blog-poster

Digitala möten i Heartpace - Bästa lösning för distansarbete

Idag arbetar allt fler "remote" och antalet möten med digitala lösningar ökar lavinartat. Men de kommer med en stor utmaning. Förmågan att hantera digitala möten är inte utvecklad.

The OKR Book: From Scratch to Success Download a free copy

okr book get a guide
 • post-image

  Digitala möten i Heartpace - Bästa lösning för distansarbete

  Idag arbetar allt fler "remote" och antalet möten med digitala lösningar ökar lavinartat. Men de kommer med en stor utmaning. Förmågan att hantera digitala möten är inte utvecklad.

 • post-image

  Varför behöver du ett HR-system som stöd för att driva engagemang?

  Här beskriver vi närmare hur ett intuitivt HR-system kan bidra till att engagera dina medarbetare. Vi kommer också att ta upp de potentiella fördelar digitaliseringen inom HR kan ge små och medelstora organisationer.

 • post-image

  Herzbergs motivationsteori

  I den här artikeln ger vi dig en introduktion till Herzbergs motivationsteori och varför medarbetarnas motivation är viktig i alla organisationer. Du kommer också att få tips om sätt att tillämpa Herzbergs tvåfaktorsteori i en modern organisation. 

 • post-image

  Balanserat styrkort 2020: Fördelar och nackdelar

  I den här artikeln informerar vi om det balanserade styrkortet, hur man använder ett Balanserat Styrkort, för- och nackdelar med att använda det och en hel del mer.

 • post-image

  Performance Management processen 2020

  Även om Performance Management inte är ett nytt system, finns det idag moderna användningssätt för organisationer, vilka 2020 blickar mot framtiden...

 • post-image

  Vilken roll har HR i att minska lönegapet mellan könen?

  De goda nyheterna är att HR:s roll för att påverka lönegapet mellan könen kräver inga stora omvälvande insatser. Läs mer i artikeln

 • post-image

  Lönerevisionen är betydelsefull

  Här besvarar vi några vanliga frågor kring lönerevisionen och ger tips om hur man får effektivare processer på plats. 

 • post-image

  Vikten av kontinuerlig utvärdering av medarbetarnas prestationer

  Hur fungerar kontinuerlig medarbetarutvärdering och hur kan du börja implementera den i din organisation?

   
 • post-image

  Ohövligt beteende, ledarskap och engagemang - vad vet vi egentligen?

  Vi vet ganska mycket om vad som skapar engagemang, vad ett gott ledarskap innebär, vikten av ett bra beteende och hur de här faktorerna påverkar vår organisation. Eller vi tror oss veta i alla fall!