Evaluatiegesprekken

Het evalueren van je personeel, hun prestaties en processen is essentieel om je bedrijf scherp te houden en blijvend resultaat te halen. Evaluaties vinden meestal plaats in de vorm van een gesprek; tijdens dit gesprek bespreekt de manager/leidinggevende/projectleider met de werknemer(s) de afgelopen periode in relatie tot de gemaakte doelstellingen, de prestaties, of het (voltooide) project. Tijdens dit gesprek komen er verschillende soorten evaluatievragen aan bod, die de manager een goed beeld geven van wat er zich allemaal af heeft gespeeld. Het doel van een evaluatiegesprek is om de sterke en zwakke punten te identificeren en deze verder te vergroten of juist te corrigeren. Er bestaan verschillende manieren waarop een evaluatiegesprek kan worden gevoerd. Ook kunnen evaluaties plaatsvinden in de vorm van een enquête.

Ga aan de slag
Voorbeeld

Algemene project
evaluatie voor project managers

Deze project evaluatie is ontwikkeld met als doel om de ontwikkelgebieden te ontdekken en onze sterktes te vinden zodat we verder kunnen groeien en leren voor bij toekomstige projecten.
De evaluatie wordt d.m.v. de 360° feedback methode uitgevoerd, wat betekent dat alle deelnemers van het dezelfde vragen beantwoorden.
Het zijn slechts 10 vragen, opgedeeld in 3 secties.

Evaluatie van het project door de project manager(s)

Dit is een standaard project evaluatie die uitgevoerd moet worden na het einde van een project. Het is er belangrijk om elk project te evalueren. De evaluatie wordt uitgevoerd door de project managers en het
doel is om bepaalde ontwikkelgebieden te ontdekken en toekomstige projecten te verbeteren wat betreft samenwerking, kwaliteitscontrole en aflevering.

Algemene vragen

Wat is algemene beleving van het project geweest?

Uitdagingen, succesfactors en resultaten. Licht toe. 

Omschrijf dit project in drie woorden.

Licht toe.

 
PROBEER HET GRATIS

Project status evaluatie

Het is tijd voor een evaluatie van de project status.
Alle project teamleden beantwoorden dezelfde vragen over verschillende onderdelen van het project, zodat we daarna een totaalbeeld van de huidige situatie hebben.

Project status evaluatie

De onderstaande vragen zijn de basis voor de project status evaluatie.
De evaluatie wordt uitgevoerd door alle leden van een project team, zodat dit team een beter beeld kan krijgen van de hele situatie en bij kan sturen waar nodig.

Ons werk

Naam van het project

Deze vraag is als controle dat alle teamleden het hebben over hetzelfde project.

 

Loopt het project volgens het vooraf bepaalde tijdsschema?

Description

Ja

Nee

Ja

Nee

 
 
PROBEER HET GRATIS

Samenwerkingsonderzoek

Dit is een enquête over samenwerkingen binnen de organisatie.
De resultaten van de enquête worden gebruikt als discussiemateriaal in een team of groep, en als input voor het opstellen van individuele en afdelingsdoelstellingen
De enquête bestaat uit 30 vragen over samenwerkings-gerelateerde zaken als: meetings, communicatie, structuur, relaties,
leiderschap en ondersteuning.

Samenwerkingsonderzoek

Om te zorgen dat het bedrijf zich verder kan ontwikkelen op het gebied van
samenwerking (gebaseerd op openheid en gesprekken) op de lange termijn, is het niet genoeg om slechts te focussen op individuele inspanningen.
Deze enquête heeft als doel om inzicht te krijgen in de huidige situatie vanuit het perspectief van een "goede
samenwerkingscultuur" en om vragen te stellen over hoe dit verbeterd en ontwikkeld kan worden.
Alle deelnames zijn anoniem

Meetings

Geef elke stelling een cijfer van 0 tot 3: 0 = Helemaal niet mee eens, 1 = Een beetje mee eens, 2 = Mee eens, 3 = Helemaal mee eens

Op de werkvloer

De werkomgeving past bij de de business agenda

progres

Iedereen wordt aangemoedigd om actief mee te doen

progres

Iedereen kan vragen stellen en een gesprek beginnen (bijv. wanneer er een probleem is)

progres

Ik neem actief deel op de werkvloer

progres

PROBEER HET GRATIS

WIL JE DEZE TEMPLATE BEKIJKEN?

Al onze templates zijn gemaakt en goedgekeurd door HR professionals. Deze templates worden al gebruikt door honderden bedrijven die geven om duurzaamheid, zowel in leadership, werkomgeving als inzetbaarheid en engagement. Je kunt werken met onze bestaande templates of zelf templates aanmaken en customizen zodat ze passen bij de behoeftes van jouw bedrijf.

PROBEER HET GRATIS
 

Wil je één van onze templates gebruiken?

Er kunnen verschillende zaken zijn waarvan je een evaluatie wil uitvoeren. Voor elk van deze situaties biedt Heartpace een passend template, die je zelf op maat kunt maken voor jouw bedrijf. Natuurlijk kun je er ook altijd voor kiezen om je templates zelf aan te maken.

  • Templates voor 360 graden evaluatie

    Met de 360 graden feedback formulieren van Heartpace bespaar je een hoop tijd en automatiseer je een normaal gesproken complex en prijzig proces. Je kunt de 360 graden feedback vragenlijst als inspiratie gebruiken en hem aanpassen naar je eigen wensen. Met Heartpace kun je zowel evaluaties uitvoeren van 1 persoon, als van een hele groep tegelijk.

  • Templates voor project evaluatie

    Competentieontwikkeling wordt een steeds belangrijker onderdeel van de ‘employee journey’ in bedrijven; hoe meer je werknemers de kans geeft om hun vaardigheden en competenties te ontwikkelen, hoe langer zij bij het bedrijf zullen blijven en hoe efficiënter en beter zij zullen werken. Het evalueren van de competenties van werknemers is dus niet slechts een investering in de individu, maar ook in het bedrijf. Met Heartpace heb je de handvatten om een algemene of specifieke competentie evaluatie uit te voeren voor elk van je werknemers.

  • Templates voor werkklimaat evaluatie

    Naast het evalueren van werknemers kan het ook nuttig zijn om het werkklimaat bij een bedrijf te evalueren. Dit kan gaan van de sfeer op de werkvloer en het hebben van een inclusieve werkomgeving tot het beleid omtrent duurzame inzetbaarheid en ziekteverzuim. Wanneer er om de zoveel tijd enquêtes worden gehouden onder werknemers om deze zaken te peilen, en de resultaten hiervan worden geëvalueerd, zal een organisatie zich sneller kunnen aanpassen op kwetsbare punten en andere mogelijke ‘gevaren’. Binnen Heartpace vind je een aantal handige templates om op verschillende onderwerpen te peilen hoe werknemers denken over de organisatie en hoe zij bepaalde zaken ervaren.

NIET ZEKER HOE JE HET BEST EEN FORMULIER OPSTELT?

Ga aan de slag