Tillbaks
8 goda skäl till att lansera OKR i din verksamhet

OKRs

8 goda skäl till att lansera OKR i din verksamhet

23 Jan, 2019

Det är en av de bästa anledningarna att börja. Att ramverket OKR  är just en central strategi bakom Googles marknadskampanjer. Här nedan följer åtta ytterligare anledningar till varför du borde använda ramverket OKR.

 

1. Klarhet och riktning

Anställda misslyckas med att nå sina mål av flera skäl. Oftast kan det dock kokas ner till två anledningar:

 

  • De förstod inte vilket mål de försökte åstadkomma
  • De förstod inte vad de behövde göra för att uppnå det

 

OKR hjälper dig att klargöra din strategi från början. De är utformade på samma principer som SMART (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Relevant, Tidssatt) vilket innebär att dina mål blir tydliga från dag ett. Dina mål (O) hjälper dig att definiera det slutliga målet och dina Key Results (KR) hjälper dig att bryta ner det i hanterbara delar.

 

2. Koppla team med de enskilda medarbetarna

En av anledningarna till varför Google har med OKR i deras affärsstrategi är för att medarbetare i varje team ska kunna se vad deras kollegor arbetar på.

 

Varför? Jo eftersom denna insyn hjälper medarbetare att se hela bilden och koppla sig närmare till det arbete som deras team gör för att främja företagets övergripande strategi.

 

Dessutom, när någon behöver hjälp, kommer deras medarbetare att känna sig mer tvungna att erbjuda det, eftersom alla kan se hur deras arbete kopplar till det. Utöver det är alla mål anpassade till företagsstrategi vilket gör det lättare för medarbetarna att känna en koppling mellan sitt arbete och företaget som helhet.

 

3. Anpassning av ditt team

En av de främsta anledningarna till att medarbetare misslyckas med att nå sina mål är att de inte var tydliga med vilket mål de försökte nå. De kan heller inte förstå hur du ska mäta deras framgång.

 

Detta är en viktig grund för bra ledarskap: att ge dina medarbetare en tydlig ram för hur framgång ser ut och hur framgången ska mätas i företaget. OKRs fungerar så bra eftersom de kombinerar kvalitativa och kvantitativa mål så att du tydligt kan anpassa dina team till de mål som sätts upp.

 

4. Fokusera på dina mål

En av de största utmaningarna för många företag, särskilt start up’s, är det som kallas för  “the shiny object syndrome”. Det är den ångest som leder dig till att jaga projekt efter projekt utan en tydlig prioritet eller att få tid att arbeta tillräckligt länge med en uppgift för att göra en påtaglig skillnad. Det är inte ett "vilken fisk är större?" problem, utan snarare en oenighet över vilken fisk som bör stekas.

 

OKR hjälper till att motarbeta syndromet genom att tvinga dig att bli tydlig på vad som är ditt mål som du verkligen vill uppnå och de steg du behöver ta för att uppnå dem. De kräver att du ställer dina prioriteringar från början och fokuserar på dem för att uppnå mätbara resultat.

 

5. Acceleration mot det omöjliga

En pionjär i OKRs, Andrew Grove, hjälpte Intel att uppnå framgång med OKR genom att kräva det omöjliga av sina anställda. Grove trodde att de bästa målen skulle vara nästan omöjliga, vilket tvingade anställda att anstränga sig och också tänka om för att nå dem. Han sa att om du slår 70% av de mål du ställt var det t o m bättre än att slå 100% av dem. Och om du slog 100% av dina mål var de helt enkelt för enkla.

 

Google tillämpar samma logik på sina mål och ställer mål som verkar strax utanför tröskelvärdet för det möjliga. De fann att den här metoden lockar de bästa medarbetarna till företaget och uppmuntrar dem att aldrig sluta utvecklas när de kommit dit.

 

6. Driv engagemang

Eftersom OKR är utformade för att hjälpa dina medarbetare att ständigt göra det bättre, är de också ett bra sätt att driva engagemang bland dina team.

 

Om alla kan se och förstå det arbete som varje annat team gör, lägger det till en ansvarskänsla hos dina medarbetare att slutföra sina uppgifter. Du behöver inte offentligt hänga ut någon, men du måste klargöra att dina medarbetare är ansvariga för sina egna framgångar och också sina misslyckanden.

 

7. Stöd för Performance Management

En viktig aspekt av OKRs för Googles ledning är att OKRs är cykliska i sin design. Vanligtvis fastställs målen och granskas varje kvartal. Detta är viktigt eftersom det ger medarbetarna en tydlig tidslinje för hur man anger sina mål och när projektet ska slutföras, så att de kan planera bättre och använda sin tid mer effektivt.

 

Detta hjälper till att stödja pågående performance management, eftersom det är lättare att tillhandahålla löpande coaching om alla inblandade är tydliga på vad som ska hända och när det måste slutföras.

 

Du kan också använda detta för att uppmuntra dina anställda att utvecklas varje kvartal genom att implementera OKR i ditt belöningssystem, stimulera anställda att visa vad de är bra på.

8. Känsla av utveckling

Slutligen den sista stora fördelen med OKR: s är dess känsla av framsteg som det ger alla medarbetare. Momentum är avgörande för företagstillväxt och engagemang. När dina medarbetare förstår vad de ska göra och tydligt ser deras framsteg mot målet är det lättare att känna att de bidrar.

 

Även om ditt företag faktiskt inte alltid får mer gjort med OKR, känns det ändå så, eftersom alla kan se de framsteg som sker. Och det räcker långt för att upprätthålla medarbetarnas engagemang och produktivitet i framtiden.

Dags att använda OKR till din fördel

Så är du intresserad av att använda en OKR-programvara?

 

Om så är fallet, är vi redo att hjälpa dig.

 

Klicka här för att titta närmare på vår OKR-tjänst och titta på vår prissättning. Och om du gillar vad du ser, glöm inte att be om en demo!

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Objective och Key Result (OKRs) system

Förvandla bra strategier till uppnådda resultat. Utgå från ett och samma för att hantera mål för ditt bolag, team, avdelningar eller individer. Alla kommer att veta vart de ska och vad som har högsta prioritet.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©