lösning för distansarbete

Digitala möten i Heartpace - Bästa lösning för distansarbete

Ställer krav på tydlig agenda

 

Möten som genomförs med stöd av digitala verktyg upplevs ofta som ganska stökiga. Framförallt beror det på att man har missat kravet på en tydlig mötesstruktur. Möten måste ha ett tydligt syfte och en agenda så att mötes- deltagarna kan fokusera på de frågor som ska diskuteras. Dessutom är det än viktigare att deltagarna är förberedda. De flesta missar dessa två punkter. 

 

Mötesledarens roll blir också ännu viktigare än i ett traditionellt fysiskt möte. Ledaren måste tydliggöra vad som gäller för just detta möte, våga bryta av någon som pratar för mycket och aktivt inkludera de andra. Gör man det rätt ökar effektiviteten och delaktigheten hos alla som deltar, och omvänt d v s ett dåligt upplägg förstör upplevelsen.

 

Så här kan Heartpace ge stöd

 

Heartpace har i sin utveckling alltid haft fokus på förberedelse och på agendan. Det gäller både för möten mellan två medarbetare såväl som för där flera deltar som vid  t ex teammöten. Heartpace som verktyg hjälper deltagarna att fokusera på rätt saker.  

Vi på Heartpace tror på att tydliga och väl förberedda möten bidrar till större engagemang oavsett om ett möte genomförs med alla deltagare på samma plats eller på distans. Viktiga faktorer som är av stor betydelse och som erhålls i vårt verktyg är;

 

 • Förberedelse – alla får möjlighet att förbereda sig inför ett möte. 
 • Underlag – för att alla ska kunna förbereda sig finns en agenda/mall som leder mötet framåt.
 • Fokus och genomförande – alla deltagare blir involverade i diskussionen.
 • Avslut/beslut – allt blir dokumenterat och tillgängligt för alla.
 • Action – lätt att skapa aktiviteter på sådan man beslutar.

 

Teams, Hangouts Meet, Skype och Zoom är bl a verktyg som används för att genomföra möten på distans. Heartpace fungerar bra med alla. Vill du testa hur team-möten fungerar i Heartpace? Kontakta oss redan idag, vi kan sätta igång dig på bara några minuter.

 

Team Heartpace

OKR from scratch<br> to success

okr book get a guide

Ta del av fler inlägg

 • Att leda bolag i kristid

  Vi presenterar ett webinar från Söderberg & Partners. Magnus Gewert med gäster informerar med anledning av osäkerheten kring Corona. Missa inte - ett insiktsfullt och viktigt webinar.

 • Hur man kopplar arbetsresultat till lönerevision

  Här vill vi ge dig användbar information om hur du gör lönerevisionsprocessen mer transparent, förklara varför denna öppenhet är så viktig, och ge dig de verktyg du kan använda för att hjälpa dig att uppnå rättvisa lönerevisioner.