Lönekartläggning

Det slarvas med den årliga lönekartläggningen hos våra myndigheter

17 Sep, 2020

Det slarvas med den årliga lönekartläggningen hos våra myndigheter

Regeringen har framhållit lönekartläggningar som ett viktigt verktyg för att upptäcka och bekämpa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Därför är det märkligt att fortfarande är det åtskilliga stora statliga myndigheter som inte har levt upp till lagens krav. Detta visar den granskning som tidskriften Publikt nyligen har genomfört.

Granskningen visar att bara sju av landets 30 största statliga myndigheter årligen genomfört en lönekartläggning från 2017. Under 2019 var det bara 14 av de 30 myndigheterna som blev klara i tid – det vill säga innan 2019 var slut. 9 har blivit klara efter årsskiftet.

Diskrimineringslagen medger inte några undantag d v s alla a arbetsgivare med tio eller fler anställda, såväl offentliga som privata, måste varje år – innan årets slut – genomföra och dokumentera en lönekartläggning för att ta reda på om det finns löneskillnader som har ett samband med kön.

Medlingsinstitutet senaste undersökning visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Trots att kvinnor har högre utbildning än män tjänar de i genomsnitt 3 700 kronor mindre i månaden.

Regeringen har i år tillsatt en kommission som fått i uppdrag att ta fram förslag som ska öka den ekonomiska jämställdheten. Det ska främst handla om åtgärder som bidrar till jämställda löner och livsinkomster, jämställda arbetsplatser och en jämställd fördelning av det offentligas stödåtgärder.

Kommissionen består av Lise Bergh, jurist och ordförande för Rädda Barnen, Mahmood Arai, professor i nationalekonomi, Sture Nordh, tidigare ordförande för TCO och SKTF (numera Vision) och Nina Åkestam Wikner, doktor i ekonomi och analytiker på Google Sverige.

Arbetet ska delredovisas i januari och slutredovisas senast 20 december nästa år.

Men även på europeisk nivå har man en ny jämställdhetsstrategi som kort och gott innebär "Lika lön för lika arbete". Denna strategi ska inkludera bindande bestämmelser om öppenhet kring löner och löneklyftor, likaså starka handlingsprogram för tillämpningar, tydliga mål och bättre kontrollsystem för att mäta framsteg. Detta ska gälla såväl offentlig som privat sektor.

 

Det finns också krav på att handlingsplanen för löneskillnader mellan könen ska revideras i slutet av 2020, då tydliga mål bör fastställas för medlemsstaterna med syftet att minska löneklyftan under de kommande fem åren.

 

Löneklyftan mellan könen kommer inte att försvinna av egen kraft. Det är ländernas, företagens, de anställdas och individernas ansvar att förändra samhällsuppfattning och normer kring könsrelaterade löner.

 

Men varför görs inte kartläggningarna fullt ut för en målsättning som är så självklar? Förmodligen finns ett visst motstånd för att man tror att det är krångligt, kräver mycket administration och nerlagd arbetstid. Men med dagens teknik är detta ohållbara undanflykter, eftersom det finns system för att effektivt underlätta en lönekartläggning.

 

Vinsten, förutom att leva upp till lagkrav, är större medarbetarengegemang, när man upplever att arbetsgivaren har en genomtänkt jämställd lönestrategi och alla vet att engagemang leder till ökad produktivitet.

 

I Heartpace HR system finns en komplett lönekartläggningsmodul som på ett enkelt och effektivt sätt guidar dig genom hela processen för att enklare än någonsin tidigare identifiera, rapportera och åtgärda löneskillnader. 

 

Du kommer på ett kostnadseffektivt sätt att genomföra en lönekartläggning enligt de krav som finns från Diskrimineringsombudsmannen (DO). Utöver det får du dessutom mängder av andra värdefulla insikter kring lönefördelningen.

 

 

Kontakta oss på hello@heartpace.com så hjälper vi dig igång.

 

Carin  Dannert

Carin Dannert

Head of Customer Operations

Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo