Tillbaks
10 vanliga OKR misstag och hur man fixar dem

OKRs

10 vanliga OKR misstag och hur man fixar dem

30 Nov, 2020

Den här artikeln kommer att gå igenom de tio misstag som chefer och team ofta gör när de fastställer OKRs. Vi guidar dig genom de vanligaste misstagen och visar på vägar för hur du undviker att ställa ouppnåeliga OKRs.

 

Följer du dessa steg kommer du att spara mycket tid för dig själv och ditt team vid implementering av OKR. Du kommer också att skapa en miljö som drivs av att uppnå realistiska mål.

 

Denna artikel är en del av en serie där vi diskuterar OKRs och delar med oss av vårt kunnande i att genomföra dem. Nedan kan du vad som har skrivits tidigare:

 

  1. Historien om OKR - Objective & Key Results
  2. 8 Goda Skäl Till Att Lansera OKR i Din Verksamhet
  3. Hur du definierar dina mål i OKRs
  4. Objectives and Key Results: En guide för att definiera KR i OKR. Så här definierar du KR i OKR
  5. Hur man definierar initiativ i OKRs
  6. Hur man ska vara realistisk med självgradering i OKRs?
  7. Exempel på OKRs

 

Vad är OKR?

OKR står för Objectives and Key Results (mål och mätbara resultat). OKR är en målstyrningsmetod, ett verktyg som används av team och individer för att sätta upp ambitiösa mål med mätbara resultat. OKRs anger hur du följer upp framsteg, anpassar över tid och uppmuntrar engagemang kring kvantifierbara mål.

 

10 vanliga OKR problem och hur man undviker dem:

1. Du sätter upp för många OKRs per kvartal

Högpresterande organisationer fokuserar på vad som är viktigt och är lika tydliga med vad som inte spelar någon roll. OKRs uppmuntrar chefer och medarbetare att göra svåra val. Det är ett strategiskt kommunikationsverktyg för avdelningar, team och enskilda medarbetare. Genom att undvika förvirring, ger OKRs det fokus som behövs för att vinna.

 

2. Dina viktigaste resultat är uppgifter

Ett viktigt resultat är inte något du gör utan det resultat som uppstod på grund av något du gjorde. Till exempel kan en OKR inte vara att "granska utbildningsmaterial från vår online-resurs" - detta är en uppgift eftersom det kan slutföras effektivt utan att uppnå något - för att inte tala om att det inte bör ta ett helt kvartal att slutföra. Istället skulle en OKR vara hur teamets arbete att granska online-resurser har resulterat i ett numeriskt mål.

 

3. Du har för kortsiktiga OKRs

OKRs är långsiktiga mål, vilket innebär att de inte nödvändigtvis passar för varje affärsmodell. Om ditt företag är nystartat eller om du lanserar en ny produkt, skapa inte OKRs, utan sätt i stället upp kortsiktiga uppnåeliga mål, som passar din affärsmodell bättre.

 

Enligt Todd Ramlin, Manager of Cable Compare, "framsteg mot viktiga resultat bör mätas varje vecka för att se vad som har gjorts. Om det inte finns några framsteg sedan den senaste kontrollen, finns det ett problem som måste åtgärdas."

 

4. Du utelämnar OKRs i prestationsutvärderingar

Om du vill att medarbetarna ska sikta högt, kan du inte straffa dem för att inte uppnå överdrivna mål. I stället kan medarbetarna använda sina månatliga eller kvartalsvisa redovisningar för att utvärdera hur deras arbete har nått målet. Om du inte har nått din OKR, är det viktigt att avgöra hur nära du var och vad du kunde ha gjort annorlunda för att uppnå målet nästa kvartal.

 

5. Dina mål är för utmanande eller inte tillräckligt utmanande

Du anser kanske att om ditt team slutför 100% av sina mål är det jättebra. Eventuellt sätter du kanske upp mål som är för lätta. Målsättningarna bör vara ambitiösa men ändå realistiska mål. Som standard bör du räkna med att uppnå ca 70-80% av ett mål under ett visst kvartal. Om din prestationsfrekvens är mer eller mindre än så, då kanske du bör omvärdera dina OKRs.

 

6. Dina OKRs är omätbara

Mål & Resultat bör vara numeriska - det är det som gör dina mål mätbara. Det är viktigt att komma ihåg Objectives är dina stora, ambitiösa mål. KPI:er är de mindre, dagliga uppgifter och initiativ du gör för att nå dina mål, vilka hjälper dig att uppnå dina större OKRs.

 

7. Du lägger inte in ansvar

OKRs drivs av data. De följs upp av regelbundna incheckningar, objektiv gradering och kontinuerlig omvärdering för att säkerställa full kontroll och ansvarsskyldighet i slutet av kvartalet.

 

Dan Bailey, ordförande i WikiLawn, förklarar att han upplevde i första hand att, "det måste alltid finnas någon som styr skeppet, även om besättningen har ansvar för att hjälpa till att få det säkert till hamnen. Med OKRs, är det otroligt viktigt att ha en kapabel person som ansvarar för målet/en. Dessa behöver veta exakt vad som förväntas och hur det kommer att mätas så att de kan följa upp processen och se till att framsteg görs. "

 

8. Du samordnar inte för lagarbete

OKR-transparens gör att alla teamets mål kan delas - från VD:n och nedåt. Individer kopplar sina mål till företagets och identifierar korsberoenden för att samordna med andra team på ett effektivt sätt. Genom att koppla varje medarbetare till organisationens framgång, gör företagsöverskridande anpassning det meningsfullt att arbeta.

 

9. Färre mål och nyckelresultat är bättre

Det hjälper till att fokusera på de högsta prioriteringarna och uppnå det bästa resultatet istället för att slutföra alltför många mål på en gång och inte uppnå dem enlig bästa förmågan. Det bör inte finnas mer än fem kritiska resultat för ett mål. Det enkla är bäst. Skapa inte heller mer än fem mål under ett kvartal.

 

10. Konstant spårning

OKR-spårning bör ske minst varannan vecka. Men att köra veckovisa uppdateringar är ett mycket bättre sätt att följa OKRs. Det hjälper ett team att se om de är i linje med uppdraget och ändra inriktning om det behövs.

 

 

Till sist...

 

Vi har nu analyserat tio vanliga misstag i detta segment och hur man rättar till dem för att göra en bra OKR. Kom ihåg att det primära uppdraget för OKRs är att ena dina medarbetare mot gemensamma mål samtidigt som du tar steg till nästa nivå! Det skapar engagemang. 


Håll ditt team fokuserat till att leverera rätt mål. Klicka här för information om hur vi kan hjälpa till.

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Objective och Key Result (OKRs) system

Förvandla bra strategier till uppnådda resultat. Utgå från ett och samma för att hantera mål för ditt bolag, team, avdelningar eller individer. Alla kommer att veta vart de ska och vad som har högsta prioritet.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©