Functioneringsgesprek

Heartpace biedt verschillende sjablonen voor het voeren van gestructureerde functionerings- en beoordelingsgesprekken, allemaal volledig gedigitaliseerd. Alle soorten Performance Management gesprekken, zoals het jaargesprek, het planningsgesprek, maandelijkse beoordelingen of OKR check-ins worden ondersteund door Heartpace Talks.

Ga aan de slag
Voorbeeld

Prestatiebeoordeling voor managers

De doelgroep voor deze prestatiebeoordeling is managers en specialisten. De follow-up vindt meestal twee keer per jaar plaats.  Dit gesprek bestaat uit 20 vragen.

De Management Beoordeling is een manier om strategie te combineren met acties. Het doel is om het management proces te bespreken en om de ontwikkeling van het bedrijf meer te kunnen ondersteunen in de toekomst. Het is belangrijk dat zowel de werknemer als zijn/haar manager zich voorbereiden op dit gesprek. Beantwoord onderstaande vragen een aantal dagen voor het gesprek als je hier tijd voor hebt. De standaard instellingen zorgen ervoor dat de antwoorden op de vragen slechts beschikbaar zijn voor beide partijen wanneer het gesprek werkelijk plaatsvindt.  

Introductie

Algemene verwachtingen

Som kort je verwachtingen van dit gesprek op, samen met andere dingen die je graag wilt bespreken.

 

Financiële targets

Zowel door de werknemer als de manager te beantwoorden . Geef aan op een schaal van 1-6, waarbij 1 = Veel minder dan verwacht, 2 = Minder dan verwacht, 3 = Volgens verwachtingen, 4 = Meer dan verwacht, 5 = Veel meer dan verwacht, 6 = Ver boven alle verwachtingen

Geef aan in hoeverre je hebt bijgedragen aan Target 1 met betrekking tot je werkzaamheden

Licht toe!

progres

PROBEER HET GRATIS

Prestatiebeoordeling
gebaseerd op competenties

Dit is een prestatiebeoordeling die gemaakt is voor de assessment van de competenties van een werknemer. Afhankelijk van de positie van de werknemer kunnen er bepaalde competenties relevanter zijn dan andere.
Het gesprek bestaat uit drie delen - het eerste is de self-assessment van de werknemer, het tweede is de assessment van de werknemer door de manager, en het derde (optioneel) is de assessment van een werknemer met toezichthoudende verantwoordelijkheden.

Deel 1: Self-assessment

Doelstellingen

Wat zijn je doelen voor het aankomende jaar? En wat zijn de actiepunten die je gaat uitvoeren om deze doelen te behalen?

 

Wat zou je begeleider/manager kunnen doen om je te ondersteunen in je werkzaamheden en bij het behalen van je doelstellingen?

 
PROBEER HET GRATIS

Prestatiebeoordeling

De prestatiebeoordeling is een gestructureerd gesprek tussen manager en werknemer die 2-4 keer per jaar plaatsvindt.
Het gesprek richt zich erop om een beeld te geven van hoe de werknemer zijn/haar werksituatie ziet en hoe hij/zij zich kan ontwikkelen.
Gezamenlijk plannen de manager en de werknemer doelstellingen en activiteiten die de focus zullen zijn tijdens de volgende prestatiebeoordeling.
Het gesprek is ook een middel om de algemene doelen en strategieën van de organisatie duidelijker te maken voor de werknemer. Om ervoor te zorgen dat het een goed en waardevol gesprek wordt, is het belangrijk voor beide partijen om zich goed voor te bereiden.

Prestatiebeoordeling

Group description

Hoe vind je je werk op dit moment over het algemeen?

Licht je antwoord toe, bij voorkeur met voorbeelden

progres

Wat zorgt ervoor dat jij je gemotiveerd en betrokken voelt tijdens je werk?

Omschrijf en geef voorbeelden

 

Hoe gemotiveerd, betrokken en 'committed' voel jij je op dit moment met betrekking tot je werk?

Licht je antwoord toe, bij voorkeur met voorbeelden

progres

PROBEER HET GRATIS

WIL JE DEZE TEMPLATE BEKIJKEN?

Al onze templates zijn gemaakt en goedgekeurd door HR professionals. Deze templates worden al gebruikt door honderden bedrijven die geven om duurzaamheid, zowel in leadership, werkomgeving als inzetbaarheid en engagement. Je kunt werken met onze bestaande templates of zelf templates aanmaken en customizen zodat ze passen bij de behoeftes van jouw bedrijf.

PROBEER HET GRATIS
 

Wil je één van onze templates gebruiken ?

Een functioneringsgesprek is een van de meest gebruikte manieren van managers en HR om de prestaties en vaardigheden van werknemers te evalueren. Ook wel bekend als een ‘beoordelingsgesprek’ (al is de strekking hiervan soms net iets anders), geeft het de sterktes en zwaktes weer, biedt het feedback en zorgt het voor een basis voor het opstellen van toekomstige doelen.

In het verleden gebruikte bedrijven formele, jaarlijkse gesprekken (ook wel eindejaarsgesprekken genoemd) om de werkzaamheden van personeel te beoordelen. Vandaag de dag is het gebruikelijker om op een meer continue manier feedback te geven aan werknemers. Binnen Heartpace is het mogelijk om zelf de gesprekscyclus bij het bedrijf vorm te geven door gebruik te maken van kwartaalijkse, maandelijkse, of wekelijkse Talks. Op deze manier ben je vaker in contact met werknemers en kun je sneller inspelen op behoeftes of problemen.

Hoe voer je functioneringsgesprekken uit?

 • Maak een structuur voor je gesprekken

  om een effectief gesprek te kunnen voeren, moet een functioneringsgesprek goed worden gepland. Dit heeft een positief effect op het algemene succes, zorgt voor minder stress en vooral ook voor duidelijke resultaten. Je kunt je eigen flow maken of de Heartpace templates voor beoordelingsgesprekken gebruiken, opgesteld door ervaren HR adviseurs.

 • Deel het gespreksformulier van tevoren

  je medewerkers zullen minder gestresst zijn en voorbereid het gesprek in kunnen gaan wanneer zij het proces, de structuur en de verwachtingen begrijpen.

 • Data van de vorige beoordeling

  door voorgaande doelen te bespreken in de context van persoonlijke ontwikkeling en prestaties, kan de voortgang van een werknemer over verloop van tijd beter worden bijgehouden.

 • Data over de huidige performance van werknemer

  wanneer feedback wordt gebaseerd op feiten en statistieken is het voor een werknemer gemakkelijker om zowel de positieve feedback als de kritiek te ontvangen en te verwerken. Feedback die is gebaseerd op een mening, van bijvoorbeeld de manager, is minder concreet voor de werknemer.

Onze functioneringsgesprek formulieren zijn ontwikkeld door ervaren HR consultants. De effectiviteit en bruikbaarheid van de templates zijn al bewezen door honderden van onze klanten. Als je niet precies weet wat voor vragen je het beste kunt stellen in een beoordelingsgesprek, kun je gemakkelijk een proefaccount aanmaken op Heartpace en onze Talk-templates bekijken en gebruiken.

NIET ZEKER HOE JE HET BEST EEN FORMULIER OPSTELT?