Vad är en bra eNPS?

Att skapa riktmärken för eNPS kan vara en komplicerad process, eftersom poäng kan se olika ut i olika branscher, organisationstyper och yrken. Det finns flera faktorer som påverkar varje mått över tid.

The OKR Book: From Scratch to Success

okr book Ladda ner ett ex gratis!
  • Individuella samtal (1:1) nyckel till engagemang hos medarbetarna

     I den här artikeln hjälper vi dig att förstå hur du bör utföra individuella samtal med medarbetare, hur ledare bör tala med sina medarbetare och hur man kan utveckla 1:1 samtal att även användas av teamet.