Ett enkelt och kraftfullt verktyg
för performance management

 • Målstyrda medarbetarsamtal

  Målstyrning

  Målstyrda medarbetarsamtal

  Det finns många olika typer av utvärderingar och medarbetarsamtal. Det årliga utvecklingssamtalet, månatliga målsamtal, feedback sessioner, lönesamtal, "return to work"-samtal, teamsamtal, projektdiskussioner etc. Alla dessa samtalstyper och fler stöds av Heartpace innovativa lösning för att driva bra och modern performance management.

  • Skapa bra processer
  • Utgå från bra mallar
  • Transparent struktur
  • Rapportera och följ upp
 • Mål & aktiviteter

  Skapa ansvar och delaktighet i hela organisationen

  Att arbeta med Heartpace lösning för mål och aktiviteter klargör på ett tydligt sätt ansvaret i organisationen. Se till att göra alla medarbetarsamtal målstyrda för att skapa ett bättre resultat. Använd transparens och uppföljningsmöjlighet för att följa upp överenskomna mål.

  Alignment för ett bättre resultat:

  • mål
  • aktivitet
  • ansvar
  Skapa ansvar och delaktighet i hela organisationen
 • Utvärdera och utveckla kompetens för bättre resultat

  Kompetensutveckla

  Utvärdera och utveckla kompetens för bättre resultat

  Följ upp kompetensmål, genomför 360s och medarbetarutvärderingar, skapa nya planer. Värdera kompetens och utveckla den. Arbeta med talang.

  • 360, medarbetarutvärdering
  • kompetensutvärdering
  • talanghantering
 • Kunskap är kraft

  Känn din organisation just nu

  Lär känna nuvarande status i organisationen med ett lätthanterat temperatur och enkätverktyg. Fördela dina enkäter över året och håll dem korta för att alltid arbeta med aktuella frågeställningar. Få tydliga rapporter för snabba insatser.

  Känn din organisations nuläge:

  • engagemang
  • ledarskap
  • arbetsmiljö
  Känn din organisation just nu
 • Bygg företagets databas för cv och kompetens

  Visa upp kompetens

  Bygg företagets databas för cv och kompetens

  Skapa en företagsanpassad kunskapsdatabas för alla medarbetare. Ladda in kunskap, erfarenhet, utbildning och välj vad som ska visas som Cv i organisationen. Gör kunskapen lätt att hitta och använda.

  Bygg en kompetensdatabas

  • cv och yrkeskompetenser
  • erfarenheter
  • sök och använd
 • Arbeta med faktiska data och kpi’er

  Aktivera DSM för att importera data till Heartpace och dela data till specifika användare. Tillåt att användarna kan redigera data som sedan kan exporteras med redigerade värden. Enkelt via csv eller Excel.

  Databaserad dialog för

  • Lönesamtal
  • Resultatuppföljning
  • KPI diskussion
  Arbeta med faktiska data och kpi’er

Prova nu - 20 dagar gratis

Håll alla team produktiva
och öka engagemang

 • Distinkta processer

  Distinkta processer

 • Bra mallar för samtal

  Bra mallar för samtal

 • Verktyg för feedback

  Verktyg för feedback

 • Rapportera och följ upp

  Rapportera och följ upp

Få tillgång till allt era team behöver

 • Performance
  Performance
  Utvecklingssamtal
  Månadsamtal
  Lönesamtal
  Måluppföljning
  Utvärdering
 • Samtal
  Samtal
  Agenda
  E-mail inbjudning
  Noteringar
  Mål och aktiviteter
  "One on one" eller i team
 • Ledarskap
  Ledarskap
  Performance Management
  Transparent uppföljning
  Rapporter
  Måldrivet
 • Organisation
  Organisation
  Organisationsvyer
  Avdelningsvy
  Chef och medarbetarlistor
  CV och kompetensrapport
  Export
 • Mål och aktiviteter
  Mål och aktiviteter
  Sätt deadline
  Koppla till aktiviteter
  Se framsteg
  Rapport för bättre alignment
 • Enkät
  Enkät
  Snabb uppföljning
  Lätthanterlig
  Samla underlag smidigt
  Omedelbar rapport
 • Profil
  Profil
  CV
  Medarbetarprofiler
  Kompetenshantering
  Sök och hitta!
 • Integration
  Integration
  Öppet API
  Koppla till AD
  Anpassat till Office365 och många fler
  SSO, Single Sign On, för enkelhet

Är du redo att starta?