Tillbaka till listan
Även mindre verksamheter behöver idag ett komplett HR-system

Även mindre verksamheter behöver idag ett komplett HR-system

Vad innebär en modern mjukvara för HR?

En modern programvara för att hantera Human Resources (HR) ska bidra och stötta verksamheten i att automatisera hanteringen av medarbetardata för att utveckla medarbetarna till att kunna bidra på bästa sätt. Användbar HR-programvara integrerar alla nödvändiga funktioner för strategisk "Performance Management" och den administration som tillkommer. 

 

Alla organisationer kan dra nytta av att ha ett skräddarsydd HR Management System. I takt med att en organisation växer blir det också komplicerat att hantera all viktig information kring medarbetarna. 

 

Det är dock väsentligt att förstå att du bör och ska inte "ta i från tårna" i att köpa ett nytt system; utan uppdatera dig om vad som finns på marknaden i såväl lätta som ändå fullständiga system för att få det stöd som efterfrågas. Ett stort system för icke-ERP-klienten kommer att dränera resurser och engagemang.

 

Rahul Mohanachandran, en av grundarna av Kasera, uttryckte det så här "Jag är en entreprenör med en verksamhet på 10 personer, och jag skulle ändå rekommendera att använda en HR-programvara för ett litet företag. Även om det kan verka som "overkill" att använda HR-programvara när det bara finns ett fåtal anställda, sparar det tid. En av de begränsade resurserna i ett litet företag är tid, och ju mindre administration en företagare behöver göra, desto mer kan de utföra andra uppgifter som skapar värde.

 

Vi gynnades av att använda ett HR-system för att vara uppdaterade kring alla anställdas dokument, födelsedagar och semesteruttag. Vi använder en SAS-plattform med en mobilapp så att all information finns tillgänglig snabbt".

 

Skäl för mindre verksamheter att använda HR-system

 

• Effektiv Administration

Ett effektivt HR-system innehåller ofta funktioner som möjliggör "självbetjäning" för medarbetarna. Medarbetarnas självbetjäningsgränssnitt hjälper till att samla in och sprida HR-data, vilket minskar den administrativa arbetsbördan eftersom det kommer att göra det möjligt för medarbetarna att ha tillgång till sina egna rapporter. Att genomföra och dokumentera såväl individuella som teamsamtal digitalt bidrar till effektiv uppföljning och engagemang. Säkerställ därför att ditt HR system verkligen har funktioner som bidrar till Performance Management. 

 

Men programvaran ska också göra det möjligt för medarbetarna att uppdatera sin egen information som att ändra adressinformation, uppdatera hälsoplaninformation, rapportera om livshändelser såsom födelsen av ett barn, etc. Detta innebär att den administrativa kostnaden för ditt småföretag påtagligt sänks. 

 

• Digitalisera din dokumentation

Digitalisera och förenkla dina HR-processer. Digital teknik har potential och förmåga att omvandla HR som vi känner den. Med hjälp av vårt enda molnsystem för alla dina medarbetares behov kommer din HR-avdelning att bli mer tidseffektiv. Du kan hantera medarbetardata via en enda organiserad, säker och centralt placerad databas.

 

• Prestationshantering

Performance management är kärnan i Heartpace. Performance management är processen att inleda en kontinuerlig kommunikation mellan chefer och medarbetare, med det ömsesidiga målet att uppnå företagets strategiska mål. Att hantera medarbetarnas prestationer är grunden för att öka utvecklingen och engagemanget i alla företag som vill att dess anställda ska nå sin maximala potential, öka deras produktivitet och framgång. Med Heartpace kan du införliva mål, föredrag, undersökningar & uppmuntra feedback genom prestationshanteringsprogram.

 

• Förbättrad säkerhet

Ditt småföretag behöver HR-informationssystem för att skydda dig från säkerhetsrisker som kan undvikas. På grund av säkerhetsriskerna i samband med att använda pappersregister med information om medarbetarna, förbättrar HR-programvaran också ditt företags säkerhet genom att minska mängden pappersarbete och relaterade säkerhetsrisker.

 

• Bättre kommunikation

Även om ditt företag må vara litet, möjliggörs med hjälp av datadrivna verktyg en effektiv kommunikation med medarbetarna. HR-informationssystemet är ett användbart verktyg för att främja bättre kommunikation på arbetsplatsen eftersom det gör det möjligt för medarbetare och chefer i en organisation att ha en uppdaterad och framåtriktad dialog. Medarbetarnas möjlighet att vara uppdaterade kring kontaktinformation, se scheman och dela, skapar kontinuitet inom arbetsstyrkan och minskar HR-teamets arbetsbörda.

 

• Arkivering och datahantering

Att utveckla en enhetlig strategi för avdelningarna och ha strategin tillgänglig via data innebär att det är lättare att hämta och analysera data. Om du till exempel har lättillgängliga data skulle det vara lättare att förstå varför organisationen har en hög omsättningsgrad för anställda. 

 

• Högre produktivitet

Pappersbaserade HR aktiviteter är mycket tidskrävande eftersom alla relaterade poster måste uppdateras för hand. Naturligtvis kan det leda till fel, vilket ibland slösar bort medarbetarnas eller företagens tid i långa väntetider.

 

Ron Stefanski från  OneHourProfessor.com klargör sina behov av HR-System, "Småföretag drar nytta av att ha ett system eftersom den kan effektivisera flera viktiga processer samtidigt som den sparar pengar. Större företag har vanligtvis flera avdelningar som tar hand om dessa aspekter av ett företag. Ändå, med ett litet företags budget, är det nästan omöjligt att ha ett in-house team. Med detta sagt, HR-programvara hjälper små företag att fungera effektivt och hålla budget".

 

Därför är Heartpace det bästa HR-systemet för mindre verksamheter

Digitalisera dina HR-processer och gör dem smidiga med hjälp av vår molnlösning för alla dina medarbetares behov, utveckling och prestationer. Bli mer tidseffektiv genom att hantera dina medarbetardata genom en enda organiserad, säker och centralt placerad databas.

 

På Heartpace är vi stolta över att tillhandahålla rätt funktioner i kombination med hög nivå gällande Performance Management. Säkerhet är vår högsta prioritet, och du kan vara trygg att all data är i kapabla händer. Vår säkerhet för organisationer är i toppklass och har rigorösa processer där säkerheten för våra kunders data alltid sätts främst.

 

Sist men inte minst, ger vi dig en modern, enkel och komplett HR-lösning för just dina behov.
Henrik Dannert

CEO

Ta del av fler inlägg

  • post-image

    Skräms inte med Schrems

    Vi menar att vi måste sluta skrämmas med Schrems. Det är en grov misstolkning att den har sådana effekter som många vill låta påskina och utöver det finns flera tekniska lösningar att använda. “Much ado about nothing" kanske, njae visst har den implikationer men inte så långtgående som många ibland vill tro.

  • post-image

    Heartpace har precis passerat 100 000 användare spridda i 80 länder

    Heartpace har precis passerat 100 000 användare spridda i 80 länder och ytterligare två nya stjärntillskott har börjat i vårt team.