Certifieringsingenjör Brand till SBSC

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) utför certifieringstjänster inom bland annat områdena inbrotts- och brandlarm, CCTV, mekaniskt inbrottsskydd, släcksystem, larmcentraler, bevakningsföretag och ledningssystem. Certifiering sker främst mot normer utfärdade av Brandskyddsföreningen Sverige (SBF) och Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF).

Genom att erbjuda marknadens mest efterfrågade certifieringar inom brand- och säkerhetsområdet deltar SBSC i utvecklingen av brand- och säkerhetslösningar med mycket hög kvalitet. Lösningar som räddar liv och egendom.

Ansvar

Som certifieringsingenjör brand, planerar och genomför du revisioner för besiktningsföretag, konsultföretag och anläggarfirmor inom områdena brandlarm, vattensprinkler och släcksystem. Under revisioner leder du möten går igenom efterlevnaden av de normer och regler som gäller. Revisionen kan innebära att du besöker anläggningar som kunden har installerat. Arbetet utförs med mycket stort kundfokus vilket upplevs som ett stöd av kunden. Utvecklingen av tjänster och metoder för certifiering inom SBSC är också en del i ansvarsområdet.

Vi erbjuder

I denna roll kommer du att ha mycket externa kontakter och ett fritt och socialt arbete. Genom kontinuerlig vidareutbildning erhålls hög kompetens inom verksamhetsområdet. Som certifieringsingenjör kommer du att få ett mycket omväxlande arbete där du får se en stor variation av installationer i olika miljöer. Du kommer att få möta ett stort antal kunder i hela landet, där möte sker med såväl företagets högsta ledning som med kvalitetsansvariga, tekniker och installatörer.

Din profil

För rollen som certifieringsingenjör brand krävs en gedigen teknisk förståelse och erfarenhet från arbete med installation, projektering, service inom brandlarm, vattensprinkler och släcksystem. Du ska ha god förmåga att tillvarata relevant information, exempelvis muntlig, skriftlig eller från egna observationer, och utifrån denna dra slutsatser som du sedan formulerar väl både muntligt och skriftligt. Om du dessutom har erfarenhet från arbete inom säkerhetsområdet eller kvalitets- och miljöarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001, exempelvis som internrevisor, är detta meriterande.

Arbetet utförs hos kunder över hela Sverige och du har därför körkort och möjlighet att göra övernattningar i samband med resor. Som certifieringsingenjör har du mycket kundkontakt och det är därför viktigt att du motiveras av externa kontakter och har en utåtriktad personlighet med ett stort kundfokus. Du har även en hög integritet och en lyhördhet inför andra.

Din ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med företaget Heartpace AB. Din ansökan skickar du så snart som möjligt till rekrytering@heartpace.com. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Henrik Nordlund på 08-545 159 75.